Japonia ogłasza, że ​​sektor publiczny ani prywatny nie może dyskryminować tych, którzy odmawiają eksperymentalnej iniekcji terapii genowej mRNA.

Japonia oznacza teraz „szczepionki” Covid, aby ostrzec przed niebezpiecznymi i potencjalnie śmiertelnymi skutkami ubocznymi, takimi jak zapalenie mięśnia sercowego. Ponadto kraj potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania wymogów zgłaszania zdarzeń niepożądanych, aby zapewnić udokumentowanie wszystkich możliwych skutków ubocznych.

Te wysiłki japońskiego urzędu ds. zdrowia stoją w sprzeczności z oszukańczymi środkami podejmowanymi przez inne kraje w celu zmuszenia obywateli do wstrzyknięcia, bagatelizowania skutków ubocznych i zniechęcania do właściwego zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

Ponadto Japonia kładzie nacisk na świadomą zgodę i autonomię cielesną. Do pandemii koronawirusa pojęcie „świadomej zgody” uważano za święte dla pracowników służby zdrowia na Zachodzie.

Japonia szczególnie budzi obawy co do ryzyka zapalenia mięśnia sercowego u młodych mężczyzn, którym wstrzyknięto gen – terapię Pfizera lub Moderny . Kraj egzekwuje ścisły wymóg prawny dotyczący zgłaszania skutków ubocznych, które muszą nastąpić w ciągu 28 dni od zastrzyków. 

Obecnie w Japonii oferowane są trzy rodzaje terapii genowej Covid-19. Należą do nich preparaty Pfizer/BioNTech (Comirnaty) i Takeda  Moderna . Opisy produktów ( tu  i  tutaj ) stwierdzają, że „ten produkt zawiera dodatek, który nigdy wcześniej nie był używany w szczepionce”.

Ponadto firmy farmaceutyczne zalecają skonsultowanie się z lekarzem w sprawie dodatku, jeśli planujesz go wstrzyknąć. Oprócz terapii genowych Pfizer i Moderna, w Japonii podaje się również Vaxzevria (dawniej AstraZeneca). Jednak Japonia poleca go tylko osobom w wieku 40 lat i starszym. Odniesiono się  również  do nowego rodzaju dodatku w zastrzykach Vaxzevria.

Zakaz przymusowych szczepień i dyskryminacji

 Witryna japońskiego  Ministerstwa Zdrowia zachęca obywateli do otrzymania „szczepionki”; podkreślają jednak, że nie jest to obowiązkowe,

Chociaż zachęcamy wszystkich obywateli do szczepienia COVID-19, nie jest ono obowiązkowe ani obowiązkowe. Szczepienia będą przeprowadzane wyłącznie za zgodą osoby, która ma zostać zaszczepiona, po przekazaniu informacji.

Ponadto rząd zaleca osobom, które rozważają wykonanie zastrzyku, uważne rozważenie zarówno jego skuteczności, jak i skutków ubocznych.

Proszę zaszczepić się z własnej decyzji, rozumiejąc zarówno skuteczność w zapobieganiu chorobom zakaźnym, jak i ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Żadne szczepienie nie zostanie podane bez zgody.

Ponadto podkreślają, że firmy nie zmuszają pracowników do poddania się eksperymentalnej terapii genowej. Pracownicy nie powinni też dyskryminować tych, którzy odmawiają zastrzyków,

Prosimy nie zmuszać nikogo w swoim miejscu pracy lub osób wokół Ciebie do szczepienia i nie dyskryminować osób, które nie zostały zaszczepione.

Rząd odsyła nawet do  „Porad w zakresie praw człowieka ”, w tym instrukcji dotyczących rozpatrywania wszelkich skarg, jeśli osoby spotykają się z dyskryminacją „szczepionkową” w pracy.

Japonia przełamuje szeregi

Lekarze na całym świecie powtórzyli ostrzeżenia japońskiego urzędu zdrowia o skutkach ubocznych terapii genowych. Jednak tego rodzaju świadoma zgoda kosztowała wielu lekarzy w krajach zachodnich licencje na wykonywanie zawodu lekarza. Rząd oskarżył tych lekarzy o szerzenie „wahania się co do szczepień”.

Co więcej, podczas gdy Japonia pozwala swoim obywatelom wybrać, czy chcą otrzymać eksperymentalne terapie genowe, inne kraje zmuszają obywateli do zaszczepienia. Na przykład w lutym 2022 r. Austria wprowadzi zastrzyki. Obywatele, którzy odmówią, będą karani wysokimi grzywnami i do roku więzienia.

źródło – RAIR Foundation USA

obrazek – freepik

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.