Autor Mateusz Kucharczyk | EURACTIV.pl

Jestem głęboko zaniepokojona decyzją Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, przekazała w oświadczeniu przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podkreśliła, że dołoży wszelkich starań, by utrzymać zasady założycielskie UE.

W wydanym w piątek (8 października) oświadczeniu Ursula von der Leyen podkreśliła, że wszystkie państwa członkowskie zaakceptowały traktaty członkowskie. 

W wydanym w kilka godzin po wyroku polskiego TK oświadczeniu Komisja Europejska podkreśliła, że „prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym”, a także, że wszystkie decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są „wiążące dla wszystkich organów władzy państw członkowskich, w tym sądów krajowych”.

Ursula von der Leyen: UE jest wspólnotą wartości i prawa.

W czwartek (7 października) Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej po rozpoznaniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją RP.

W reakcji na wyrok polskiego TK Ursula von der Leyen zapowiedziała, że na podstawie analizy prawnej wyroku przez służby prawne KE, Komisja zdecyduje „jakie dalsze kroki podejmie”.

„UE jest wspólnotą wartości i prawa. One jednoczą naszą Unię i sprawiają, że jest ona silna. Będziemy przestrzegać podstawowych zasad porządku prawnego Unii. Na to liczy 450 mln Europejczyków”, podkreśliła szefowa KE.

„Setki milionów Europejczyków polegają na tym. Naszym najwyższym priorytetem jest to, aby prawa obywateli Polski były chronione i żeby polscy obywatele mogli cieszyć się z korzyści, które płyną z członkostwa w UE” – głosi oświadczenie szefowej KE.

„Ponadto, obywatele UE oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce potrzebują pewności prawnej, że przepisy unijne, w tym orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, są w pełni stosowane w Polsce”, zaznaczyła von der Leyen.

Szefowa KE stwierdziła też, że „prawo unijne ma prymat w stosunku do prawa krajowego, w tym także do przepisów konstytucyjnych”.

Wszystkie państwa członkowskie to zaakceptowały. Użyjemy wszystkich mocy traktatowych, aby to zapewnić”, podsumowała von der Leyen.

Więcej informacji:

Oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *