Bank Światowy i Światowe Forum Ekonomiczne uznały tożsamość cyfrową wszystkich obywateli świata za ważny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju . Prawo do tożsamości prawnej jest częścią Globalnego Celu którym jest Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje. Jednym z wysiłków, aby to osiągnąć, jest sojusz ID2020. Partnerstwo publiczno-prywatne między agencjami ONZ, Światowym Forum Ekonomicznym, fundacjami i dużymi korporacjami technologicznymi. Jednak ten wielki cel budzi obawy dotyczące utraty prywatności, masowego nadzoru i całkowitej kontroli populacji. Ten program globalizacyjny ma swoją cenę, o której nikt, poza nielicznymi nie mówi, a co może mieć tragiczne konsekwencje dla wolności człowieka.

W zeszłym roku wywołano Wielką Panikę strachu i nazwano ją pandemia.

Podczas kryzysu w latach 2008-2009 Rahm Emanuel, szef sztabu Baracka Obamy, powiedział, że dobry kryzys nigdy nie powinien się zmarnować. Najprawdopodobniej miał na myśli fakt, że kryzysy są być przejściowe, ale ukryte plany do realizacji są zawsze.

Globalne elity i aktorzy głębokiego państwa zawsze mają długą listę spraw, które chcą wprowadzić w życie. Wiedzą, że większość z nich jest tak bardzo niepopularna, że praktycznie nigdy nie mogłaby wprowadzona w normalnych warunkach. Jednak gdy nadchodzi kryzys, obywatele desperacko żądają szybkich rozwiązań. Wówczas elity usłużnie przedstawiają swoje pakiety ratunkowe, a potem je używają jako koni trojańskich do realizacji swoich planów. Takim planem jest ID2020 który ma rozwiązywać cele zrównoważonego rozwoju za pomocą technologii blockchain i sztucznej inteligencji.

Jego deklarowaną misją jest nadanie każdemu człowiekowi tożsamości cyfrowej, trwałej niezniszczalnej, która będzie mu towarzyszyć od urodzenia, aż do śmierci.

Ten program zbiega się w czasie z przyjęciem Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 , połączonej z celem globalnym 16 i jej drugorzędnym celem 9 „do 2030 r. Zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń”.

ID2020 zyskało silniejszą pozycję na dorocznym szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 20 maja 2016 r., Gromadząc liderów branży, organizacje pozarządowe, rządy, wschodzących pionierów technologii i ekspertów branżowych, aby „wspierać globalną rozmowę i budować koalicję pracy w celu określenia i zbudowania warunków. sprzyja tworzeniu legalnej tożsamości cyfrowej dla wszystkich zagrożonych osób ”. Prelegenci pochodzili z Grupy Banku Światowego, Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Elektronicznej Tożsamości i Bezpieczeństwa, Sekretariatu Wspólnoty Narodów, Center for Information Assurance and Cybersecurity, MIT, PSG Solutions, LLC., Verizon. Kilku z nich uczestniczyło również w Światowym Forum Ekonomicznym, które od tamtej pory odgrywa ważną rolę w rozwoju cyfrowego identyfikatora.

Głównymi omawianymi kwestiami były sposoby zarządzania tożsamościami emigrantów i postęp w realizacji celów globalnych poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Europejski kryzys migracyjny w 2015 r. Uwypuklił problem z ludźmi, którzy nie potrafili udowodnić swojej tożsamości („uchodźcy bez dokumentów”). Rozwiązanie było pod ręką. Identyfikacja cyfrowa, możliwa dzięki nowym technologiom, takim jak blockchain i łączność szerokopasmowa na całym świecie.
Szybkie rozprzestrzenianie się inteligentnych urządzeń na całym świecie, w połączeniu ze zwiększającą się siłą obliczeniową i szybko rozszerzającym się zasięgiem łączy szerokopasmowych, umożliwia nowe metody rejestracji i ułatwia ciągłą interakcję między ludźmi, a ich danymi dotyczącymi tożsamości.
Nowe technologie, w tym blockchain, w połączeniu z od dawna sprawdzonymi technologiami, takimi jak biometria, umożliwiają teraz wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznej, weryfikowalnej i trwałej formy technologii. (ID2020, „tożsamość cyfrowa”)

W następnym roku, na corocznym szczycie w Izbie Narodów Zjednoczonych ECOSOC w 2017 r., ID2020 przyjął „platformę zmian” i założył ID2020 Alliance, dzięki funduszom od głównych darczyńców, Fundacji Rockefellera i firmy konsultingowej ds. Technologii cyfrowych Accenture . Innymi partnerami założycielami byli GAVI: The Vaccine Alliance , Microsoft i IDEO.org (firma projektowa i konsultingowa z partnerami takimi jak The Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation oraz The Bezos Family Foundation). Wśród uczestników byli Intel , IBM , Verizon , Samsung , NECi SAP . Sojusz przedstawił bardzo bliskie powiązania między dużymi firmami technologicznymi, fundacjami, szczepionkami i interesami zdrowotnymi.
Sojusz zaczął opracowywać plan testowania nowych rozwiązań identyfikacyjnych i współpracował z rządami i agencjami w celu ich wdrożenia:

Do 2030 roku Sojusz dąży do ułatwienia rozbudowy bezpiecznego, weryfikowalnego i trwałego systemu tożsamości cyfrowej, zgodnie z celem 16.9 Zrównoważonego Rozwoju. W latach 2017-2020 prace Sojuszu będą się koncentrować na dwóch obszarach: opracowywaniu i testowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych w zakresie tożsamości cyfrowej; oraz współpraca z istniejącymi i istniejącymi rządami i agencjami w celu wdrożenia tych rozwiązań.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wyżej wymienionych partnerów, a także agencji ONZ, takich jak UNDP , Agencja ONZ ds. Uchodźców czy Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) . Podczas spotkania kluczowym pytaniem było, co powstrzymuje przed „realizacją tego wyzwania”? Jednak i rozwiązanie tego problemu  mieli już w kieszeniach. W raporcie opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne w tym samym roku stwierdzono, że: W dzisiejszym globalnym kontekście geopolitycznym i bezpieczeństwa kwestia bezpieczeństwa ma pierwszorzędne znaczenie. Od terroryzmu po strach przed pandemiami – rząd, liderzy biznesowi i podróżni obawiają się o bezpieczeństwo podczas przekraczania granic. (WEF, cyfrowe granice, które umożliwiają bezpieczną, idealną i spersonalizowaną podróż ).

Członkami zarządu ID2020 byli dr Seth Berkley, dyrektor generalny Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) , członek Council on Foreign Relations (CFR ) i wcześniej zaangażowany w International AIDS Vaccine Initiative ( IAVI ), oddział Nauki o zdrowiu w Fundacji Rockefellera, Centrum Chorób Zakaźnych i Amerykańskich Centrach Kontroli Chorób (CDC). Seth Berkley był / jest także wieloletnim współautorem i uczestnikiem Światowego Forum Ekonomicznego. Inni członkowie zarządu mieli doświadczenia z Departamentu Obrony JP. Morgan Chase, UBS, Microsoft, Accenture i Morgan Stanley.
GAVI została założona przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, Fundację Rockefellera, UNICEF, Bank Światowy i WHO na dorocznym spotkaniu w Davos w 2000 r. Z misją szczepienia dzieci w najbiedniejszych krajach świata. Wyrosła z wspieranej przez Rockefellera Inicjatywy Szczepień Dziecięcych (założonej w 1990 roku). Kontrola szczepień i chorób zakaźnych stałaby się jednym z filarów osiągnięcia systemu identyfikacji cyfrowej.
Innym intrygującym zbiegiem okoliczności jest to, że jednym z doradców ID2020 jest futurysta Peter Schwartz . Specjalista „od planowania scenariuszy, współpracujący z korporacjami, rządami i instytucjami w celu tworzenia alternatywnych perspektyw na przyszłość i opracowywania rozsądnych strategii dla zmieniającego się i niepewnego świata”, a obecnie pełni funkcję wiceprezesa ds. Globalnych Relacji z Rządem i Planowania Strategicznego w Salesforce . Schwartz kierował zespołem scenicznym w Royal Dutch Shell w latach 80. XX wieku, który przepowiadał upadek Związku Radzieckiego . Jednak jego raport o zmianach klimatycznych, napisany dla Pentagonu w 2003 roku, który przewidywał podwodne europejskie miasta i Wielką Brytanię jako syberyjskie pustkowia do 2020 roku, nieco obniżył jego reputację.
Jako prezes firmy Global Business Network brał udział w raporcie Fundacji Rockefellera z 2010 r. Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego, który zawierał scenariusz Zablokuj Krok . Ten scenariusz przedstawia świat dotknięty pandemią prowadzącą do paniki, ściślejszej odgórnej kontroli rządowej, bardziej autorytarnego przywództwa i środków nadzoru technologicznego. Dziwnym zbiegiem okoliczności scenariusz podobny do tego, co wydarzyło się podczas obecnego kryzysu związanego z koronawirusem. Jak napisał Peter Schwartz we wstępie do raportu:

„Fundacja Rockefellera wykorzystała już ten projekt jako okazję do wyjaśnienia i rozwinięcia związku między technologią a rozwojem. Poprzez wywiady i warsztaty scenariuszowe zaangażowali różnorodną grupę ludzi z różnych geografii, dyscyplin i sektorów, aby zidentyfikować kluczowe siły napędzające zmiany, zbadać najbardziej krytyczne niepewności i opracować trudne, ale wiarygodne scenariusze i implikacje. Rozszerzyli swoje myślenie daleko poza teoretyczne modele innowacji technologicznych i rozpowszechniania, aby wyobrazić sobie, jak technologia może zmienić życie ludzi na różnych etapach życia ”.
W rezultacie Fundacja Rockefellera postrzega kryzys jako okazję do zmiany systemu. Transformacja może zaszkodzić, ale w końcu Twoja obiecana cyfrowa utopia powstanie z popiołów starego, przestarzałego systemu. To, co się teraz rozwija, jest częścią wielowiekowego programu kontroli populacji, który został zapoczątkowany przez fundacje Rockefellera, a teraz jest prowadzony przez bliskich partnerów, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów (program opisany i omówiony w książce Rockefellera – Controlling the Game ) .
Zanim kryzys koronawirusa zaczął wpływać i siać spustoszenie w światowej gospodarce, dyrektor generalny GAVI, Seth Berkley, napisał artykuł dla Światowego Forum Ekonomicznego ( Wszyscy jesteśmy zainteresowani globalnym bezpieczeństwem zdrowotnym , opublikowanym 16 stycznia 2020 r.) wskazanie, czego się spodziewać:

„W czasach rosnącego nacjonalizmu i odrzucenia globalizmu choroby zakaźne przypominają nam, że jesteśmy ze sobą połączeni i że wszyscy mamy udział w globalnym bezpieczeństwie zdrowotnym. ” (Seth Berkely, GAVI)

Wybuch COVID19, ze wszystkimi jego tragicznymi konsekwencjami, okazał się idealnym wydarzeniem wyzwalającym, aby pokazać światu potrzebę globalnej koordynacji i zarządzania planetą, a także potrzebę systemu nadzoru technologicznego w celu śledzenia i monitorowania wszystkich ludzi. Środkiem zaradczym jest ściślejszy nadzór i kontrola. Jak powiedział Bill Gates w rozmowie z CEO TED Talk, Chrisem Andersonem:

„W końcu będziemy mieć kilka cyfrowych certyfikatów, aby pokazać, kto został niedawno odzyskany lub przetestowany lub kiedy mamy szczepionkę, która ją otrzymała”. ( TED )

Bill miał głębokie zrozumienie, o czym mówi. Środki zmierzające do stawienia czoła pandemii otwartej na certyfikację ID2020, a ostatecznie na globalne obywatelstwo cyfrowe, fundamentalny filar technokratycznego inteligentnego społeczeństwa, promowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne w celu wspierania celów zrównoważonego rozwoju ONZ .
Artykuł Berkleya zbiegł się w czasie z opublikowaniem przez Światowe Forum Ekonomiczne białej księgi Reimagining Digital Identity: A Strategic Imperative . Dokument napisany przy wsparciu finansowym partnera ID2020 z przesłaniem, że świat potrzebuje bezpieczniejszej identyfikacji cyfrowej z powodu „oszustwa, kradzieży tożsamości oraz niewłaściwego wykorzystania lub nadużycia danych osobowych” w dzisiejszych fragmentarycznych systemach.

Biała księga jest częścią „ Platformy na rzecz dobrej tożsamości cyfrowej ”, która działa od 2018 r., Aby „rozwijać dobre tożsamości cyfrowe zorientowane na użytkownika”.  Partnerami są ID2020, Accenture, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Cisco, Bank Światowy, Komisja Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz grupy wspierające start-upy, takie jak One World Identity , World Identity Network i Security Identity Alliance . To wielki impuls, że obok identyfikacji uchodźców i zwalczania chorób jest przedstawiany jako rozwiązanie problemów związanych z handlem ludźmi i małżeństwami dzieci. Ale ma to swoją cenę. Jak wyjaśnia partner Banku Światowego:

Technologie cyfrowe, takie jak przetwarzanie w chmurze, biometria, urządzenia i sieci mobilne oraz karty inteligentne, mogą zwiększyć bezpieczeństwo, dokładność i wygodę identyfikacji i uwierzytelniania osób. Ponieważ publiczni i prywatni usługodawcy coraz częściej przechodzą do sfery cyfrowej, umiejętność udowodnienia, kim jesteś, będzie miała zasadnicze znaczenie dla uczestnictwa w środowisku cyfrowym. ( Bank Światowy )

W utopijnym, inteligentnym społeczeństwie, które jest obecnie budowane, tożsamość cyfrowa będzie wymagana, aby uzyskać dostęp do wszystkich podstawowych usług dla ludzi, takich jak opieka zdrowotna, handel elektroniczny, podróże, usługi finansowe i platformy społecznościowe. Bez czego nie można uczestniczyć w życiu społecznym, system ten może być podłączony do „ Blockchain obsługujących lojalnościowych obywatel”. Ma to przynieść światu „pokój i porządek” … podobnie jak system Kredytu Społecznego w Chinach.

Wdrożenie globalnej platformy danych do oceny poziomu „ryzyka” podróżnych, jeśli nie za pomocą rzeczywistych danych, poprzez rodzaj „oceny kredytowej”, zapewni rządom dokładniejsze informacje o pasażerach i lepiej ochroni ich granice i obywateli.
Możliwość wstępnej kontroli większości pasażerów umożliwiłaby rządowi i organom kontroli granicznej łatwiejszą identyfikację tych, którzy wymagają dalszego dochodzenia. (Światowe Forum Ekonomiczne, Cyfrowe granice, które umożliwiają bezpieczne, ciągłe i spersonalizowane podróże )

Niektóre kraje, takie jak Szwecja i Estonia, są postrzegane jako dobre przykłady, ponieważ pod tym względem wyprzedzają resztę świata, w tych krajach prawie wszystkie transakcje  odbywają się cyfrowo, przy bardzo niewielkiej ilości gotówki w obiegu. W Szwecji coraz trudniej jest korzystać z usług i dokonywać zakupów przy użyciu banknotów. Chińska dyktatura komunistyczna również przoduje w stosowaniu biometrycznych systemów płatności. W następstwie kryzysu związanego z koronawirusem ludzie na całym świecie, są wzywani do przejścia z gotówki na pieniądze cyfrowe, aby „uniknąć zarażenia”.

W większości poprzednich projektów do identyfikacji wykorzystywano smartfony, karty inteligentne i dane biometryczne, ale ponieważ smartfony i karty mogą zostać skradzione lub zgubione, rozsądne jest wydawanie pieniędzy na zapotrzebowanie na metody. Bezpieczniejsze opcje identyfikacji, takie jak inteligentne tatuaże i implanty , która stanie się bardziej powszechna w miarę zbliżania się do 2030 r. Jest to rozwój, który Światowe Forum Ekonomiczne przewidziało również w swojej wizji czwartej rewolucji przemysłowej. W ciągu następnej dekady inteligentne urządzenia technologiczne zintegrują się z naszymi ciałami w celu monitorowania zachowania, danych o lokalizacji, funkcji zdrowotnych i identyfikacji w czasie rzeczywistym (Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Shift 1: Implantable Technologies ).

Inteligentne tatuaże i inne unikalne chipy mogą pomóc w identyfikacji i lokalizacji.
Cyfrowe tatuaże nie tylko świetnie wyglądają, ale mogą również wykonywać przydatne zadania, takie jak otwieranie samochodu, wprowadzanie kodów telefonów komórkowych palcem lub śledzenie procesów zachodzących w organizmie. (Klaus Schwab, Czwarta rewolucja przemysłowa, Światowe Forum Ekonomiczne, 2016)
W artykule „ Tysiące Szwedów wymieniają dowody osobiste na mikroczipy ” (opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2018 roku) założyciel szwedzkiej grupy biohackingowej Bionyfiken, Hannes Sjöblad, powiedział:
Kto chce nosić niezgrabny smartfon lub smartwatch, kiedy można go mieć na paznokciu? Myślę, że w tym kierunku zmierza. (Hannes Sjöblad, Bionyfiken)

Wczesne start-upy, takie jak szwedzki Biohax International , wytwarzały implanty RFID u ludzi od 2014 r., A duńska firma Bichip opracowała chip, który można podłączyć do Internetu i ma unikalny identyfikator do ogólnej identyfikacji. Może być również używany jako system płatności „integrowalny z portfelami kryptowalut”.
BiChip to pierwszy i jedyny ludzki mikroczip z możliwością zdalnego odczytu i połączeniem z Internetem. Bichip ma unikalny identyfikator do ogólnej identyfikacji i może przechowywać twoje dane medyczne, prawo jazdy i paszport. Może być również używany jako alternatywny system płatności, który można zintegrować z portfelami kryptowalut. ( Bichip.com

Jednak te inwazyjne technologie nie są jeszcze częścią projektu ID2020, a wcześniejsi adaptatorzy i entuzjaści technologii robią to bardziej dobrowolnie z powodu „wygody” i ciekawości. Ruch biohackerów organizuje konferencje od 2014 roku, a jego inicjatywa Chipster organizuje imprezy, na których ludzie „aktualizują”. Na razie to tylko niewielka skrajna grupa z największą liczbą zwolenników w postępowych krajach skandynawskich. Ale za kilka lat to może się zmienić. Wszystko, czego potrzeba, parafrazując Klub Rzymski, to kryzys adekwatny do celu.
COVID-19 odzwierciedla szerszy trend: nadchodzi więcej kryzysów planetarnych. Jeśli przejdziemy przez każdy nowy kryzys, zachowując ten sam model gospodarczy, który nas tu doprowadził, przyszłe kryzysy ostatecznie przekroczą zdolność reagowania rządów, instytucji finansowych i korporacyjnych menedżerów kryzysowych. W rzeczywistości „kryzys koronowy” już to zrobił. ( Klub Rzymski, 2020 )
Dążenie do identyfikacji cyfrowej niesie ze sobą ryzyko fundamentalnej zmiany naszego miejsca w społeczeństwie, w którym rasa ludzka jest mniej lub bardziej zmuszona lub zmuszona do migracji ze sfery fizycznej do cyfrowej. Jeśli jako osoba fizyczna nie akceptujesz identyfikacji, ryzykujesz odmowę dostępu do podstawowych usług i godnego życia.
Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 to w końcu technokratyczny plan osiągnięcia dominacji nad światem: nowy system gospodarczy z reżimem nadzoru cyfrowego, który ma poważne konsekwencje dla wolności i przyszłości człowieka. Zasadniczo jest to dyktatura naukowa, która wymaga, aby wszystkie rzeczy były cyfrowo połączone z funkcjonowaniem. Kryzys koronawirusa w 2020 r. Był wydarzeniem wyzwalającym na skalę nigdy wcześniej nie widzianą w historii ludzkości, a Sojusz ID2020 i Światowe Forum Ekonomiczne nie marnowały czasu, wykorzystując go do realizacji swoich planów.
Czy naprawdę musimy zadawać sobie pytanie, czy takiej przyszłości chcemy?

Nadszedł czas, aby działać i powiedzieć NIE temu kontrowersyjnemu rozwojowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *