„My, ocaleni z okrucieństw popełnionych na ludzkości podczas II wojny światowej, czujemy się zobowiązani podążać za naszym sumieniem. … Kolejny holokaust o większej skali rozgrywa się na naszych oczach. Wzywamy was do natychmiastowego zaprzestania tego bezbożnego eksperymentu medycznego na ludzkości. To eksperyment medyczny, do którego należy zastosować Kodeks Norymberski”. ( Rabin Hillel Handler , Hagar Schafrir , Sorin Shapira , Mascha Orel , Morry Krispijn et al)

Szczepionka mRNA jest „eksperymentalna” i niezatwierdzona. Od grudnia 2020 r. doprowadziło to do ogólnoświatowego trendu wzrostowego liczby zgonów i obrażeń.

Liczne badania naukowe potwierdzają naturę szczepionki mRNA Covid-19, która jest nakładana na całą ludzkość. 

Deklarowanym celem jest egzekwowanie ogólnoświatowych szczepień 7,9 miliarda ludzi w ponad 190 krajach, a następnie nałożenie cyfrowego „paszportu szczepionkowego”.  

Nie trzeba dodawać, że jest to wielomiliardowa operacja dla Big Pharma. Jak na ironię, firma Pfizer, która odgrywa dominującą rolę w marketingu szczepionki na poziomie całej planety, ma kryminalną przeszłość w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. 

Krajowe władze ds. zdrowia nie mogą powiedzieć: nie wiedzieliśmy. 

Nie mogą też powiedzieć, że celem jest „ratowanie życia”. 

To jest zabójcza szczepionka. I oni to wiedzą. 

Najnowsze oficjalne dane (15 września 2021 r.) wskazują na około: 

40 666 zgłoszonych i zarejestrowanych zgonów szczepionki mRNA w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i USA (łącznie), oraz 6,6 mln zgłosiło „zdarzenia niepożądane”.

UE/EOG/Szwajcaria do 11 września 2021 r. – 24 528 zgonów związanych z zastrzykiem Covid-19 i 2 229 967 obrażeń , według bazy danych EudraVigilance.

Wielka Brytania do 1 września 2021 r. – 1632 zgonów związanych z zastrzykiem Covid-19 i 1 186 844 obrażeń, zgodnie z programem żółtej karty MHRA.

USA do 3 września 2021 r. – 14 506 zgonów związanych z zastrzykiem Covid-19 i 3 146 691 urazów , według bazy danych VAERS.

OGÓŁEM dla UE/Wielkiej Brytanii/USA – 40 666 zgonów związanych z zastrzykiem Covid-19 i 6 626 502 obrażeń zgłoszonych na dzień 15 września 2021 r.

Jednak tylko niewielka część ofiar, lub rodzin zmarłych przechodzi przez żmudny proces zgłaszania zgonów i zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką krajowym organom ds. zdrowia. Tak więc rzeczywiste dane liczbowe dotyczące zgonów i obrażeń (UE, Wielka Brytania, USA) SOFAR są co najmniej dziesięć razy wyższe, niż oficjalnie zgłoszone przypadki. 

Co więcej, władze ds. zdrowia są aktywnie zaangażowane w maskowanie zgonów i obrażeń wynikających z „szczepionki” mRNA, jednocześnie zwiększając liczbę zgonów związanych z Covid-19. Dziwnym zbiegiem okoliczności, w tych przypadkach „sekcja zwłok nie jest wymagana”. 

Cyfrowa tyrania na poziomie globalnym

Szczepionka jest podawana ludziom na całym świecie. Populacja docelowa wynosi 7,9 miliarda. Rozważa się też podanie kilku dawek. Jest to największy program szczepień w historii świata.

„Nigdy wcześniej nie przeprowadzono immunizacji całej planety poprzez dostarczenie syntetycznego mRNA do ludzkiego ciała”.

„Wytyczne” WHO dotyczące ustanowienia Światowego Systemu Informacji Cyfrowej do wydawania tak zwanych „Cyfrowych certyfikatów dla Covid-19” są hojnie finansowane przez fundacje Rockefellera oraz Billa i Melindy Gatesów.

Szczepionka mRNA nie jest projektem organu międzyrządowego ONZ (WHO) działających w imieniu państw członkowskich ONZ: jest to inicjatywa całkowicie prywatna.  Miliarderskie elity, które finansują i egzekwują Światowy Projekt Szczepień, to całkowicie oddani depopulacji Eugeniści.

Big Pharma: Pfizer dąży do światowej dominacji

Globalny projekt szczepionkowy pod nazwą COVAX jest koordynowany na całym świecie przez WHO, GAVI, CEPI, Fundację Gatesa we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym (WEF), Wellcome Trust, DARPA i Big Pharma, który zaledwie cztery miesiące przed wybuchem kryzysu Covid-19 na początku stycznia 2020 r został zdominowany przez ustanowione partnerstwo Pfizer-GSK.

Firma Pfizer – która ma kryminalną przeszłość w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości – odgrywa „prawie monopolistyczną rolę” w marketingu „szczepionki” mRNA. Chociażby tylko w UE firma Pfizer ma dostarczyć 1,8 miliarda dawek, co odpowiada czterokrotności populacji Unii Europejskiej.

W historycznej  decyzji Departamentu Sprawiedliwości USA z września 2009 r. firma Pfizer Inc. przyznała się do winy. Była to  Największa ugoda dotycząca oszustw związanych z opieką zdrowotną” w historii Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Oprócz przestrzegania i egzekwowania prawa, „trucizna szczepionkowa” nakładana na poziomie całej planety jest produkowana przez firmę farmaceutyczną, która została oskarżona przez Departament Sprawiedliwości pod zarzutem nieuczciwego marketingu”. 

Zaszczepiony lub bez pracy

„Oszukańczy marketing” w odniesieniu do szczepionki mRNA to rażące niedopowiedzenie. Władze ds. zdrowia, a także Big Pharma, nie wspominając o WHO, fundacji Rockefellers i Gates, są w pełni świadome, że szczepionka spowodowała niezliczone zgony i urazy, w tym zakrzepy krwi, bezpłodność, uszkodzenia mózgu, zapalenie mięśnia sercowego itp.

A jednak rządy (przy całodobowym wsparciu mediów) nadal wywierają presję na ludzi, by zaszczepili się. Zagrożenia dla zdrowia są znane i udokumentowane. Poprzez propagandę ludzie są nie tylko wprowadzani w błąd, ale są zmuszani do przyjęcia szczepionki. Albo pozostaną bez pracy, bez dochodów, bez przyszłości… To kwestia przymusu. I nie ma dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, jeśli nie jesteś zaszczepiony.

Jeśli odmówią wstrzyknięcia, stracą pracę.

Uczniom zabrania się uczęszczania do szkół, college’ów i uniwersytetów, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele szkół średnich, którzy się nie dostosowują, są zwalniani, społeczeństwo obywatelskie jest wtrącane w stan chaosu.

Znaczenie Kodeksu Norymberskiego

Koncentrując się na eksperymentalnym charakterze szczepionki mRNA i jej niszczycielskim wpływie na zdrowie, analitycy prawni podnieśli kwestię historycznego  procesu nazistowskich lekarzy” (1946-47), w którym nazistowskim lekarzom postawiono zarzuty zbrodni wojennych, w szczególności eksperymenty medyczne zarówno na więźniach obozów koncentracyjnych, jak i na ludności cywilnej.

The Medical Case, USA vs. Karl Brandt, et al. (znany również jako The Doctors’ Trial), był ścigany w latach 1946-47 przeciwko 23 lekarzom i administratorom oskarżonym o organizowanie i udział w zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciwko ludzkości w formie eksperymentów medycznych i procedur medycznych przeprowadzanych na więźniach i cywilach.

Karl Brandt, główny oskarżony, był starszym urzędnikiem medycznym niemieckiego rządu podczas II wojny światowej; inni oskarżeni to starsi lekarze i administratorzy w siłach zbrojnych i SS.  Zobacz dokumenty Harvardu

W wyniku wyroku z 19 sierpnia 1947 r. uchwalono Kodeks Norymberski.  Poniżej omówiono dziesięć zasad kodeksu norymberskiego. Kilka z tych zasad – w odniesieniu do szczepionki mRNA i paszportu szczepionki – zostało rażąco naruszone.

Pierwsza zasada „Kodeksu Norymberskiego”. stwierdza, że „dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna” i właśnie tego odmawia się w odniesieniu do „szczepionki” (patrz zdania pogrubione poniżej).

1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna .

Oznacza to, że zainteresowana osoba powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; powinna być tak usytuowana, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez interwencji jakichkolwiek elementów siły, oszustwa, oszustwa, przymusu, nadmiernego sięgania lub innej ukrytej formy przymusu lub przymusu; i powinien mieć wystarczającą wiedzę i zrozumienie elementów przedmiotowego zagadnienia, aby umożliwić mu podjęcie zrozumiałej i oświeconej decyzji. Ten ostatni element wymaga, aby przed zaakceptowaniem pozytywnej decyzji przez badanego eksperymentalny był mu znany charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metodę i środki, za pomocą których ma być przeprowadzone; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia lub osoby, które mogą wynikać z jego udziału w eksperymencie.

2. Eksperyment powinien być taki, aby przynosił owocne rezultaty dla dobra społeczeństwa, niemożliwych do zdobycia innymi metodami lub środkami badań, a nie losowy i niepotrzebny z natury.

3. Doświadczenie powinno być tak zaprojektowane i oparte na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz znajomości historii naturalnej choroby lub innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie doświadczenia.

4. Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć wszelkich niepotrzebnych fizycznych i psychicznych cierpień i urazów.

5. Żadnego eksperymentu nie należy przeprowadzać, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że nastąpi śmierć lub kalectwo ; z wyjątkiem, być może, tych eksperymentów, w których eksperymentalni lekarze również służą jako badani.

6. Stopień podejmowanego ryzyka nigdy nie powinien przekraczać poziomu określonego humanitarnym znaczeniem problemu, który ma zostać rozwiązany przez eksperyment.

7. Powinny być poczynione odpowiednie przygotowania i zapewnione odpowiednie udogodnienia w celu ochrony podmiotu doświadczalnego przed nawet odległymi możliwościami urazu, kalectwa lub śmierci.

8. Eksperyment powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach naukowych. Od tych, którzy przeprowadzają lub angażują się w eksperyment, należy wymagać najwyższego stopnia umiejętności i staranności na wszystkich etapach eksperymentu.

9. W trakcie eksperymentu badany człowiek powinien mieć swobodę zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął stan fizyczny lub psychiczny, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.

10. W trakcie trwania eksperymentu odpowiedzialny naukowiec musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli prawdopodobnie ma powody, by sądzić, że w dobrej wierze, wyższe umiejętności i ostrożny osąd wymagają od niego kontynuacji eksperymentu może skutkować urazem, niepełnosprawnością lub śmiercią badanego.

Całe populacje w wielu krajach są zagrożone, ponieważzostaną zaszczepione.

W odniesieniu do Kodeksu Norymberskiego nie są w stanie:

„ korzystać z wolności wyboru, bez interwencji jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, oszustwa, przymusu, nadmiernego sięgania lub innej ukrytej formy przymusu lub przymusu” (Norymberga 1 powyżej).

Obszernie udokumentowano, że istnieje tendencja wzrostowa zgonów i urazów spowodowanych szczepionką mRNA na całym świecie, a władze ds. zdrowia są w pełni świadome „zagrożeń dla zdrowia”, ale nie informują opinii publicznej. Nie ma świadomej zgody. A media kłamią:

„ Żaden eksperyment nie powinien być przeprowadzany, jeśli istnieje a priori powód, aby sądzić, że nastąpi śmierć lub kalectwo” (Norymberga 5 powyżej ). 

Ten „a priori powód” nakreślony w 5 zasadzie norymberskiej jest obszernie udokumentowany: Zgony i obrażenia powodujące kalectwo mają miejsce na poziomie całej planety. Potwierdzają je oficjalne statystyki śmiertelności i zachorowalności na szczepionki mRNA (UE, USA, Wielka Brytania).

Nazistowskie „eksperymenty medyczne”

Przypomnijmy kategoryzację poszczególnych przestępstw związanych z nazistowskimi „eksperymentami medycznymi” przeprowadzanymi na więźniach obozów koncentracyjnych. Obejmowały one „zabijanie Żydów w celu badań anatomicznych, zabijanie gruźliczych Polaków oraz eutanazję chorych i niepełnosprawnych cywilów w Niemczech i na terytoriach okupowanych. …”

Karl Brandt i sześciu innych oskarżonych zostali skazani, skazani na śmierć i straceni; dziewięciu oskarżonych zostało skazanych i skazanych na kary więzienia; i siedmiu oskarżonych zostało uniewinnionych.

Wszystkie dokumenty procesowe i dowody znajdują się w aktach. Oskarżeni zostali oskarżeni o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. 

Nuremberg Doctors Trial

Skala i rozmiar ogólnoświatowej operacji Covid-19 Vaxx

Nie byłem w stanie szczegółowo przejrzeć odpowiednich dokumentów pod kątem ustalenia liczby ofiar nazistowskich eksperymentów medycznych. Chociaż zasady norymberskie mają ogromne znaczenie dla projektu szczepionek Covid-19, należy unikać uproszczonych porównań. Kontekst, historia i mechanizmy zgodności dotyczące „szczepionki” mRNA są zasadniczo różne.

Skala i wielkość operacji Worldwide Vaxx oraz jej złożona struktura organizacyjna (WHO, GAVI, Gates Foundation, Big Pharma) są bezprecedensowe.

Ludzkość jako całość jest celem projektu Vaxx . Populacją docelową do eksperymentowania ze szczepionką przeciwko Covid-19 jest cała populacja planety Ziemia: 7,9 miliarda ludzi, obejmujących kilka dawek. Pomnóż populację na świecie przez 4 dawki (zgodnie z propozycją firmy Pfizer): rząd wielkości to 30 miliardów dawek na całym świecie. Liczby są w miliardach. Prawdopodobny wpływ na śmiertelność i zachorowalność jest nie do opisania. Za tym projektem partnerstwa publiczno-prywatnego stoi Big Money.

Mamy do czynienia z ogólnoświatowym procesem zbrodni przeciwko ludzkości. 

Całe populacje w dużej liczbie państw członkowskich ONZ podlegają programowi szczepień i ich egzekwowaniu (bez praworządności).

Jeśli odrzucą szczepionkę, są społecznie zmarginalizowani i zamknięci, pomijani przez pracodawców, marginalizowani przez społeczeństwo: bez edukacji, bez kariery, bez życia. Ich całe życie zostaje zniszczone.

Z kolei jeśli przyjmą szczepionkę, ich zdrowie i życie są potencjalnie zagrożone. 

Dowody śmiertelności i zachorowalności wynikające z zaszczepienia szczepionką zarówno obecne (oficjalne dane), jak i przyszłe (np. niewykryte mikroskopowe skrzepy krwi) są przytłaczające.

A to dopiero początek.

Na całym świecie popełniane są rozległe zbrodnie przeciwko ludzkości.

Szczepionka” mRNA modyfikuje ludzki genom na poziomie całej Planety. To ludobójstwo.

To „Mega Holokaust, mający miejsce na naszych oczach”. 

źródło – globalresearch.ca

obrazek – wikimedia

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *