Według raportu „The Future of Jobs ” w 2025 roku roboty będą wykonywać 47% potrzebnej pracy. Aby przeprowadzić tę analizę, eksperci Światowego Funduszu Ekonomicznego przeprowadzili badania wśród dyrektorów trzystu wielkich firm, które zatrudniają najwięcej pracowników. Raport wskazuje, że wybuch pandemii w znaczny sposób przyspieszył proces cyfryzacji wielu firm i jak się oczekuje, maszyny zastąpią 85 mln miejsc pracy na całym świecie.

Tylko pięć lat zajmie robotom przejęcie połowy zadań, które w taj chwili wykonują ludzie. Tak wykazała najnowsza analiza Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w zakresie wpływu pandemii na zatrudnienie. Obecnie ludzie wykonują 67% potrzebnej pracy, a maszyny 33%, ale do 2025 roku odsetek ten ma się wyrównać i wyniesie 53% dla ludzi i 47% dla robotów.

Jak wiemy technologia od dziesięcioleci zmieniała rzeczywistość na runku pracy, pojawienie się koronawirusa doprowadziło do zamknięcia dużej ilości firm, a te które chcą utrzymać się na rynku, są zmuszone zmienić swoją strukturę. Dziś telepraca nie jest już tylko alternatywą ograniczania kosztów, ale stała się wymuszoną alternatywną i nadeszła, aby ograniczyć kontakty społeczne.

W badaniu tym zauważono, że automatyzacja i nowy podział pracy ludzie – maszyny, jednym słowem zastępowanie człowieka maszynami, będzie przebiegał na całym świecie we wszystkich sektorach, jak i w małych, średnich, oraz dużych przedsiębiorstwach.

Twórcy tego projektu podają również, że pojawią się nowe miejsca pracy, a w szczególności nowe stanowiska będą powstawały w sektorach takich jak opieka, branże technologiczne czwartej rewolucji przemysłowej, sztuczna inteligencja, etc. Zadania, w których ludzie zachowają przewagę, obejmują zarządzanie i doradztwo, podejmowanie decyzji, logiczne myślenie, komunikację i interakcję – stwierdza analiza. Opierając się na badaniu przeprowadzonym przez ADP Research Institute w raporcie stwierdzono, że dla osób o niższym poziomie wykształcenia, reperkusje globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku, w porównaniu z sytuacją spowodowana przez covid-19 są dużo większe i spowodują pogłębianie się już istniejących nierówności społecznych. Dlatego tworzenie nowych miejsc pracy w nadchodzących latach, naznaczonych pandemią i rozwojem technologicznym, będzie szło w parze z powiększającymi się nierównościami społecznymi. Twórcy raportu zgodnie podkreślają, że aby to wielkie przejście w kierunku pracy zautomatyzowanej i cyfrowej nie miało tak negatywnych skutków, „konieczna jest skoordynowana praca firm i instytucji”.
W obliczu coraz bliższej tej nowej rzeczywistości nakreślonej przez globalistów, szkolenie pracowników będzie miało fundamentalne znaczenie dla stawienia czoła procesowi transformacji. 94% ankietowanych menedżerów firm podkreśliło, że są przekonani, iż ich pracownicy będą chcieli zdobywać nowych umiejętności w pracy.
Dyrektor analizy danych dla wirtualnej platformy edukacyjnej Coursera, Emily Glassberg Sands, zauważa, że ​​uczenie się on-line, jest jednym z kluczowych narzędzi szkoleniowych w kierunku transformacji cyfrowej.

Reasumując ten raport, kryzys który obecnie jest brutalnie wprowadzany przy pomocy lock-down, w efekcie doprowadzi do wielkiej nierówności społecznej. W tej chwili jest likwidowana warstwa średnia, a rodziny które, do tej pory nie miały problemów finansowych, dziś często stoją w kolejce po darmowe jedzenie. Z drugiej strony raport nadmienia, że zostaną utworzone nowe miejsca pracy, które jednak będą wykonywali wysoko wykwalifikowani pracownicy. Proste prace, niewymagające specjalistycznego wykształcenia będą wykonywane przez roboty.

Tu nasuwa się pytanie, w tym przyszłym pięknym nowym świecie, kto będzie pracował na tych wspaniałych stanowiskach.
Od wielu lat i to nie tylko w Polsce, edukacja z każdym rokiem obniża swój poziom. W tej chwili jest większy nacisk kładziony na seksualizację naszych dzieci, niż na naukę przedmiotów, które w przyszłości mogłyby zapewnić im dobry start życiowy.

Czyżby maiły być ściśle wyselekcjonowane elity, zdolne do wykonywania tych zawodów?

Autor: E. Marcinkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *