Wydaje się że nadszedł czas, aby niezależne laboratoria, które w żaden sposób nie są związane z produkcją szczepionek Covid, przeprowadziły testy diagnostyczne tych szczepionek i sprawdziły ich wpływ na człowieka.

Obecnie w tym całym rozgardiaszu szczepionkowym, naukowcy ze Sloan Kettering odkryli, że mRNA samo w sobie niesie zmiany powodujące raka. W naszych komórkach między DNA a białkami znajduje się kolejna warstwa informacji, zwana informacyjnym RNA (mRNA), która służy jako kluczowe ogniwo między nimi. Nowe badania sugerują, że samo mRNA może przenosić zmiany powodujące raka. A ponieważ testy genetyczne zwykle nie analizują mRNA, te zmiany do tej pory nie zostały wykryte przez lekarzy onkologów. Powiedziała Christine Mayr, biolog molekularny z Instytutu Sloan Kettering, która jest głównym autorem nowego artykułu na ten temat opublikowanego w Nature. „Ale te zmiany mRNA mają ten sam ostateczny efekt, co znane czynniki nowotworowe w DNA, więc uważamy, że mogą odgrywać bardzo ważną rolę”.

Zespół dr Mayra dokładnie przyjrzał się przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL), co jest typem raka krwi. Korzystając z metody opracowanej przez laboratorium dr Mayra w celu wykrycia tych konkretnych zmian mRNA, naukowcy odkryli, że znacznie większa liczba osób z CLL miała inaktywację genu supresorowego nowotworu na poziomie mRNA niż tych, którzy mieli go na poziomie DNA.

Odkrycia te pomagają wyjaśnić istniejącą od dawna zagadkę, polegającą na tym, że komórki CLL mają stosunkowo niewiele znanych mutacji DNA. Natomiast zmiany w mRNA, które odkrył zespół dr Mayra, mogą odpowiadać za brakujące mutacje DNA. Chociaż zespół dr Mayr zidentyfikował zmiany mRNA w CLL, prawdopodobnie nie ograniczają się one tylko do tego raka krwi. Zespół znalazł je również na przykład w próbkach ostrej białaczki limfocytowej z komórek T. Inni badacze znaleźli je w raku piersi. Dr Mayr ma nadzieję, że naukowcy zainspirują się do zbadania znaczenia zmian mRNA w tych i innych typach raka.

To oszałamiające odkrycie powinno zostać opublikowane w każdym medycznym serwisie informacyjnym, gazecie, programie telewizyjnym i na stronie internetowej CDC, ale niestety prawdopodobnie nigdy go nie zobaczysz w tych serwisach.  BIG Pharma z Billem Gatesem właśnie robi interes życia szczepiąc cały świat, więc jest bardzo mało prawdopodobne aby zezwolili na unicestwienie tej żyły złota.

Zachodzi pytanie dlaczego większość proponowanych szczepionek prowokuje zmiany w naszym mRNA.

Cząsteczka przenosząca informacje RNA, może ostatecznie instruować ludzkie komórki w taki sam sposób, jak czynniki wywołujące raka, odgrywając główną rolę w wywoływaniu rozwoju raka, jednocześnie dezaktywując naturalne białka hamujące rozwój nowotworów, które organizm ludzki wytwarza, aby uchronić się przed rakiem. Jest to całkowite przeciwieństwo tego, co CDC i producenci szczepionek mówią teraz wszystkim o szczepionkach Covid.

Wychodzi z tego, że szczepionki to koń trojański, który mówi komórkom, aby zezwoliły na wprowadzenie żądanych zmian, i czuły się bezpieczne, ale tak nie jest. Wszystkie założenia mówiące, że ​​mRNA jest „neutralne”, zostały w tych badaniach podważone.

Czyżby Bill Gates i Vaccine Industrial Complex chcieli przeprowadzić makiaweliczny plan depopulacji wprowadzając do naszego szczepionkowego konia trojańskiego, który wyłączy naturalną obronę naszego organizmu przed nowotworami? Czy w najbliższym czasie będziemy świadkami wzrostu zachorowań na raka spowodowanych szczepionkami COVID? Czas pokaże, ale teraz nauka pokazuje, że jest to prawdopodobne. 

autor E. Marcinkowska

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *