Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) za pośrednictwem WHO zaleca, aby szkoły na całym świecie uwzględniły w swoim programie nauczania edukację na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Według raportów tej organizacji, orientacja seksualna jak i tożsamość płciowa nie są uznawane, ani chronione przez prawo międzynarodowe. Dlatego WHO wzywa opiekunów, nauczycieli, oraz utworzone w tym celu stowarzyszenia, do przekazywania dzieciom dokładnych informacji na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Karta LGBT w oparciu o standardy WHO deklaruje przeprowadzanie w jednostkach administracji publicznej szkoleń z zakresu tak zwanej „edukacji seksualnej”. Już w niektórych szkołach działają tak zwani „Latarnicy”, którzy pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości.

Aczkolwiek według Ministerstwa Edukacji Narodowej akcja edukacyjna prowadzona przez środowiska LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) ma marginalny charakter, jednak w wielu szkołach notuje się zjawisko organizowania zajęć seksualizacji dzieci. Dlatego właśnie jest tak potrzebne uświadomienie rodziców o swoich prawach, a także wyposażenie samorządów w systemowe rozwiązania w obronie dzieci i rodzin, które zapewnia Samorządowa Karta Praw Rodzin. Prawnicy Ordo Iuris na stronie https://dlarodzicow.ordoiuris.pl przygotowali do pobrania: przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole”, oraz wzór „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego”, które należy złożyć u wychowawcy dziecka.

Autor: E. Marcinkowska

Pobierz PDF i – udostępnij to dalej by ktoś inny także mógł przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *