Konstytucja 3 Maja tak głosi:„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.”, obecna konstytucja 1997 potwierdza we wstępie, art 4 i 30 te same fakty.

Z Woli Stwórcy i Narodu Polskiego oto są Podstawowe Prawa Polaków

Filary czyli podstawa zasad prawa

I. Nadrzędny cel życia i zarządzania krajem jest zapewnienie najlepszego interesu Polaków i Polski. Filar ten jest podstawowy i niezmienny. Można go rozszerzyć, ale nie znieść, ani zmienić!

II. Polakami są wszyscy zrodzeni z rodziców polaków, a każdy inny musi przestrzegać lojalności wobec Polaków i Polski. Jeśli wola Polaków jest zaakceptować na danym stanowisku pół Polaka, niech tak będzie. Nadrzędnym celem jest lojalność i najlepszy interes Polaków i Polski.

III. Podstawowe prawa Polaków są niezmienne. Prawo Polaków jest wolą Polaków i prawo musi się opierać na umowie Polaków. Możliwe zmiany w przyszłości mogą być dokonane tylko i wyłącznie przez naród i to w absolutnej lub przeważającej większości. Nie mogą tego uczynić inne narody lub grupy nie-polaków. Musi to być bezsprzecznie wola Narodu Polskiego.

Podstawowe Zasady Prawa Naturalnego Polaków

1. Zasada wzajemności. Znana jako: nie czyń drugiemu czego nie chcesz z powrotem.

2. Świętością jest moje ciało. Nie tykaj go. Twoja psychika czy umysł też nie może być atakowane aby ci zaszkodzić.

3. Świętością jest moja własność. Ziemia do centrum Ziemi w głąb i to co jestem w stanie administrować do góry ponad powierzchnią. To jest moje na wieki.

4. Świętością jest umowa lub kontrakt jaka zawarłeś dobrowolnie i musisz się wywiązać gdyż jesteś dorosły i odpowiedzialny.

5. Twoim prawem i obowiązkiem jest bronic się i twej rodziny i rodaków przed każdym kto was atakuje nawet jeśli to będzie twój stróż czyli rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *