Ten list anonimowego autora, który jednak syntetyzuje najdokładniejszą i najbardziej aktualną wiedzę naukową o Covid19, został pierwotnie udostępniony na portalach społecznościowych w Stanach Zjednoczonych pod koniec września 2021 r. i stał się fenomenem wirusyzacji. 
Nie znajdziesz bardziej precyzyjnego i udokumentowanego źródła tego, co wydarzyło się w ciągu tych prawie dwóch lat sfałszowania wykorzystywania globalnego rozprzestrzeniania się wirusa SARS2. Jest to ostateczna encyklopedia „pandemii” i choroby Covid19, zaktualizowana pod koniec 2021 r. Z 550 odniesieniami do bezpośrednich źródeł naukowych, stanowi najbardziej aktualny i autoryzowany rezerwuar problemu w tej chwili, w przeciwieństwie do kampanii dezinformacyjnej, która przeprowadzają międzynarodowe organy ds. zdrowia i ich lokalni rzecznicy.
Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami o tym, jak wirus działa i szkodzi, a także „szczepionkami” mogą skorzystać z technicznej części tego dokumentu. Osoby zainteresowane skoordynowanym działaniem przestępczym różnych aktorów mogą pominąć powyższe i zbadać argumenty w tym drugim znaczeniu. Zalecamy przeczytanie wszystkiego.

Oryginał w formacie pdf został
umieszczony na końcu tego artykułu  

SPECJALNY RAPORT

Witaj,

Nazywam się Spartakus i jestem tym zmęczony.

Byliśmy zmuszeni patrzeć, jak Stany Zjednoczone i świat zachodni pogrążają się w nieubłaganym upadku z powodu ataku wojny biologicznej. Wraz z wieloma innymi byliśmy ofiarami propagandowych i psychologicznych działań wojennych prowadzonych przez niewybraną i nieodpowiedzialną elitę przeciwko narodowi amerykańskiemu i naszym sojusznikom.

Nasze zdrowie fizyczne i psychiczne bardzo ucierpiało przez ostatnie półtora roku. Oczywiście.

Teraz obserwujemy, jak system medyczny bez najmniejszego oporu wstrzykuje truciznę dosłownie milionom naszych rodaków.

Powiedziano nam, że jeśli odmówimy szczepienia, zostaniemy zwolnieni z pracy i pozbawieni środków do życia. To była ostatnia kropla.

Spędziliśmy tysiące godzin analizując wyciekające obrazy z Wuhan, artykuły naukowe ze źródeł pierwotnych, a także ślady pozostawione przez establishment medyczny.

To, co odkryliśmy, zaskoczyłoby każdego do głębi.

Najpierw podsumujemy nasze ustalenia, a następnie wyjaśnimy je szczegółowo. 

Referencje będą umieszczone na końcu.

Streszczenie:

* COVID-19 to choroba krwi i naczyń krwionośnych. SARS-CoV-2 infekuje wyściółkę ludzkich naczyń krwionośnych i powoduje ich wyciek do płuc.

* Obecne protokoły leczenia (np. wentylacja inwazyjna) aktywnie niszczą pacjentów, przyspieszając stres oksydacyjny i powodując ciężkie VILI (uraz płuc wywołany przez wentylację). Dalsze używanie respiratorów w przypadku braku jakichkolwiek udowodnionych korzyści medycznych stanowi masowe morderstwo.

* Istniejące środki zaradcze są niewystarczające, aby spowolnić rozprzestrzenianie się tego, co jest wirusem w aerozolu i potencjalnie przenoszonym w ściekach, i stanowią formę medycznego oszustwa.

* Zarówno media, jak i establishment medyczny tłumiły różne interwencje inne niż szczepionki, na rzecz szczepionek i drogich leków firmowych.

* Władze zaprzeczyły pozytywnemu działaniu naturalnej odporności przeciwko COVID-19, mimo że naturalna odporność zapewnia ochronę przed wszystkimi białkami wirusa, a nie tylko jednym.

* Szczepionki wyrządzą więcej szkody niż pożytku. Antygen, na którym opierają się te szczepionki, SARS-CoV-2 Spike, jest toksycznym białkiem. SARS-CoV-2 może mieć ADE, wzmocnienie zależne od przeciwciał; obecne przeciwciała mogą nie neutralizować przyszłych szczepów, ale pomagają im infekować komórki. Dodatkowo szczepienie szczepionką podczas pandemii usuwa presję ewolucyjną, aby wirus stał się mniej śmiertelny.

* Istnieje rozległy i makabryczny spisek przestępczy, który bezpośrednio łączy zarówno Anthony’ego Fauci, jak i Modernę z Instytutem Wirusologii Wuhan.

* Naukowcy zajmujący się szczepionką COVID-19 są bezpośrednio powiązani z naukowcami zajmującymi się technologią interfejsu mózg-komputer (“neural lace” ), z których jeden został oskarżony o przyjmowanie dotacji z Chin.

* Niezależni badacze odkryli w szczepionkach tajemnicze nanocząsteczki, których nie powinno być.

* Cała pandemia jest wykorzystywana jako pretekst do ogromnej politycznej i ekonomicznej transformacji zachodniego społeczeństwa, która wzbogaci i tak już bogatych, a resztę z nas zmieni w poddanych.

Patofizjologia i leczenie COVID-19:

COVID-19 nie jest wirusowym zapaleniem płuc. Jest to wirusowe zapalenie śródbłonka naczyniowego i atakuje wyściółkę naczyń krwionośnych, zwłaszcza małych naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych, powodując aktywację i złuszczanie komórek śródbłonka, koagulopatię, posocznicę, obrzęk płuc i objawy podobne do ARDS. Jest to choroba krwi i naczyń krwionośnych, układu krążenia. Każde zapalenie płuc, które powoduje, jest drugorzędne. (1-5)

W ciężkich przypadkach prowadzi to do sepsy (6, 7), skrzepów krwi (8-10) i niewydolności wielonarządowej (11-13), w tym niedotlenienia i uszkodzeń zapalnych różnych ważnych narządów, takich jak mózg (14-17). ), serce (pierwotnie uważano, że COVID 19 powoduje zapalenie mięśnia sercowego, ale wykazano, że jest to rzadkie zdarzenie) (18-19), wątrobę (20-22), trzustkę (23-26), nerki ( 27-29) i jelita (30-32).

Niektóre z częstszych wyników badań laboratoryjnych w COVID-19 to podwyższony D-dimer, podwyższony czas protrombinowy, podwyższony poziom białka C-reaktywnego, neutrofilia, limfopenia, hipokalcemia i hiperferrytynemia, zasadniczo zbieżne z profilem koagulopatii i nadaktywacji układu odpornościowego / wyczerpanie komórek odpornościowych. (33-39).

COVID-19 może prezentować się jak prawie wszystko, ze względu na szeroki tropizm SARS-CoV-2 dla różnych tkanek w ważnych narządach ciała. Chociaż najczęstszym początkowym objawem jest choroba układu oddechowego i objawy grypopodobne, może objawiać się obrzękiem mózgu, chorobami przewodu pokarmowego, a nawet zawałem serca lub zatorem płucnym (40-47).

COVID-19 ma cięższy przebieg u osób ze specyficznymi chorobami współistniejącymi, takimi jak otyłość, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze.(48,49) Dzieje się tak, ponieważ te stany obejmują dysfunkcję śródbłonka, co sprawia, że ​​układ krążenia jest bardziej podatny na infekcje i uszkodzenia spowodowane tym konkretnym wirusem. (50, 51)

Zdecydowana większość przypadków COVID-19 jest łagodna i nie powoduje poważnej choroby.(52-55) W znanych przypadkach istnieje tak zwana zasada 80/20, gdzie 80% przypadków jest łagodnych, a 20% ciężkich lub krytyczny (56-58) Jednak ten stosunek jest prawidłowy tylko dla znanych przypadków, a nie dla wszystkich infekcji. Liczba faktycznych infekcji jest znacznie wyższa. W konsekwencji śmiertelność i zachorowalność są niższe (59-61) Jednak COVID-19 rozprzestrzenia się bardzo szybko, co oznacza, że ​​w krótkim czasie pojawia się znaczna liczba poważnie i krytycznie chorych pacjentów (62-). 63)

Podział patologii wygląda następująco: 

Kolec ( Spike) SARS-CoV-2 wiąże się z ACE2 (64, 65) Enzym konwertujący angiotensynę 2 jest enzymem będącym częścią układu renina-angiotensyna-aldosteron lub RAAS. (66,67) Układ RAAS to hormonalny system kontroli, który łagodzi ciśnienie krwi i objętość płynów (tj. osmolarność) układu krążenia poprzez kontrolę napięcia naczyniowego oraz retencję i wydalanie soli. (68-72) To białko, ACE2, jest wszechobecne we wszystkich częściach ciała, które oddziałują z układem krążenia, szczególnie w komórkach śródbłonka naczyń i perycytach, astrocytach mózgu, kanalikach nerkowych i podocytach, komórkach wysp trzustkowych, komórkach nabłonka dróg żółciowych i jelitowych oraz przewodów nasiennych jąder, z których wszystkie SARS-CoV-2 może potencjalnie zainfekować, a nie tylko płuca.(73-75) SARS-CoV-2 infekuje komórkę w następujący sposób: Iglica SARS-CoV-2 przechodzi zmianę konformacji, w której S1 trimery unoszą się i rozprzestrzeniają, przyczepiając się do ACE2 związanego z powierzchnią komórki. TMPRSS2 lub transbłonowa proteaza serynowa 2 pojawia się i odcina główki kolca, odsłaniając wewnątrz podjednostkę S2 w kształcie łodygi. Pozostała część kolca ulega zmianie w konformacji, która powoduje, że rozwija się jak drabina rozszerzająca się, osadzając się w błonie komórkowej. Następnie składa się z powrotem, łącząc błonę wirusową i błonę komórkową. Dwie błony łączą się, a białka wirusa migrują na powierzchnię komórki. Nukleokapsyd SARS-CoV-2 wnika do komórki, usuwając jej materiał genetyczny i inicjując proces replikacji wirusa, porywając własne struktury komórki w celu produkcji większej liczby wirusów.(76-78) Białka kolczaste SARS- CoV-2 osadzone w komórce mogą powodować ludzkie komórki do fuzji, tworząc syncytia / MGC (wielojądrowe komórki olbrzymie). (79, 80) Mają również inne szkodliwe i patogenne skutki. Wiroporyny SARS-CoV-2, podobnie jak białka otoczki i 3a, działają jako kanały jonów wapniowych, wprowadzając wapń do zakażonych komórek, co jest cechą wspólną z podobnymi koronawirusami, takimi jak SARS. (81-83) Wirus hamuje naturalną odpowiedź interferonu, prowadząc do opóźnionego zapalenia. Białko SARS-CoV-2 N i ORF3a może również bezpośrednio aktywować inflammasom NLRP3. (84-86) Ponadto hamuje szlak antyoksydacyjny Nrf2.87-90 Stwierdzono, że supresja ACE2 poprzez wiązanie zKolecpowoduje akumulację bradykininy, która w przeciwnym razie byłaby rozkładana przez ACE2, ale jest to również sprzeczne z badaniami pokazującymi, że wiązanie Spike-ACE2 może zwiększać aktywność ACE2. (91-95) Ten stały napływ wapnia do komórek jest skorelowany z wyraźną hipokalcemią lub niskim poziomem wapnia we krwi, szczególnie u osób z niedoborami witaminy D i istniejącą wcześniej dysfunkcją śródbłonka. (96-98) Wazoaktywny peptyd bradykinina reguluje aktywność cAMP, cGMP, COX i fosfolipazy C. (99-107) To, wraz z ciągłą ekspresją różnych wiroporyn SARS-CoV-2, łącznie powoduje uwalnianie prostaglandyn oraz duży wzrost wewnątrzkomórkowej sygnalizacji wapniowej (w tym wydalanie zapasów Ca2+ z retikulum endoplazmatycznego), co promuje bardzo agresywne uwalnianie ROS i wyczerpywanie ATP. (108-112) Oksydaza NADPH uwalnia ponadtlenek do przestrzeni pozakomórkowej. (113) – Rodniki ponadtlenkowe reagują z tlenkiem azotu, tworząc nadtlenoazotyn. (116-119) Peroxynitrite reaguje z kofaktorem tetrahydrobiopteryną wymaganym przez śródbłonkową syntazę tlenku azotu, niszcząc go i „rozłączając” enzymy, powodując, że syntaza tlenku azotu syntetyzuje więcej ponadtlenku. (120-122) Proces ten przebiega w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, aż do wyczerpania biodostępności tlenku azotu w układzie krążenia. (123, 124) (113) – Rodniki ponadtlenkowe reagują z tlenkiem azotu, tworząc nadtlenoazotyn. (116-119) Peroxynitrite reaguje z kofaktorem tetrahydrobiopteryną wymaganym przez śródbłonkową syntazę tlenku azotu, niszcząc go i „rozłączając” enzymy, powodując, że syntaza tlenku azotu syntetyzuje więcej ponadtlenku. (120-122) Proces ten przebiega w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, aż do wyczerpania biodostępności tlenku azotu w układzie krążenia. (123, 124) (113) – Rodniki ponadtlenkowe reagują z tlenkiem azotu, tworząc nadtlenoazotyn. (116-119) Peroxynitrite reaguje z kofaktorem tetrahydrobiopteryną wymaganym przez śródbłonkową syntazę tlenku azotu, niszcząc go i „rozłączając” enzymy, powodując, że syntaza tlenku azotu syntetyzuje więcej ponadtlenku. (120-122) Proces ten przebiega w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, aż do wyczerpania biodostępności tlenku azotu w układzie krążenia. (123, 124) (120-122) Proces ten przebiega w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, aż do wyczerpania biodostępności tlenku azotu w układzie krążenia. (123, 124) (120-122) Proces ten przebiega w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, aż do wyczerpania biodostępności tlenku azotu w układzie krążenia. (123, 124)

Rozpuszczony gazowy tlenek azotu stale wytwarzany przez eNOS pełni wiele ważnych funkcji (125-127), ale działa również przeciwwirusowo przeciwko koronawirusom podobnym do SARS, zapobiegając palmitoilacji wirusowego białka Spike i utrudniając wiązanie się z receptorami gospodarza. (128-130) Utrata NO pozwala wirusowi na bezkarną replikację w organizmie. Osoby z dysfunkcją śródbłonka (tj. nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, starość, rasa afroamerykańska) mają problemy z równowagą redoks, co daje wirusowi przewagę. (131-136) Ze względu na ekstremalne uwalnianie cytokin wywoływane przez te procesy, organizm przywołuje dużą liczbę neutrofili i makrofagów pęcherzykowych pochodzących z monocytów w płucach. (137-140) Komórki wrodzonego układu odpornościowego są obrońcami pierwszej linii przed patogenami. Działają, pochłaniając najeźdźców i próbując zaatakować ich enzymami, które wytwarzają silne utleniacze, takie jak SOD i MPO. (141,142) Dysmutaza ponadtlenkowa bierze nadtlenek i wytwarza nadtlenek wodoru, a mieloperoksydaza bierze nadtlenek wodoru i jony chloru i wytwarza kwas podchlorawy, który jest wiele, wiele razy bardziej reaktywny niż wybielacz podchlorynem sodu. (143-146) Neutrofile mają paskudną sztuczkę. Mogą również wydalić te enzymy do przestrzeni pozakomórkowej, gdzie będą nieustannie pluć nadtlenkiem i wybielać do krwioobiegu. jak SOD i MPO. (141,142) Dysmutaza ponadtlenkowa bierze nadtlenek i wytwarza nadtlenek wodoru, a mieloperoksydaza bierze nadtlenek wodoru i jony chloru i wytwarza kwas podchlorawy, który jest wiele, wiele razy bardziej reaktywny niż wybielacz podchlorynem sodu. (143-146) Neutrofile mają paskudną sztuczkę. Mogą również wydalić te enzymy do przestrzeni pozakomórkowej, gdzie będą nieustannie pluć nadtlenkiem i wybielać do krwioobiegu. jak SOD i MPO. (141,142) Dysmutaza ponadtlenkowa bierze nadtlenek i wytwarza nadtlenek wodoru, a mieloperoksydaza bierze nadtlenek wodoru i jony chloru i wytwarza kwas podchlorawy, który jest wiele, wiele razy bardziej reaktywny niż wybielacz podchlorynem sodu. (143-146) Neutrofile mają paskudną sztuczkę. Mogą również wydalić te enzymy do przestrzeni pozakomórkowej, gdzie będą nieustannie pluć nadtlenkiem i wybielać do krwioobiegu. 

 Nazywa się to zewnątrzkomórkowym pułapkowaniem neutrofili lub NETozą. (147, 148) W ciężkim i krytycznym COVID-19 występuje w rzeczywistości dość ciężka NEToza. (149-152) Patologia COVID-19 jest od tego momentu zdominowana przez ekstremalny stres oksydacyjny i wybuch oddechowy neutrofili. Żelazo zawarte w hemie jest usuwane przez kwas podchlorawy. Żadna ilość dodatkowego tlenu nie może natlenić krwi, która chemicznie odmawia wiązania się z O2, ponieważ HOCl konkuruje z O2 w miejscach wiązania. (153-155) Czerwone krwinki tracą zdolność przenoszenia tlenu, co powoduje, że twarz pacjenta zmienia kolor na niebieski. (156, 157) Niezwiązane żelazo, nadtlenek wodoru i ponadtlenek w krwiobiegu ulegają reakcjom Habera-Weissa i Fentona, wytwarza niezwykle reaktywne rodniki hydroksylowe, które gwałtownie wyrywają elektrony z otaczających tłuszczów i DNA, silnie je utleniając. (158-165)

Reakcja Habera-Weissa:

Fe3 + + -O2- → Fe2 + + O2 

Reakcja Fentona:

Fe2 + + H2O2 → Fe3 + + OH- + .OH

Rodniki hydroksylowe są niezwykle reaktywne, mają bardzo krótki okres półtrwania w organizmie i nie mogą być detoksykowane przez działanie enzymatyczne. Występują naturalnie w górnych warstwach atmosfery, gdzie niszczą zanieczyszczenia. Są one również niezwykle niszczące dla materii biologicznej, a w zastosowaniach przemysłowych są często wytwarzane celowo i wprowadzane do strumieni ścieków w celu ich dezynfekcji dzięki ich silnemu działaniu utleniającemu. (166-171) W ciężkim niedotlenieniu, komórkowe zmiany metaboliczne powodują rozpad ATP na hipoksantynę, która po ponownym wprowadzeniu tlenu powoduje, że oksydaza ksantynowa wytwarza tony wysoce szkodliwych rodników, które atakują tkanki. (172-175) W mitochondriach  akumulacja bursztynianu spowodowana niedotlenieniem wywołanym sepsą robi dokładnie to samo; gdy tlen jest ponownie wprowadzany, wytwarza rodniki ponadtlenkowe. (176-179) Nazywa się to urazem niedokrwienno-reperfuzyjnym i jest to powód, dla którego większość ludzi podłączonych do respiratora umiera. Nie popełnij błędu: intubacja zabije ludzi z COVID-19, znacznie przyspieszając uszkodzenia oksydacyjne spowodowane przez procesy wirusowe. (180-183) Intubacja zabije ludzi z COVID-19, znacznie przyspieszając uszkodzenia oksydacyjne spowodowane przez procesy wirusowe. (180-183) Intubacja zabije ludzi z COVID-19, znacznie przyspieszając uszkodzenia oksydacyjne spowodowane przez procesy wirusowe. (180-183)

Ostatnim etapem COVID-19 jest ciężka peroksydacja lipidów, w której tłuszcze w organizmie zaczynają się „utleniać” z powodu uszkodzeń spowodowanych stresem oksydacyjnym. (184, 185) To wzmacnia autoimmunizację. Utlenione lipidy pojawiają się jako obiekty obce dla układu odpornościowego, który rozpoznaje i tworzy przeciwciała przeciwko OSE, czyli specyficznym epitopom utleniania. (186, 187) Dodatkowo, utlenione lipidy żywią się bezpośrednio receptorami rozpoznającymi wzorce, wywołując jeszcze więcej stanów zapalnych i przywołując więcej komórek wrodzonego układu odpornościowego, które uwalniają jeszcze więcej destrukcyjnych enzymów. (188, 189) Ten stan nie jest obcy medycynie. Prawdziwa nazwa tego wszystkiego to ostra sepsa. (190-192) Wiemy, że dzieje się tak w przypadku COVID-19, ponieważ ludzie, którzy zmarli na tę chorobę, mają w swoich tkankach znaczące sygnatury ferroptozy, a także różne biomarkery stresu oksydacyjnego, takie jak nitrotyrozyna, 4-HNE i dialdehyd malonowy. (193-199) Istnieje wiele innych osobliwości związanych z COVID-19, takich jak zwiększona aktywność genów związana z ubikwitynacją, (200, 201) aktywacja komórek śródbłonka, (200-203) uwalnianie vWF, (204-206) aktywacja komórek (207, 208) i aktywacja układu dopełniacza. (209-212) Ogólnie profil zapalny COVID-19 przypomina ciężką reakcję autoimmunologiczną. Przypomina toczeń i reumatoidalne zapalenie stawów, ale koncentruje się na unaczynieniu. (213-216) Hiperzapalny COVID-19 jest ciężkim zespołem zapalnym, podobny do SARS, który może prowadzić do ITC. Nie należy się nim bawić. Jeśli jednak można skutecznie leczyć hiperzapalny COVID-19 i związaną z nim sepsę, śmiertelność wirusa zostanie znacznie zmniejszona. 

Leczenie COVID-19

U osób z krytyczną posocznicą wywołaną COVID-19, niedotlenieniem, koagulopatią i ARDS najczęstszymi terapiami są intubacja, wstrzykiwane kortykosteroidy i antykoagulanty. To nie jest właściwe leczenie COVID-19. (217-219) Kiedy intubujesz kogoś z tym schorzeniem, uruchamiasz pompę wolnych rodników, dostarczając O2 do komórek. To podwójna pułapka, ponieważ potrzebujemy tlenu do wytworzenia adenozynotrójfosforanu (tj. do życia), ale O2 jest również prekursorem wszystkich tych szkodliwych rodników, które prowadzą do peroksydacji lipidów (220-224).

Prawidłowe leczenie ciężkiej sepsy związanej z COVID-19 to nieinwazyjna wentylacja, steroidy i wlewy przeciwutleniaczy. Większość leków przerobionych na COVID-19, które wykazują pewne korzyści w ratowaniu krytycznie chorych pacjentów z COVID-19, to przeciwutleniacze.(225-226) N-acetylocysteina, melatonina, fluwoksamina, budezonid, famotydyna, cymetydyna i ranitydyna to wszystkie przeciwutleniacze.227 -238) Indometacyna zapobiega napędzanemu przez żelazo utlenianiu kwasu arachidonowego do izoprostanów.(239) Istnieją silne przeciwutleniacze, takie jak apocynina, których nawet nie testowano u pacjentów z COVID-19, które mogą dezaktywować neutrofile, zapobiegać peroksydacji lipidów, przywrócić zdrowie śródbłonka i przywrócić dotlenienie tkanek. (240-242)

Naukowcy, którzy wiedzą coś o neutrofilii płucnej, ARDS i biologii redoks, wiedzieli lub przypuszczali wiele z tego od marca 2020 r. (243) W kwietniu 2020 r. szwajcarscy naukowcy potwierdzili, że COVID-19 był zapaleniem śródbłonka naczyniowego.(244) Do końca Do 2020 r. eksperci doszli już do wniosku, że COVID-19 powoduje pewną formę sepsy wirusowej.(245, 246) Wiedzą również, że sepsę można skutecznie leczyć za pomocą przeciwutleniaczy.247-249) Żadna z tych informacji nie jest szczególnie nowa, jednak dla w większości nie podjęto żadnych działań. Klinicyści nadal stosują szkodliwe techniki intubacji z wysokimi ustawieniami PEEP pomimo wysokiej podatności płuc i słabego natlenienia, zabijając niezliczoną liczbę krytycznie chorych pacjentów z powodu błędów w sztuce lekarskiej. (250, 251)

Ze względu na sposób, w jaki są skonstruowane, randomizowane badania kontrolne nigdy nie wykażą żadnych korzyści z jakiegokolwiek leku przeciwwirusowego przeciwko COVID-19. Nie Remdesivir, nie Kaletra, nie HCQ, nie Iwermektyna. Powód tego jest prosty; w przypadku pacjentów, których zrekrutowali do tych badań, takich jak absurdalne badanie Oxford RECOVERY, interwencja jest przeprowadzana zbyt późno, aby przyniosła pozytywny efekt. (252, 253)

Przebieg kliniczny COVID-19 jest taki, że do czasu, gdy większość ludzi zwraca się o pomoc lekarską z powodu niedotlenienia, ich miano wirusa spadło prawie do zera.254 Jeśli ktoś ma około 10 dni po ekspozycji i ma już objawy pięć dni, prawie bez wirusa w jego ciele, tylko uszkodzenie komórek i zaburzenie, które zainicjowało reakcję hiperzapalną (255).

To właśnie z tej grupy rekrutują się prawie wyłącznie badania kliniczne leków przeciwwirusowych.

W tych próbach podają leki przeciwwirusowe ciężko chorym pacjentom, u których nie ma wirusów w ciele, a jedynie opóźnioną reakcję hiperzapalną, a następnie absurdalnie twierdzą, że leki przeciwwirusowe nie są przydatne w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19. nie rekrutować do osób przedobjawowych. Nie testują profilaktyki przed ani po ekspozycji.

To tak, jakby używać defibrylatora do wyładowania tylko płaskiej linii, a następnie absurdalnie twierdzić, że defibrylatory nie mają zastosowania medycznego, gdy pacjenci nie reagują. Interwencja jest wykonywana za późno. Te badania przeciwwirusowe wykazują wyraźną i systematyczną stronniczość selekcji. Zapewniają leczenie, które jest bezużyteczne dla określonej kohorty, do której się zapisują. (257-261)

Indie postąpiły wbrew instrukcjom WHO i nakazały profilaktyczne stosowanie iwermektyny. Prawie całkowicie wyeliminowali COVID-19. Mumbai Indian Bar Association wniosła oskarżenie przeciwko głównemu naukowcowi WHO, dr. Soumyi Swaminathanowi, za zalecenie, aby nie stosować iwermektyny. (264, 265)

Iwermektyna nie jest „odrobaczaniem koni”. Tak, jest sprzedawany w formie weterynaryjnej jako środek odrobaczający dla zwierząt.(266) Od dziesięcioleci jest również dostępny w formie tabletek dla ludzi jako lek przeciwpasożytniczy.(267)

Media i FDA fałszywie twierdziły, że ponieważ iwermektyna jest lekiem przeciwpasożytniczym, nie ma ona zastosowania jako środek przeciwwirusowy. (268, 269) To jest błędne. Iwermektyna ma zastosowanie jako środek przeciwwirusowy. Blokuje importynę, zapobiegając importowi jądra, skutecznie hamując dostęp wirusa do jąder komórkowych. Wiele leków dostępnych obecnie na rynku ma wiele sposobów działania. Jednym z tych leków jest iwermektyna. Działa zarówno przeciwpasożytniczo, jak i przeciwwirusowo. (270-274)

W Bangladeszu iwermektyna kosztuje 1,80 USD za pełny 5-dniową dawkę (275) Remdesivir, który jest toksyczny dla wątroby, kosztuje 3120 USD za 5-dniową dawkę leku.(276) Całkowicie sprzedano miliardy dolarów Remdesiviru, bezużyteczne dla naszych rządów w stosunku do pieniędzy podatników, a ostatecznie okazały się całkowicie bezużyteczne w leczeniu hiperzapalnego COVID-19. 

Media nawet o tym nie informowały(261).

Sprzeciw wobec stosowania generycznej iwermektyny nie opiera się na nauce. Ma motywację czysto finansową i polityczną. Skuteczna interwencja bez szczepionek zagroziłaby pospiesznemu zatwierdzeniu przez FDA opatentowanych szczepionek i leków, dla których przemysł farmaceutyczny może na bieżąco pozyskiwać miliardy i miliardy dolarów sprzedaży.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że blokery histaminy, takie jak difenhydramina, famotydyna, ranitydyna i cymetydyna, mogą być pomocne w leczeniu COVID-19, prawdopodobnie ze względu na ich bezpośrednie działanie przeciwwirusowe lub działanie zmniejszające aktywację komórek tucznych, oprócz modulowania aktywność redoks. (280-283) Stwierdzono, że melatonina ma pewną użyteczność jako dodatek do leczenia COVID-19. (284, 285) Również indometacyna, budezonid i inne terapie immunomodulujące. (286-288) Wiadomo, że indometacyna ma bezpośrednie działanie przeciwwirusowe przeciwko SARS-CoV. (289)

Covid19 przenoszenie:

COVID-19 jest przenoszony drogą powietrzną. WHO przywiozła do młyna wodę z Chin, stwierdzając, że wirus był przenoszony tylko w postaci kropelek. Nasze własne CDC twierdzi, że jest przenoszone głównie przez kontakt powierzchniowy do ust, biorąc pod uwagę szybkie rozprzestrzenienie się z Wuhan na resztę świata, byłoby fizycznie niemożliwe. (290-293)

Śmieszne przekonanie, że był to główny sposób transmisji, doprowadziło do użycia protokołów dezynfekcji powierzchni, które marnowały czas, energię, wydajność i środki dezynfekujące.

Protokoły trzymania odległości 2 metrów od siebie są absolutnie bezużyteczne. Minimalna bezpieczna odległość, aby chronić się przed wirusem aerozolowym, to więcej niż 15 stóp od zarażonej osoby, nie bliżej. Realistycznie żaden transport publiczny nie jest bezpieczny. (295-297)

Maski chirurgiczne nie chronią przed aerozolami. Wirus jest za mały, a materiał filtrujący ma pory, które są zbyt duże do filtrowania. Mogą zatrzymywać kropelki z dróg oddechowych i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa przez osobę chorą, ale nie odfiltrowują chmury zakaźnych aerozoli, jeśli ktoś wejdzie do chmury. (298-299)

Minimalny poziom ochrony przed wirusem to dosłownie maska ​​P100, maska ​​PAPR/CAPR lub maska ​​NATO CBRN 40mm, najlepiej w połączeniu z kombinezonem na całe ciało z tyveku lub tychem, rękawiczkami i bucikami, ze wszystkimi otworami i szczelinami. (300-303)

Żywy SARS-CoV-2 może potencjalnie zostać wykryty w ściekach i może dojść do transmisji z jamy ustnej i kału. (304-306) Podczas wybuchu SARS w 2003 r. podczas incydentu w Amoy Gardens setki ludzi zostały zarażone rozpylonym kałem unoszącym się na podłodze, dreny ich mieszkań (307-309)

Zagrożenia związane ze szczepionką COVID-19:

Szczepionki na COVID-19 nie sterylizują i nie zapobiegają zakażeniu ani przenoszeniu. Są to szczepionki „nieszczelne”. Oznacza to, że usuwają presję ewolucyjną na wirusa, która uczyniłaby go mniej śmiertelnym. Oznacza to również, że zaszczepione osoby są doskonałymi nosicielami. 

Innymi słowy, ci, którzy są zaszczepieni, są zagrożeniem dla nieszczepionych, a nie odwrotnie. (310-313)

Naturalna odporność na COVID-19 z przeszłej infekcji jest znacznie silniejsza niż odporność wywołana przez szczepionkę. Dzieje się tak, ponieważ układ odpornościowy jest wystawiony na działanie wszystkich białek patogenu, a nie tylko jednego izolowanego białka. (314, 315)

Wszystkie obecnie stosowane szczepionki przeciw COVID-19 przeszły minimalne testy z bardzo przyspieszonymi badaniami klinicznymi. Chociaż wydają się ograniczać groźne choroby, długoterminowy profil bezpieczeństwa tych szczepionek jest nieznany. (316, 317)

Niektóre z tych tak zwanych „szczepionek” wykorzystują nową, niesprawdzoną technologię, która nigdy wcześniej nie była stosowana w szczepionkach. Tradycyjne szczepionki wykorzystują osłabione lub zabite wirusy do stymulowania odpowiedzi immunologicznej. Szczepionki Moderna i Pfizer-BioNTech nie. Mają składać się z wstrzyknięcia domięśniowego zawierającego zawiesinę nanocząstek lipidowych wypełnionych informacyjnym RNA. (318-321) sposób, że generuje odpowiedź immunologiczną przez fuzję z komórkami w ramieniu szczepieniem, w trakcie endocytozy, uwalniając ładunek mRNA do tych komórek, a następnie za pomocą rybosomy tych komórek do syntezy Spike białek. Z SARS- CoV-2 in vivo . (322, 323).

Te zmodyfikowane białka Spike następnie migrują na powierzchnię komórki, gdzie są zakotwiczone w domenie transbłonowej. Adaptacyjny układ odpornościowy wykrywa białko wirusa innego niż ludzkie, które te komórki wyrażają, a następnie wytwarza przeciwciała przeciwko temu białku. Ma to na celu zapewnienie ochrony przed wirusem poprzez wyszkolenie adaptacyjnego układu odpornościowego w rozpoznawaniu i wytwarzaniu przeciwciał przeciwko szpikulcowi w prawdziwym wirusie. (324, 325) Szczepionki J&J i AstraZeneca robią coś podobnego, ale wykorzystują wektor adenowirusowy do dostarczania materiału genetycznego zamiast nanocząstek lipidowych. (326) Szczepionki te zostały wyprodukowane lub zwalidowane przy pomocy płodowych linii komórkowych HEK-293 i PER.C6, którym mogą radykalnie sprzeciwiać się osoby o pewnych przekonaniach religijnych. (327, 328)

SARS-CoV-2 Spike jest samo sobie wysoce patogenne białko. Nie sposób przecenić niebezpieczeństwa, jakie niesie wprowadzenie tego białka do organizmu człowieka. (328, 329)

Producentów szczepionek twierdzą, że resztki szczepionki w komórkach ramię oraz że SARS CoV-2 kolec produkowane i ekspresji tych komórek z materiału genetycznego, szczepionka jest nieszkodliwe i obojętne, dzięki włożeniu proliny do kolca sekwencji w celu ustabilizowania go w przedfuzyjna konformacja, zapobiegająca powstawaniu kolcazostaje aktywowany i łączy się z innymi komórkami. (330, 331) Jednak badania farmakokinetyczne z Japonii wykazały, że nanocząsteczki lipidów i mRNA ze szczepionki Pfizer nie pozostawały na ramieniu i faktycznie ulegały bioakumulacji w wielu różnych narządach, w tym w narządach rozrodczych i nadnerczach oznacza, że ​​zmodyfikowany Spike jest wyrażany dosłownie wszędzie. 332) Te nanocząstki lipidowe mogą wywołać anafilaksję u nielicznych nieszczęśników, ale dużo bardziej niepokojąca jest nieuregulowana ekspresja Spike w różnych liniach komórek somatycznych daleko od miejsca wstrzyknięcia i nieznane konsekwencje z tego. (333, 334)

Komunikator RNA jest zwykle konsumowany natychmiast po wytworzeniu w organizmie, a rybosom przekształca go w białko. (325) mRNA w szczepionce COVID-19 jest produkowane poza organizmem na długo przed translacją przez rybosom. W międzyczasie może ulec uszkodzeniu, jeśli nie będzie właściwie przechowywany. Kiedy rybosom próbuje przetłumaczyć uszkodzoną nić mRNA, może ulec stagnacji. Kiedy tak się dzieje, rybosom staje się bezużyteczny w translacji białek, ponieważ ma teraz przyczepiony do niego kawałek mRNA, jak karta zatrzaskowa w starym czytniku kart dziurkowanych. Wszystko musi zostać oczyszczone, a nowe rybosomy zsyntetyzowane, aby to zastąpić. (336, 337) W komórkach o niskim obrocie rybosomami, takich jak komórki nerwowe, może to prowadzić do zmniejszonej syntezy białek, efektów cytopatycznych i neuropatii. (338-340)

Niektóre białka, w tym kolec SARS-CoV-2, mają miejsca rozszczepienia proteolitycznego, które zasadniczo przypominają małe kropkowane linie z napisem „cut here”, które przyciągają własne proteazy żywego organizmu (zasadniczo molekularne nożyczki), aby je przeciąć. Istnieje możliwość, że S1 może zostać proteolitycznie odcięty od S2, powodując, że aktywny S1 unosi się do krwiobiegu, pozostawiając „stem” S2 osadzony w błonie komórki, która wyraża białko. (342-347)

SARS CoV-2 kolec ma obszar superantigenic (SAG), co może sprzyjać skrajne stany zapalne. (348, 349) W jednym badaniu stwierdzono, że szczepionka Pfizer BNT162b2 przeprogramowuje adaptacyjną i wrodzoną odpowiedź immunologiczną w taki sposób, że ogranicza nadzór TLR4. (350) Stwierdzono, że przeciwciała anty- Spike działają jako autoprzeciwciała i atakują własne komórki organizmu. (351) U osób zaszczepionych szczepionkami COVID-19 wystąpiły zakrzepy krwi, zapalenie mięśnia sercowego, zespół Guillain-Barré, porażenie Bella i wybuchy stwardnienia rozsianego, co wskazuje, że szczepionka promuje reakcje autoimmunologiczne przeciwko zdrowej tkance. (352-355)

SARS-CoV-2 kolec nie tylko wiążą się z ACE2. Podejrzewano, że posiada on regiony wiążące się z bazyginą, integrynami, neuropiliną-1, a także z lipopolisacharydami bakteryjnymi. (356-360) Do SARS-CoV, dwa ostrza, sam może ewentualnie wiązać się z każdym z tych miejsc i działa jako ligand dla nich, wyzwalającego nieokreślony, prawdopodobnie wysoce zapalną aktywność komórkową. (361)

SARS-CoV-2 Spike zawiera niezwykłą wstawkę PRRA, która tworzy miejsce cięcia furyny. Furin jest wszechobecną ludzką proteazą, co czyni ją idealną właściwością dla kolca, nadając mu wysoki stopień tropizmu komórkowego. Żaden koronawirus typu dzikiego / naturalnego typu SARS powiązany z SARS-CoV-2 nie posiada tej cechy, co czyni go wysoce podejrzanym i być może znakiem, że był wynikiem ludzkiej manipulacji. (362-364)

Kolec SARS-CoV-2 ma domenę podobną do prionów, która zwiększa jego zakażalność.  (365-367) Spike S1 RBD może wiązać białka wiążące heparynę i promować agregację amyloidu. U ludzi może to prowadzić do choroby Parkinsona, demencji z ciałami Lewy’ego, przedwczesnej choroby Alzheimera lub różnych innych chorób neurodegeneracyjnych. (368) Jest to bardzo niepokojące, ponieważ SARS-CoV-2 S1 jest zdolny do uszkadzania i przenikania bariery krew-mózg i przenikania do mózgu. Jest również zdolny do zwiększania przepuszczalności bariery krew-mózg dla innych cząsteczek. (369-371)

SARS-CoV-2, podobnie jak inne betakoronawirusy, może wykazywać ADE podobną do dengi lub nasiloną chorobę zależną od przeciwciał (372-379) Dla tych, którzy nie wiedzą, niektóre wirusy, w tym betakoronawirusy, mają funkcję zwaną ADE. Istnieje również coś, co nazywa się pierwotnym grzechem antygenowym, co oznacza obserwację, że organizm woli wytwarzać przeciwciała na podstawie wcześniej znalezionych szczepów wirusa, a nie na nowych. (380, 381)

W ADE przeciwciała z poprzedniej infekcji stają się nieneutralizujące z powodu mutacji w białkach wirusa. Te nieneutralizujące przeciwciała działają następnie jak konie trojańskie, umożliwiając przyciągnięcie żywego, aktywnego wirusa do makrofagów za pośrednictwem ich szlaków receptorowych Fc, umożliwiając wirusowi zainfekowanie komórek odpornościowych, których wcześniej nie mógł zainfekować. Wiadomo, że zdarza się to w przypadku gorączki denga; Kiedy ktoś dostanie gorączki denga, wyzdrowieje, a następnie nabawi się innego szczepu, może bardzo, bardzo poważnie zachorować. (382, 383)

Jeśli ktoś zostanie zaszczepiony mRNA opartym na białku wypustkowym początkowego szczepu Wuhan SARS-CoV-2, a następnie zostanie zarażony przyszłym zmutowanym szczepem wirusa, może poważnie zachorować. Innymi słowy, szczepionki mogą uczulić kogoś na tę chorobę. Jest na to precedens w najnowszej historii. Szczepionka Sanofi Dengvaxia na dengę nie powiodła się, ponieważ spowodowała uczulenie immunologiczne u osób, których układ odpornościowy nie był świadomy dengi. (384-387)

Myszy immunizowane przeciwko SARS-CoV i prowokowane wirusem, który jest bliskim krewnym SARS-CoV-2, rozwinęły uczulenie immunologiczne, immunopatologię Th2 i naciek eozynofili w ich płucach. (388)

Powiedziano nam, że szczepionki mRNA SARS-CoV-2 nie mogą integrować się z ludzkim genomem, ponieważ informacyjne RNA nie może zostać z powrotem przekształcone w DNA. To jest fałszywe. W ludzkich komórkach znajdują się elementy zwane retrotranspozonami LINE-1, które w rzeczywistości mogą integrować mRNA z ludzkim genomem poprzez endogenną odwrotną transkrypcję. Ponieważ mRNA stosowany w szczepionkach jest stabilizowany, dłużej pozostaje w komórkach, zwiększając szanse na to. Jeżeli SARS CoV-2 kolec Gen jest wbudowany do części genomu, które nie są ciche i rzeczywiście ekspresji białka, jest możliwe, że osoby biorące szczepionki przez resztę ich życia mogą ciągle wyrażać SARS CoV-2 kolec z komórek somatycznych. (389-391)

Zaszczepiając ludziom szczepionkę, która powoduje, że ich organizm wytwarza Spike , zaszczepia się ich patogennym białkiem. Toksyna, która może powodować długotrwałe stany zapalne, problemy z sercem i zwiększone ryzyko raka. W dłuższej perspektywie może również prowadzić do przedwczesnej choroby neurodegeneracyjnej.

Absolutnie nikt nie powinien być zmuszany do zażywania tej szczepionki w żadnych okolicznościach, a kampania szczepień powinna zostać natychmiast przerwana.

Spisek kryminalny COVID-19:

Szczepionkę i wirus stworzyli ci sami ludzie.

W 2014 r. wprowadzono moratorium na dochodzenie w sprawie uzyskania funkcji SARS, które trwało do 2017 r. (392-394) Dochodzenie to nie ustało, zamiast tego badania zostały zleconye na zewnątrz, a federalne dotacje, były prane przez organizacje pozarządowe.

Ralph Baric jest wirusologiem i ekspertem SARS na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill. To właśnie jego miał na myśli Anthony Fauci, kiedy przed Kongresem upierał się, że jeśli ma miejsce jakiekolwiek śledztwo w sprawie przejęcia funkcji SARS, to dzieje się to w Północnej Karolinie. (395, 396)

To jest kłamstwo. Anthony Fauci kłamał przed Kongresem co jest przestępstwem.

Ralph Baric i Shi Zhengli są kolegami i są razem współautorami artykułów.(397) Ralph Baric był mentorem Shi Zhengli w jego technikach manipulacji zyskania funkcji, szczególnie pasażowania seryjnego, co skutkuje wirusem, który wydaje się mieć naturalne pochodzenie. Innymi słowy, broń biologiczna, której nie można zaprzeczyć. Seryjne pasażowanie u humanizowanych myszy hACE2 mogło wytworzyć coś w rodzaju SARS-CoV-2. (398-401)

Fundusze na badania nad wzmocnieniem funkcji prowadzone w Instytucie Wirusologii Wuhan pochodziły od Piotra Daszaka. Peter Daszak prowadzi organizację pozarządową o nazwie EcoHealth Alliance. Sojusz EcoHealth otrzymał miliony dolarów dotacji od Narodowych Instytutów Zdrowia / Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (tj. Anthony Fauci), Agencji Redukcji Zagrożeń Obronnych (część Departamentu Obrony USA) oraz Agencji Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych . Na te badania NIH / NIAID przekazały kilka milionów dolarów, a DTRA i USAID dziesiątki milionów dolarów. W sumie było to ponad sto milionów dolarów. (402-405)

Sojusz EcoHealth zlecił te dotacje Instytutowi Wirusologii w Wuhan, laboratorium w Chinach o bardzo wątpliwej historii bezpieczeństwa i słabo wyszkolonym personelu, aby mogli prowadzić badania nad uzyskaniem funkcji. Nie robili tego, w swoim pięknym laboratorium P4, ale w innym laboratorium na poziomie -2, w którym technicy zamiast kombinezonów bąbelkowych przeznaczonych do pracy z niebezpiecznymi wirusami, używali siatki na włosy, rękawiczki lateksowe i maski chirurgiczne,. 

(406-411) Chińscy naukowcy z Wuhan donieśli, że zwierzęta laboratoryjne rutynowo je gryzły i oddawały mocz. Dlaczego ktoś miałby zlecić tę niebezpieczną i delikatną pracę Chińskiej Republice Ludowej, kraj słynący z wypadków przemysłowych i ogromnych eksplozji, które pochłonęły setki istnień ludzkich, jest całkowicie poza moim zrozumieniem, chyba, że celem jest celowe wywołanie pandemii. (412)

W listopadzie 2019 r. trzech techników z Instytutu Wirusologii w Wuhan miało objawy odpowiadające chorobie grypopodobnej. Anthony Fauci, Peter Daszak i Ralph Baric od razu wiedzieli, co się stało, ponieważ istnieją kanały powrotu między tym laboratorium a naszymi naukowcami i urzędnikami. (413, 414)

12 grudnia 2019 r. Ralph Baric podpisał Umowę o transferze materiałów (w zasadzie NDA) na otrzymywanie materiałów związanych ze szczepionką Coronavirus mRNA, której współwłaścicielami są Moderna i NIH. (415, 416) Dopiero miesiąc później, 11 stycznia 2020 r., Chiny rzekomo wysłały nam sekwencję tego, co stało się znane jako SARS-CoV-2. (417, 418) Moderna twierdzi, całkiem absurdalnie, że opracowali działającą szczepionkę z tej sekwencji w mniej niż 48 godzin. (419-421)

Stéphane Bancel, obecny dyrektor generalny Moderny, był wcześniej dyrektorem generalnym bioMérieux, francuskiej międzynarodowej korporacji specjalizującej się w technologii diagnostyki medycznej, założonej przez Alaina Mérieux. (422, 423) Alain Mérieux był jedną z osób, które odegrały decydującą rolę w budowie laboratorium P4 Instytutu Wirusologii Wuhan. (424-426)

Sekwencja podana jako najbardziej zbliżona do SARS-CoV-2, RaTG13, nie jest prawdziwym wirusem. To podróbka. Dokonano tego poprzez ręczne wprowadzenie sekwencji genetycznej do bazy danych, aby stworzyć notatkę przewodnią o istnieniu SARS-CoV-2, który najprawdopodobniej jest chimerą przejmowania funkcji wyprodukowaną w Instytucie Wirusologii w Wuhana, a które przypadkowo wyciekły lub zostały celowo uwolnione. To absurd, że wirus tak ważny jak RaTG13 wydaje się leżeć odłogiem przez prawie dekadę bez żadnego artykułu naukowego potwierdzającego jego istnienie. (427-429)

Rezerwuar zwierzęcy dla SARS-CoV-2 nigdy nie został znaleziony. (430, 431)

26 z 27 osób, które uczestniczyły w redagowaniu listu Lancet potępiającego wyciek laboratorium było bezpośrednio powiązanych z badaczami powiązanymi z Instytutem Wirusologii Wuhan, tworząc ogromny konflikt interesów. (432) Jednym z nich był sam Peter Daszak, który był również badaczem terenowym WHO w Wuhan, a także sprawdzał fakty na Facebooku. (433-439) Peter Daszak i Aleksiej Chmura napisali w 2008 roku absolutnie psychotyczny list na temat rezerwuarów wirusów zwierzęcych. (440) Aleksiej Chmura ze swojej strony był bezpośrednio zaangażowany w łapanie nietoperzy i pobieranie od nich próbek (441-449)

Dr David E. Martin wyraźnie zademonstrował poprzez swoje badania nad patentami biotechnologicznymi ze swoją firmą, M-CAM, że dosłownie każdy aspekt SARS i jego odmian są technologiami zastrzeżonymi. (450)

Reakcja rządu na pandemię była różnorodna, od pozornej do wręcz przestępczej: 

Mieszkańcy Wuhan zostali zamknięci w swoich mieszkaniach przez władze w celu wymuszenia kwarantanny. (451) W Nowym Jorku chorzy pacjenci z COVID-19 zostali przeniesieni do domów opieki, aby trzymać ich z dala od szpitali, co spowodowało śmierć tysięcy osób starszych i wrażliwych na COVID-19 z powodu infekcji szpitalnych. (452-454) W Wielkiej Brytanii, demaskator nazwiskiem Wayne Smith twierdził, że osoby starsze zostały zabite przez podawanie im dużych ilości midazolamu, a następnie obwiniano o COVID-19; Później znaleziono go martwego, rzekomo z COVID-19. (455-457)

Gdy w Wuhan szalała epidemia COVID-19, władze USA całkowicie zignorowały tę sprawę, nie dostarczając masek N95 i innego sprzętu dla personelu medycznego, przez co brakowało im zapasów. (458, 459). Wiele masek pozostało nieużywanych w magazynach. (460) Firmy amerykańskie zaoferowały produkcję masek lokalnie, ale zostały odrzucone przez rząd. (461, 462) Obawiając się, że maski zostaną wyprzedane, Anthony Fauci celowo wprowadził w błąd opinię publiczną, twierdząc, że maski N95 nie są przydatne w walce z wirusem, chociaż ich działanie jest uczciwe, choć gorsze od odpowiedniej maski. (463)

COVID-19 został zdiagnozowany przez testy PCR z wyjątkowo wysokimi progami cyklu. Test PCR nie może tak naprawdę zdiagnozować infekcji. Jedyną rzeczą, na którą wskazuje test PCR, jest to, że w próbce obecna jest określona sekwencja aminokwasów, co wskazuje, że w człowieku może istnieć coś takiego jak fragment wirusa. Próg cyklu wynoszący 40 lub więcej, który jest używany do diagnozowania infekcji wirusowej, jest fałszywy. Próbka została powiększona ponad miliard razy. Sekwencja AA, której szukasz, może pojawić się w praktycznie każdej próbce organicznej z tą prędkością. Wskaźnik fałszywych trafień byłby ogromny. (464-469) CDC po cichu obniżono Ct do 28 po tym, jak ludzie zaczęli się szczepić przeciwko COVID-19. Pokazuje to wysoki odsetek wyników fałszywie ujemnych, w ten sposób powodując, że szczepionka wydaje się bardziej skuteczna niż jest w rzeczywistości. Zasadniczo, pozorny wskaźnik infekcji COVID-19 może zostać skorygowany przez władze, zmieniając czułość testów. (470-471)

FBI przeprowadziło nalot na Allure Medical w Shelby Township na północ od Detroit, aby wystawić rachunek za ubezpieczenie za „nieuczciwe leki na COVID-19”. Leczenie, którego używali to dożylna witamina C, przeciwutleniacz. Jak opisano powyżej, jest całkowicie skuteczny sposob leczenia sepsy wywołanej przez COVID-19 i jest obecnie częścią zaawansowanego protokołu MATH + dr Paula E. Marika. (225, 472-476)

FDA zakazała stosowania ranitydyny (Zantac) z powodu rzekomego zanieczyszczenia NDMA (N-nitrozodimetyloamina). (477, 478) Ranitydyna jest nie tylko blokerem H2 stosowanym jako środek zobojętniający kwas, ale ma również silne działanie przeciwutleniające, wymiatając rodniki hydroksylowe. To pomaga w leczeniu COVID-19. (232, 479)

FDA próbowała również usunąć z półek N-acetylocysteinę, nieszkodliwy suplement aminokwasowy i przeciwutleniacz, zmuszając Amazon do jego usunięcia ze swojego sklepu internetowego. (480-483)

To pozostawia nas z mrożącym krew w żyłach pytaniem: czy FDA świadomie tłumiła przeciwutleniacze przydatne w leczeniu sepsy COVID-19 w ramach kryminalnego spisku przeciwko amerykańskiemu społeczeństwu?

FDA instytucja ta współpracuje z najgorszymi przestępcami w historii ludzkości i ułatwia im to. Aktywnie rozprawia się z zwykłymi terapiami przynoszącymi efekty, aby zmusić nas do wstrzykiwania produktów tych przestępców do naszych ciał. 

To jest absolutnie nie do przyjęcia.

Teoria wycieku laboratoryjnego została stłumiona, ponieważ pociągnięcie tej nici nieuchronnie prowadzi do wniosku, że istnieje wystarczająco dużo poszlak, aby powiązać Modernę, NIH, WIV i zarówno szczepionkę, jak i stworzenie wirusa. 

W zdrowym świecie doprowadziłoby to natychmiast do największego na świecie przypadku RICO i masowego morderstwa. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zhengli i Stéphane Bancel oraz ich wspólnicy zostali rzekomo oskarżeni w pełnym zakresie prawa. Jest to prawdziwy spisek kryminalny, w którym ludzie zaangażowani w rozwój mRNA-1273 Moderny są bezpośrednio związani z Instytutem Wirusologii Wuhan i jego badaniami nad nadawaniem funkcji przez bardzo niewiele stopni oddzielenia. Ślad dokumentów jest dobrze ugruntowany. Klasa rządząca współpracuje z najgorszymi przestępcami w historii ludzkości i ułatwia im współpracę, aktywnie tłumiąc nieszczepionkowe leczenie i terapie, aby zmusić nas do wstrzykiwania produktów tych przestępców do naszych ciał.

Rozwój szczepionki na COVID-19 i powiązania z transhumanizmem

Ta sekcja zajmuje się niektórymi bardziej spekulacyjnymi aspektami pandemii i reakcją medycznego i naukowego establishmentu na nią, a także niepokojącymi powiązaniami między naukowcami zaangażowanymi w badania nad szczepionkami a naukowcami, których praca obejmowała fuzję nanotechnologii z żywymi komórkami.

9 czerwca 2020 r. Departament Sprawiedliwości oskarżył Charlesa Liebera, badacza nanotechnologii z Harvardu z dziesiątkami lat doświadczenia, o oszustwo.(484) Charles Lieber otrzymał miliony dolarów dotacji od Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, a konkretnie think tanków wojskowych DARPA, AFOSR i ONR, a także NIH i MITER.(485) Jego specjalnością jest stosowanie nanoprzewodów krzemowych zamiast elektrod typu patch clamp do monitorowania i modulowania aktywności wewnątrzkomórkowej, nad czym pracował na Harvardzie od dwudziestu lat (486) Twierdzono, że pracował w Chinach nad bateriami z nanodrutów krzemowych, ale żaden z jego kolegów nie pamięta, czy kiedykolwiek pracował nad technologią baterii; wszystkie jego badania dotyczą bionanotechnologii, czyli połączenia nanotechnologii z żywymi komórkami. (487-489)

Oskarżono go o współpracę z Wuhan University of Technology. Dokonał podwójnej inwestycji, wbrew warunkom przyznanym przez Departament Obrony, i wziął pieniądze z Programu Tysiąca Talentów Chińskiej Republiki Ludowej, programu, którego chiński rząd używa do przekupywania zachodnich naukowców, aby dzielili się zastrzeżonymi informacjami na temat badań i rozwoju, a które mogą być wykorzystane przez EPL w celu uzyskania strategicznej przewagi. (490-496)

Własne artykuły Charlesa Liebera opisują zastosowanie nanoprzewodów krzemowych w interfejsach mózg-komputer, czyli technologii “encaje neural”. Jego artykuły opisują, w jaki sposób neurony mogą endocytować całe nanoprzewody krzemowe lub ich części, monitorując, a nawet modulując aktywność neuronów. (497-499)

Charles Lieber był kolegą Roberta Langera. Razem z Danielem S. Kohane pracowali nad artykułem opisującym rusztowania ze sztucznych tkanek, które można by wszczepić do ludzkiego serca, aby zdalnie kontrolować jego aktywność. (500, 501)

Robert Langer, absolwent MIT i ekspert w dziedzinie dostarczania leków nanotechnologicznych, jest jednym ze współzałożycieli Moderny (502) Jego majątek netto wynosi obecnie 5,1 miliarda dolarów dzięki sprzedaży szczepionki mRNA-1273 firmy Moderna. (503, 504)

Bibliografie Charlesa Liebera i Roberta Langera zasadniczo opisują techniki ulepszania człowieka, czyli transhumanizm. (505, 506)

Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego i architekt tak zwanego „Wielkiego Resetu”, od dawna mówi w swoich książkach o „połączeniu biologii i maszynerii”. (507, 508)

Od czasu tych rewelacji niezależni badacze zwrócili uwagę, że szczepionki COVID-19 mogą zawierać zubożone nanocząsteczki tlenku grafenu. (509-515) Japońscy naukowcy znaleźli również niewyjaśnione zanieczyszczenia w szczepionkach COVID-19. (516-518)

Tlenek grafenu jest środkiem przeciwlękowym. Wykazano, że po wstrzyknięciu do mózgu zmniejsza niepokój myszy laboratoryjnych. (519, 520) W rzeczywistości, biorąc pod uwagę skłonność SARS-CoV-2 Spike do naruszania bariery krew-mózg i zwiększania jej przepuszczalności, jest to idealne białko do przygotowania tkanki mózgowej do wynaczynienia nanocząstek z krwiobiegu i do mózgu. (521-525) Grafen jest również wysoce przewodzący i w pewnych okolicznościach paramagnetyczny. (526-529)

W 2013 roku, pod administracją Obamy, DARPA uruchomiła Inicjatywę BRAIN; BRAIN to skrót od Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies®. Program ten obejmuje rozwój technologii interfejsu mózg-komputer dla wojska, w szczególności nieinwazyjnych systemów wstrzykiwania, które po usunięciu powodują minimalne uszkodzenia tkanki mózgowej. (530)

Ta technologia miałaby być podobno wykorzystywana do leczenia rannych żołnierzy z urazowymi uszkodzeniami mózgu, bezpośredniej kontroli mózgu nad protezami, a nawet nowych umiejętności, takich jak kontrola umysłu nad dronami.

Zaproponowano kilka metod, aby to osiągnąć, w tym optogenetykę, magnetogenetykę, ultradźwięki, wszczepione elektrody i przezczaszkową stymulację elektromagnetyczną.  We wszystkich przypadkach celem jest uzyskanie zdolności neuronów do czytania lub czytania i pisania, albo poprzez ich stymulację i sondowanie, albo przez uczynienie ich szczególnie wrażliwymi na stymulację i sondowanie. (531)

Jednak pojęcie powszechnego wykorzystania technologii BCI, takiej jak urządzenie Neuralink Elona Muska, budzi wiele obaw dotyczących prywatności i autonomii osobistej. Czytanie z neuronów samo w sobie jest wystarczająco kłopotliwe.  Bezprzewodowe interfejsy mózg-komputer mogą wchodzić w interakcje z obecną lub przyszłą bezprzewodową infrastrukturą GSM, powodując problemy z bezpieczeństwem danych neurologicznych. Takie sieci mogą zostać naruszone przez hakera lub innego złośliwego gracza, aby uzyskać dane z mózgów ludzi, a następnie wykorzystać je do nikczemnych celów. (532-536)

Jednak urządzenie zdolne do pisania do ludzkich neuronów, a nie tylko czytania z nich, przedstawia kolejny zestaw jeszcze poważniejszych problemów etycznych. BCI, który jest w stanie zmieniać zawartość umysłu w nieszkodliwych celach, takich jak rzutowanie ekranu do wizualnego centrum mózgu lub wysyłanie dźwięku do kory słuchowej, teoretycznie byłby również zdolny do zmiany nastroju i osobowości, a może nawet podporządkowując sobie czyjąś wolę, czyniąc ją całkowicie posłuszną władzy. 

Ta technologia byłaby wieńczeniem „marzeń tyrana”. Wyobraź sobie żołnierzy, którzy bez wahania zastrzeliliby własnych rodaków, lub bezbronnych poddanych, którzy zadowalają się z życia mieszkając w slamsach. (537, 538)

BCI mogą być wykorzystywane bez skrupułów do zmiany postrzegania podstawowych rzeczy, takich jak emocje i wartości, zmiany u ludzi progów dla sytości, szczęścia, złości, wstrętu itp. To nie jest bez znaczenia. BCI może zmienić cały reżim behawioralny osoby, w tym takie rzeczy, jak tłumienie apetytu lub pragnienie praktycznie wszystkiego, w tak zwanej Hierarchii Potrzeb Maslowa. Wszystko jest możliwe, gdy masz bezpośredni dostęp do czyjegoś mózgu i jego zawartości. Ktoś, kto jest otyły, może być zdenerwowany, gdy widzi jedzenie. Ktoś może mieć wyłączone libido, nieumyślnie żyć w celibacie, i nie uprawiać seksu. Ktoś, kto jest rasistą, może być zmuszony do czerpania przyjemności z przebywania z ludźmi innych ras. Ktoś, kto jest agresywny, może zostać zmuszony do bycia łagodnym i uległym.  Jeśli jesteś tyranem, takie rzeczy mogą być wspaniałym osiągnięciem, ale dla normalnych ludzi, idea pomijania osobistej autonomii jest przerażająca. (539-541)

Dla zamożnych, powiązania nerwowe byłyby niezrównanym dobrodziejstwem, dającym im możliwość zwiększenia ich inteligencji za pomocą neuroprotez (tj. „egzokorteksu”) i dostarczania nieodpartych poleceń bezpośrednio do umysłów ich sług wzmocnionych BCI, nawet fizycznie lub seksualnie … obraźliwe nakazy, które normalnie by odrzucili. (542, 543)

Jeśli szczepionka jest metodą potajemnego wprowadzania BCI do wstrzykiwania milionom ludzi bez ich wiedzy i zgody, to jesteśmy świadkami powstania tyrańskiego reżimu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano na tej planecie, takiego, który ma pełną intencję pozbawienia każdego mężczyzny, kobiety i dziecka wolnej woli. (544-549)

Nasze wady czynią nas ludźmi. Utopia osiągnięta poprzez odebranie ludziom wolnej woli wcale nie jest utopią. To koszmar maniaka. Co więcej, ludzie, którzy nami rządzą, są typu Mrocznej Triady, którym nie można powierzyć takiej mocy. Wyobraź sobie, że jesteś bity i napastowany seksualnie przez psychopatę i zmuszony jesteś do uśmiechu ponieważ twój przewód nerwowy jest tak zaprogramowany i nie daje ci innego wyboru, jak tylko słuchać nauczyciela. (550)

Elity rozwijają tę technologię, nie dając ludziom żadnej przestrzeni do kwestionowania społecznych lub etycznych konsekwencji ani do ustanawiania ram regulacyjnych, które zapewnią, że nasza osobista sprawność i autonomia nie zostanie zastąpiona przez te urządzenia. Robią to, ponieważ potajemnie marzą o przyszłości, w której będą traktować cię gorzej niż zwierzę, a ty nawet nie będziesz mógł się bronić. Jeśli ten zły plan będzie kontynuowany, oznacza to koniec ludzkości, jaką znamy.

Wnioski:

Obecna pandemia została wytworzona i utrwalona przez establishment, przy użyciu wirusa zaprojektowanego w chińskim laboratorium broni biologicznej, połączonym z PLA, przy pomocy dolarów amerykańskich podatników i francuskiej wiedzy.

Badania te przeprowadzono pod absolutnie absurdalnym eufemizmem badań “gain-of-function” , które rzekomo są prowadzone w celu określenia, które wirusy mają największy potencjał do rozprzestrzeniania się odzwierzęcych i zapobiegawczego szczepienia lub ochrony przed nimi.

Gain of Function / Threat Gain Research, znane również jako „Dual Use Concern Research” lub DURC, to badania nad bronią biologiczną, pod nazwą która brzmi przyjaźnie. Zrobiono to, aby uniknąć nazywania ich „po imieniu”, tym, czym naprawdę są. Zawsze było to badanie broni biologicznej. Osoby prowadzące te badania w pełni rozumieją, że biorą dzikie patogeny, które nie są zakaźne dla ludzi i czynią je bardziej zakaźnymi, często otrzymując dotacje od wojskowych think tanków zachęcających ich do tego.

Ci wirusolodzy, którzy prowadzą tego typu badania, są jak piromani. Badania GOF nigdy nie uchroniły nikogo przed pandemią. W rzeczywistości jedna już się rozpoczęła, co oznacza, że ​​jej przydatność jest naprawdę wątpliwa.  Powinien zostać zakazany na całym świecie, a szaleńcy, którzy go wykonują, dawno temu powinni założyć kaftany bezpieczeństwa.

Niezależnie od tego, czy przez wyciek, czy celowe uwolnienie wirusa z Instytutu Wirusologii Wuhan, śmiertelny szczep SARS jest obecnie powszechny na całym świecie, po tym, jak WHO, CDC i urzędnicy publiczni najpierw zbagatelizowali ryzyko, a następnie celowo wywołali panikę i blokady, które naraziły ludzi, a ich zdrowie i środki utrzymania są zagrożone.

Przez absolutnie zdeprawowaną i psychopatyczną elitarną kastę, zostało to wykorzystane do zmuszenia ludzi aby zaakceptowali wstrzyknięcie tej trucizny. Ten specyfik może być środkiem depopulacyjnym, środkiem kontroli umysłu / środkiem uspokajającym w postaci „inteligentnego pyłu” do wstrzykiwania lub oba w jednym. Wierzą, że to wszystko może ujść im na sucho, poprzez zbudowanie piętna społecznego dla odrzucających szczepionki. 

Mylą się.

Ich motywy są jasne i oczywiste dla każdego, kto zwraca na to uwagę. Ci megalomaniacy najechali fundusze emerytalne wolnego świata. Wall Street jest niewypłacalna i ma trwający kryzys płynności od końca 2019 r. Dlatego teraz ich celem jest sprawowanie pełnej, fizycznej, umysłowej i finansowej kontroli nad ludzkością, zanim zdamy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy pogrążeni.

Dla tej elity pandemia i jej reakcja służyły wielu celom:

* Ukrycia depresji spowodowanej lichwiarską grabieżą naszych gospodarek, przez kapitalistów rentierskich i nieobecnych właścicieli, którzy nie produkują absolutnie nic wartościowego dla społeczeństwa. Abyśmy mieli przewidywalny Occupy Wall Street Part II, elity i ich marionetki występują w telewizji, prezentując się jako wszechmocni i mądrzy zbawcy, a nie grasująca zgraja nikczemnych piratów, którymi są.

* Niszczenie małych firm i erozja klasy średniej.

* Przeniesienie bilionów dolarów bogactwa z amerykańskiego społeczeństwa do kieszeni miliarderów i prywatnych interesów.

* Angażowanie się w transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych, kupowanie akcji firm biotechnologicznych i szybkiej sprzedaży fizycznych firm i turystycznych w celu upadku handlu bezpośredniego oraz turystyki, zastąpienia go handlem elektronicznym i sprzedażą usług.

* Stworzenie casus belli na wojnę z Chinami, zachęcanie nas do ich atakowania, marnowanie życia i skarbów Amerykanów oraz doprowadzenie nas na skraj nuklearnego armagedonu.

* Ustanowienie ram technologicznych i bezpieczeństwa biologicznego dla kontroli populacji oraz technokratyczno-socjalistycznych „inteligentnych miast”, w których ruchy wszystkich są despotycznie śledzone, wszystko w oczekiwaniu na powszechną automatyzację, bezrobocie i niedobory żywności, wykorzystując fałszywe pozory szczepionki do wymuszenia współpracy.

Każda z tych rzeczy stanowiłaby okrutne pogwałcenie praw człowieka i społeczeństwa zachodniego. Ta strategia jest kompletną dominacją nad naszymi najcenniejszymi aktywami.

Jaki jest cel tego wszystkiego? 

Można jedynie spekulować na temat motywów sprawców, mamy jednak pewne teorie.

Elity próbują wspiąć się po drabinie, wyeliminować mobilność dużych segmentów populacji, wyeliminować przeciwników politycznych i inne „niepożądane” dla nich przeszkody i ustawić resztę ludzkości w szeregu, racjonując nasz dostęp do niektórych towarów i usług, np. korzystanie z samochodów, turystyka, konsumpcja mięsa itp. Oczywiście będą nadal oddawać się własnym luksusom, jako część ścisłego systemu kastowego podobnego do feudalizmu.

Jak najlepiej to osiągnąć? 

Po pierwsze, na całym świecie zastraszyć opinię publiczną za pomocą zmanipulowanego wirusa pandemicznego. Następnie przekonać ludzi, że jedynym sposobem na odzyskanie chleba i wody jest zgoda na wstrzyknięcie trucizny w ramię. 

Oczywiście ludzie wpadliby w panikę, gdyby zobaczyli, że ci co przyjęli zastrzyk umierają lub stają się bezpłodni, więc substancja musiałby również zawierać coś, co sprawiłoby, że byli posłuszni i zadowoleni.

Czemu oni to robią? 

Elity są neomaltuzjańskie i wierzą, że świat jest przeludniony, a wyczerpywanie się zasobów doprowadzi do upadku cywilizacji za kilkadziesiąt lat. 

Niekoniecznie mylą się w tym przekonaniu. Ziemia jest przeludniona i zużywamy zbyt dużo zasobów. Jednak zorganizowanie tak makabrycznego i morderczego przejęcia władzy w odpowiedzi na nadciągający kryzys pokazuje, że nie czują nic poza największą pogardą dla swoich bliźnich.

Dla tych, którzy biorą udział w tej obrzydliwej szaradzie, bez zrozumienia tego, co robią, mamy jedno słowo. 

STOP. 

Wyrządzacie nieodwracalne szkody temu krajowi i współobywatelom.

Dla tych, którzy czytają to ostrzeżenie, mają wiedzę, rozumieją i wiedzą, że to co robią jest wielką niesprawiedliwością i jak zaszkodzi milionom niewinnych ludzi, mamy jeszcze kilka słów.

Idź do piekła, tam jest twoje miejsce. 

Nie zniszczą Ameryki i świata zachodniego, ani nie będą mieli swojego Nowego Porządku Świata. 

Zadbamy o to!

Bibliografia

 1. Libby P, Lüscher T. COVID-19 is, in the end, an endothelial disease. Eur Heart J. 2020;41(32):3038-3044. doi:10.1093/eurheartj/ehaa623
 2. Varga Z, Flammer AJ, Steiger P, et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. The Lancet. 2020;395(10234):1417-1418. doi:10.1016/S0140-6736(20)30937-5
 3. Rapid endotheliitis and vascular damage characterize SARS-CoV-2 infection in a human lung-on-chip model. EMBO Rep. 2021;22(6):e52744. doi:10.15252/embr.202152744
 4. Cui X, Chen W, Zhou H, et al. Pulmonary Edema in COVID-19 Patients: Mechanisms and Treatment Potential. Front Pharmacol. 2021;12:1444. doi:10.3389/fphar.2021.664349
 5. Zwaveling S, Wijk RG van, Karim F. Pulmonary edema in COVID-19: Explained by bradykinin? J Allergy Clin Immunol. 2020;146(6):1454-1455. doi:10.1016/j.jaci.2020.08.038
 6. Frontiers | Parallels in Sepsis and COVID-19 Conditions: Implications for Managing Severe COVID-19 | Immunology. Accessed September 27, 2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.602848/full
 7. Vincent J-L. COVID-19: it’s all about sepsis. Future Microbiol. 2021;16(3):131-133. doi:10.2217/fmb-2020-0312
 8. Gómez-Mesa JE, Galindo-Coral S, Montes MC, Muñoz Martin AJ. Thrombosis and Coagulopathy in COVID-19. Curr Probl Cardiol. 2021;46(3):100742. doi:10.1016/j.cpcardiol.2020.100742
 9. Chan NC, Weitz JI. COVID-19 coagulopathy, thrombosis, and bleeding. Blood. 2020;136(4):381-383. doi:10.1182/blood.2020007335
 10. Ortega‐Paz L, Capodanno D, Montalescot G, Angiolillo DJ. Coronavirus Disease 2019–Associated Thrombosis and Coagulopathy: Review of the Pathophysiological Characteristics and Implications for Antithrombotic Management. J Am Heart Assoc. 2021;10(3):e019650. doi:10.1161/JAHA.120.019650
 11. Mokhtari T, Hassani F, Ghaffari N, Ebrahimi B, Yarahmadi A, Hassanzadeh G. COVID-19 and multiorgan failure: A narrative review on potential mechanisms. J Mol Histol. Published online October 4, 2020:1-16. doi:10.1007/s10735-020-09915-3
 12. Zaim S, Chong JH, Sankaranarayanan V, Harky A. COVID-19 and Multiorgan Response. Curr Probl Cardiol. 2020;45(8):100618. doi:10.1016/j.cpcardiol.2020.100618
 13. Frontiers | Pathogenesis of Multiple Organ Injury in COVID-19 and Potential Therapeutic Strategies | Physiology. Accessed September 27, 2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.593223/full
 14. Boldrini M, Canoll PD, Klein RS. How COVID-19 Affects the Brain. JAMA Psychiatry. 2021;78(6):682-683. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.0500
 15. Parry AH, Wani AH, Yaseen M. Neurological Dysfunction in Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Acad Radiol. 2020;27(9):1329-1330. doi:10.1016/j.acra.2020.05.024
 16. Schwabenland M, Salié H, Tanevski J, et al. Deep spatial profiling of human COVID-19 brains reveals neuroinflammation with distinct microanatomical microglia-T-cell interactions. Immunity. 2021;54(7):1594-1610.e11. doi:10.1016/j.immuni.2021.06.002
 17. Rogers JP, Watson CJ, Badenoch J, et al. Neurology and neuropsychiatry of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of the early literature reveals frequent CNS manifestations and key emerging narratives. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021;92(9):932-941. doi:10.1136/jnnp-2021-326405
 18. Abbasi J. Researchers Investigate What COVID-19 Does to the Heart. JAMA. 2021;325(9):808-811. doi:10.1001/jama.2021.0107
 19. COVID-19 as a Possible Cause of Myocarditis and Pericarditis. American College of Cardiology. Accessed September 27, 2021. https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2021/02/05/19/37/http%3a%2f%2fwww.acc.org%2flatest-in-cardiology%2farticles%2f2021%2f02%2f05%2f19%2f37%2fcovid-19-as-a-possible-cause-of-myocarditis-and-pericarditis
 20. Bzeizi K, Abdulla M, Mohammed N, Alqamish J, Jamshidi N, Broering D. Effect of COVID-19 on liver abnormalities: a systematic review and meta‐analysis. Sci Rep. 2021;11(1):10599. doi:10.1038/s41598-021-89513-9
 21. Moon AM, Barritt AS. Elevated Liver Enzymes in Patients with COVID-19: Look, but Not Too Hard. Dig Dis Sci. Published online September 2, 2020:1-3. doi:10.1007/s10620-020-06585-9
 22. Iqbal Z, Ho JH, Adam S, et al. Managing hyperlipidaemia in patients with COVID-19 and during its pandemic: An expert panel position statement from HEART UK. Atherosclerosis. 2020;313:126-136. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2020.09.008
 23. Steenblock C, Richter S, Berger I, et al. Viral infiltration of pancreatic islets in patients with COVID-19. Nat Commun. 2021;12(1):3534. doi:10.1038/s41467-021-23886-3
 24. Hayden MR. An Immediate and Long-Term Complication of COVID-19 May Be Type 2 Diabetes Mellitus: The Central Role of β-Cell Dysfunction, Apoptosis and Exploration of Possible Mechanisms. Cells. 2020;9(11):2475. doi:10.3390/cells9112475
 25. Mukherjee S, Banerjee O, Singh S, Maji BK. COVID 19 could trigger global diabetes burden – A hypothesis. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(5):963-964. doi:10.1016/j.dsx.2020.06.049
 26. Wu C-T, Lidsky PV, Xiao Y, et al. SARS-CoV-2 infects human pancreatic β cells and elicits β cell impairment. Cell Metab. 2021;33(8):1565-1576.e5. doi:10.1016/j.cmet.2021.05.013
 27. Legrand M, Bell S, Forni L, et al. Pathophysiology of COVID-19-associated acute kidney injury. Nat Rev Nephrol. Published online July 5, 2021:1-14. doi:10.1038/s41581-021-00452-0
 28. Nugent J, Aklilu A, Yamamoto Y, et al. Assessment of Acute Kidney Injury and Longitudinal Kidney Function After Hospital Discharge Among Patients With and Without COVID-19. JAMA Netw Open. 2021;4(3):e211095. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.1095
 29. Chen Z, Hu J, Liu L, et al. SARS-CoV-2 Causes Acute Kidney Injury by Directly Infecting Renal Tubules. Front Cell Dev Biol. 2021;9:1245. doi:10.3389/fcell.2021.664868
 30. Gu J, Han B, Wang J. COVID-19: Gastrointestinal Manifestations and Potential Fecal–Oral Transmission. Gastroenterology. 2020;158(6):1518-1519. doi:10.1053/j.gastro.2020.02.054
 31. Lehmann M, Allers K, Heldt C, et al. Human small intestinal infection by SARS-CoV-2 is characterized by a mucosal infiltration with activated CD8+ T cells. Mucosal Immunol. Published online August 21, 2021:1-12. doi:10.1038/s41385-021-00437-z
 32. Zhang H, Kang Z, Gong H, et al. Digestive system is a potential route of COVID-19: an analysis of single-cell coexpression pattern of key proteins in viral entry process. Gut. 2020;69(6):1010-1018. doi:10.1136/gutjnl-2020-320953
 33. Pourbagheri-Sigaroodi A, Bashash D, Fateh F, Abolghasemi H. Laboratory findings in COVID-19 diagnosis and prognosis. Clin Chim Acta Int J Clin Chem. 2020;510:475-482. doi:10.1016/j.cca.2020.08.019
 34. Zhang Z-L, Hou Y-L, Li D-T, Li F-Z. Laboratory findings of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Scand J Clin Lab Invest. 2020;80(6):441-447. doi:10.1080/00365513.2020.1768587
 35. Xie Y, Wang Z, Liao H, Marley G, Wu D, Tang W. Epidemiologic, clinical, and laboratory findings of the COVID-19 in the current pandemic: systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2020;20(1):640. doi:10.1186/s12879-020-05371-2
 36. Xiang Q, Feng Z, Diao B, et al. SARS-CoV-2 Induces Lymphocytopenia by Promoting Inflammation and Decimates Secondary Lymphoid Organs. Front Immunol. 2021;12:1292. doi:10.3389/fimmu.2021.661052
 37. Rha M-S, Shin E-C. Activation or exhaustion of CD8+ T cells in patients with COVID-19. Cell Mol Immunol. Published online August 19, 2021:1-9. doi:10.1038/s41423-021-00750-4
 38. Kusnadi A, Ramírez-Suástegui C, Fajardo V, et al. Severely ill patients with COVID-19 display impaired exhaustion features in SARS-CoV-2–reactive CD8+ T cells. Sci Immunol. 2021;6(55):eabe4782. doi:10.1126/sciimmunol.abe4782
 39. Del Valle DM, Kim-Schulze S, Huang H-H, et al. An inflammatory cytokine signature predicts COVID-19 severity and survival. Nat Med. 2020;26(10):1636-1643. doi:10.1038/s41591-020-1051-9
 40. What explains the non-respiratory symptoms seen in some COVID-19 patients? Chemical & Engineering News. Accessed September 28, 2021. https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/What-explains-non-respiratory-symptoms-seen-in-some-COVID-19-patients/98/web/2020/04
 41. Protean manifestations of COVID-19: “Our ignorance is profound.” Accessed September 28, 2021. https://www.mdedge.com/chestphysician/article/220899/coronavirus-updates/protean-manifestations-covid-19-our-ignorance
 42. Jarrahi A, Ahluwalia M, Khodadadi H, et al. Neurological consequences of COVID-19: what have we learned and where do we go from here? J Neuroinflammation. 2020;17(1):286. doi:10.1186/s12974-020-01957-4
 43. Zubair AS, McAlpine LS, Gardin T, Farhadian S, Kuruvilla DE, Spudich S. Neuropathogenesis and Neurologic Manifestations of the Coronaviruses in the Age of Coronavirus Disease 2019: A Review. JAMA Neurol. 2020;77(8):1018-1027. doi:10.1001/jamaneurol.2020.2065
 44. Qureshi AI, Baskett WI, Huang W, et al. Acute Ischemic Stroke and COVID-19. Stroke. 2021;52(3):905-912. doi:10.1161/STROKEAHA.120.031786
 45. Riyahi S, Dev H, Behzadi A, et al. Pulmonary Embolism in Hospitalized Patients with COVID-19: A Multicenter Study. Radiology. Published online July 13, 2021:210777. doi:10.1148/radiol.2021210777
 46. Zhong P, Xu J, Yang D, et al. COVID-19-associated gastrointestinal and liver injury: clinical features and potential mechanisms. Signal Transduct Target Ther. 2020;5(1):1-8. doi:10.1038/s41392-020-00373-7
 47. Nishiga M, Wang DW, Han Y, Lewis DB, Wu JC. COVID-19 and cardiovascular disease: from basic mechanisms to clinical perspectives. Nat Rev Cardiol. 2020;17(9):543-558. doi:10.1038/s41569-020-0413-9
 48. Al‐Sabah S, Al‐Haddad M, Al‐Youha S, Jamal M, Almazeedi S. COVID‐19: Impact of obesity and diabetes on disease severity. Clin Obes. Published online October 20, 2020:e12414. doi:10.1111/cob.12414
 49. Gao M, Piernas C, Astbury NM, et al. Associations between body-mass index and COVID-19 severity in 6·9 million people in England: a prospective, community-based, cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(6):350-359. doi:10.1016/S2213-8587(21)00089-9
 50. Jin Y, Ji W, Yang H, Chen S, Zhang W, Duan G. Endothelial activation and dysfunction in COVID-19: from basic mechanisms to potential therapeutic approaches. Signal Transduct Target Ther. 2020;5(1):1-13. doi:10.1038/s41392-020-00454-7
 51. Green SJ. Covid-19 accelerates endothelial dysfunction and nitric oxide deficiency. Microbes Infect. 2020;22(4):149-150. doi:10.1016/j.micinf.2020.05.006
 52. Levin AT, Hanage WP, Owusu-Boaitey N, Cochran KB, Walsh SP, Meyerowitz-Katz G. Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications. Eur J Epidemiol. 2020;35(12):1123-1138. doi:10.1007/s10654-020-00698-1
 53. CDC. Cases, Data, and Surveillance. Centers for Disease Control and Prevention. Published February 11, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html
 54. Covid IFR Analysis. Accessed September 28, 2021. http://epimonitor.net/Covid-IFR-Analysis.htm
 55. Seoane B. A scaling approach to estimate the age-dependent COVID-19 infection fatality ratio from incomplete data. PLOS ONE. 2021;16(2):e0246831. doi:10.1371/journal.pone.0246831
 56. Hu B, Guo H, Zhou P, Shi Z-L. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol. 2021;19(3):141-154. doi:10.1038/s41579-020-00459-7
 57. Xia L, Chen J, Friedemann T, et al. The Course of Mild and Moderate COVID-19 Infections—The Unexpected Long-Lasting Challenge. Open Forum Infect Dis. 2020;7(9). doi:10.1093/ofid/ofaa286
 58. Han C, Duan C, Zhang S, et al. Digestive Symptoms in COVID-19 Patients With Mild Disease Severity: Clinical Presentation, Stool Viral RNA Testing, and Outcomes. Am J Gastroenterol. Published online April 15, 2020:10.14309/ajg.0000000000000664. doi:10.14309/ajg.0000000000000664
 59. CDC. Cases, Data, and Surveillance. Centers for Disease Control and Prevention. Published February 11, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/burden.html
 60. Wu SL, Mertens AN, Crider YS, et al. Substantial underestimation of SARS-CoV-2 infection in the United States. Nat Commun. 2020;11(1):4507. doi:10.1038/s41467-020-18272-4
 61. Irons NJ, Raftery AE. Estimating SARS-CoV-2 infections from deaths, confirmed cases, tests, and random surveys. Proc Natl Acad Sci. 2021;118(31). doi:10.1073/pnas.2103272118
 62. Achaiah NC, Subbarajasetty SB, Shetty RM. R0 and Re of COVID-19: Can We Predict When the Pandemic Outbreak will be Contained? Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit Care Med. 2020;24(11):1125-1127. doi:10.5005/jp-journals-10071-23649
 63. Ives AR, Bozzuto C. Estimating and explaining the spread of COVID-19 at the county level in the USA. Commun Biol. 2021;4(1):1-9. doi:10.1038/s42003-020-01609-6
 64. Lan J, Ge J, Yu J, et al. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor. Nature. 2020;581(7807):215-220. doi:10.1038/s41586-020-2180-5
 65. Yang J, Petitjean SJL, Koehler M, et al. Molecular interaction and inhibition of SARS-CoV-2 binding to the ACE2 receptor. Nat Commun. 2020;11(1):4541. doi:10.1038/s41467-020-18319-6
 66. ACE2 angiotensin converting enzyme 2 [Homo sapiens (human)] – Gene – NCBI. Accessed September 28, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/59272
 67. Samavati L, Uhal BD. ACE2, Much More Than Just a Receptor for SARS-COV-2. Front Cell Infect Microbiol. 2020;10:317. doi:10.3389/fcimb.2020.00317
 68. Patel S, Rauf A, Khan H, Abu-Izneid T. Renin-angiotensin-aldosterone (RAAS): The ubiquitous system for homeostasis and pathologies. Biomed Pharmacother. 2017;94:317-325. doi:10.1016/j.biopha.2017.07.091
 69. Romero CA, Orias M, Weir MR. Novel RAAS agonists and antagonists: clinical applications and controversies. Nat Rev Endocrinol. 2015;11(4):242-252. doi:10.1038/nrendo.2015.6
 70. The Renin-Angiotensin-Aldosterone-System. TeachMePhysiology. Accessed September 28, 2021. https://teachmephysiology.com/urinary-system/regulation/the-renin-angiotensin-aldosterone-system/
 71. Fountain JH, Lappin SL. Physiology, Renin Angiotensin System. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2021. Accessed September 28, 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470410/
 72. Renin Angiotensin Aldosterone System – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/renin-angiotensin-aldosterone-system
 73. Hamming I, Timens W, Bulthuis M, Lely A, Navis G, van Goor H. Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis. J Pathol. 2004;203(2):631-637. doi:10.1002/path.1570
 74. Tissue expression of ACE2 – Summary – The Human Protein Atlas. Accessed September 28, 2021. https://www.proteinatlas.org/ENSG00000130234-ACE2/tissue
 75. The protein expression profile of ACE2 in human tissues. Mol Syst Biol. 2020;16(7):e9610. doi:10.15252/msb.20209610
 76. Huang Y, Yang C, Xu X, Xu W, Liu S. Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for COVID-19. Acta Pharmacol Sin. 2020;41(9):1141-1149. doi:10.1038/s41401-020-0485-4
 77. Shang J, Wan Y, Luo C, et al. Cell entry mechanisms of SARS-CoV-2. Proc Natl Acad Sci. 2020;117(21):11727-11734. doi:10.1073/pnas.2003138117
 78. Xie Y, Karki CB, Du D, et al. Spike Proteins of SARS-CoV and SARS-CoV-2 Utilize Different Mechanisms to Bind With Human ACE2. Front Mol Biosci. 2020;7:392. doi:10.3389/fmolb.2020.591873
 79. Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. EMBO J. 2020;39(23):e106267. doi:10.15252/embj.2020106267
 80. Ma H, Zhu Z, Lin H, et al. Pyroptosis of syncytia formed by fusion of SARS-CoV-2 spike and ACE2-expressing cells. Cell Discov. 2021;7(1):1-4. doi:10.1038/s41421-021-00310-0
 81. Xia B, Shen X, He Y, et al. SARS-CoV-2 envelope protein causes acute respiratory distress syndrome (ARDS)-like pathological damages and constitutes an antiviral target. Cell Res. 2021;31(8):847-860. doi:10.1038/s41422-021-00519-4
 82. Nieto-Torres JL, Verdiá-Báguena C, Jimenez-Guardeño JM, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus E protein transports calcium ions and activates the NLRP3 inflammasome. Virology. 2015;485:330-339. doi:10.1016/j.virol.2015.08.010
 83. Minakshi R, Padhan K, Rehman S, Hassan MdI, Ahmad F. The SARS Coronavirus 3a protein binds calcium in its cytoplasmic domain. Virus Res. 2014;191:180-183. doi:10.1016/j.virusres.2014.08.001
 84. Pan P, Shen M, Yu Z, et al. SARS-CoV-2 N protein promotes NLRP3 inflammasome activation to induce hyperinflammation. Nat Commun. 2021;12(1):4664. doi:10.1038/s41467-021-25015-6
 85. Shah A. Novel Coronavirus-Induced NLRP3 Inflammasome Activation: A Potential Drug Target in the Treatment of COVID-19. Front Immunol. 2020;11:1021. doi:10.3389/fimmu.2020.01021
 86. Xu H, Chitre SA, Akinyemi IA, et al. SARS-CoV-2 Viroporin Triggers the NLRP3 Inflammatory Pathway.; 2020:2020.10.27.357731. doi:10.1101/2020.10.27.357731
 87. Olagnier D, Farahani E, Thyrsted J, et al. SARS-CoV2-mediated suppression of NRF2-signaling reveals potent antiviral and anti-inflammatory activity of 4-octyl-itaconate and dimethyl fumarate. Nat Commun. 2020;11(1):4938. doi:10.1038/s41467-020-18764-3
 88. Bousquet J, Cristol J-P, Czarlewski W, et al. Nrf2-interacting nutrients and COVID-19: time for research to develop adaptation strategies. Clin Transl Allergy. 2020;10(1):58. doi:10.1186/s13601-020-00362-7
 89. Cuadrado A, Pajares M, Benito C, et al. Can Activation of NRF2 Be a Strategy against COVID-19? Trends Pharmacol Sci. 2020;41(9):598-610. doi:10.1016/j.tips.2020.07.003
 90. Bousquet J, Czarlewski W, Zuberbier T, et al. Potential Interplay between Nrf2, TRPA1, and TRPV1 in Nutrients for the Control of COVID-19. Int Arch Allergy Immunol. 2021;182(4):324-338. doi:10.1159/000514204
 91. McCarthy CG, Wilczynski S, Wenceslau CF, Webb RC. A new storm on the horizon in COVID-19: Bradykinin-induced vascular complications. Vascul Pharmacol. 2021;137:106826. doi:10.1016/j.vph.2020.106826
 92. Lei Y, Zhang J, Schiavon CR, et al. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. Circ Res. 2021;128(9):1323-1326. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
 93. Silhol F, Sarlon G, Deharo J-C, Vaïsse B. Downregulation of ACE2 induces overstimulation of the renin–angiotensin system in COVID-19: should we block the renin–angiotensin system? Hypertens Res. 2020;43(8):854-856. doi:10.1038/s41440-020-0476-3
 94. Ciulla MM. SARS-CoV-2 downregulation of ACE2 and pleiotropic effects of ACEIs/ARBs. Hypertens Res. 2020;43(9):985-986. doi:10.1038/s41440-020-0488-z
 95. Lu J, Sun PD. High affinity binding of SARS-CoV-2 spike protein enhances ACE2 carboxypeptidase activity. J Biol Chem. 2020;295(52):18579-18588. doi:10.1074/jbc.RA120.015303
 96. Osman W, Fahdi FA, Salmi IA, Khalili HA, Gokhale A, Khamis F. Serum Calcium and Vitamin D levels: Correlation with severity of COVID-19 in hospitalized patients in Royal Hospital, Oman. Int J Infect Dis. 2021;107:153-163. doi:10.1016/j.ijid.2021.04.050
 97. Raesi A, Saedi Dezaki E, Moosapour H, et al. Hypocalcemia in Covid-19: A Prognostic Marker for Severe Disease. Iran J Pathol. 2021;16(2):144-153. doi:10.30699/IJP.2020.130491.2442
 98. Bennouar S, Cherif AB, Kessira A, Bennouar D-E, Abdi S. Vitamin D Deficiency and Low Serum Calcium as Predictors of Poor Prognosis in Patients with Severe COVID-19. J Am Coll Nutr. 2021;40(2):104-110. doi:10.1080/07315724.2020.1856013
 99. Blaes N, Girolami J-P. Targeting the “Janus face” of the B2-bradykinin receptor. Expert Opin Ther Targets. 2013;17. doi:10.1517/14728222.2013.827664
 100. Siragy H, Jaffa A, Margolius H. Bradykinin B2 receptor modulates renal prostaglandin E2 and nitric oxide. Hypertension. Published online 1997. doi:10.1161/01.HYP.29.3.757
 101. Pyne NJ, Tolan D, Pyne S. Bradykinin stimulates cAMP synthesis via mitogen-activated protein kinase-dependent regulation of cytosolic phospholipase A2 and prostaglandin E2 release in airway smooth muscle. Biochem J. 1997;328(Pt 2):689-694. Accessed September 28, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1218972/
 102. Dixon BS, Breckon R, Fortune J, Sutherland E, Simon FR, Anderson RJ. Bradykinin activates protein kinase C in cultured cortical collecting tubular cells. Am J Physiol-Ren Physiol. 1989;257(5):F808-F817. doi:10.1152/ajprenal.1989.257.5.F808
 103. Schini VB, Boulanger C, Regoli D, Vanhoutte PM. Bradykinin stimulates the production of cyclic GMP via activation of B2 kinin receptors in cultured porcine aortic endothelial cells. J Pharmacol Exp Ther. 1990;252(2):581-585.
 104. Gholamreza-Fahimi E, Bisha M, Hahn J, et al. Cyclooxygenase activity in bradykinin-induced dermal extravasation. A study in mice and humans. Biomed Pharmacother. 2020;123:109797. doi:10.1016/j.biopha.2019.109797
 105. Fong P, Stafforini DM, Brown NJ, Pretorius M. Increased blood flow induces oxidative stress through an endothelium- and nitric oxide-independent mechanism. Free Radic Biol Med. 2010;49(2):301-305. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2010.04.023
 106. Portilla D, Morrissey J, Morrison AR. Bradykinin-activated membrane-associated phospholipase C in Madin-Darby canine kidney cells. J Clin Invest. 1988;81(6):1896-1902. doi:10.1172/JCI113536
 107. Cruzblanca H, Koh D-S, Hille B. Bradykinin inhibits M current via phospholipase C and Ca2+ release from IP3-sensitive Ca2+ stores in rat sympathetic neurons. Proc Natl Acad Sci. 1998;95(12):7151-7156. doi:10.1073/pnas.95.12.7151
 108. Bradykinin – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/bradykinin
 109. Banerjee A, Czinn SJ, Reiter RJ, Blanchard TG. Crosstalk between endoplasmic reticulum stress and anti-viral activities: A novel therapeutic target for COVID-19. Life Sci. 2020;255:117842. doi:10.1016/j.lfs.2020.117842
 110. Danta CC. SARS-CoV-2, Hypoxia, and Calcium Signaling: The Consequences and Therapeutic Options. ACS Pharmacol Transl Sci. 2021;4(1):400-402. doi:10.1021/acsptsci.0c00219
 111. Shaban MS, Müller C, Mayr-Buro C, et al. Multi-level inhibition of coronavirus replication by chemical ER stress. Nat Commun. 2021;12(1):5536. doi:10.1038/s41467-021-25551-1
 112. Sabirli R, Koseler A, Goren T, Turkcuer I, Kurt O. High GRP78 levels in Covid-19 infection: A case-control study. Life Sci. 2021;265:118781. doi:10.1016/j.lfs.2020.118781
 113. Dubiella U, Seybold H, Durian G, et al. Calcium-dependent protein kinase/NADPH oxidase activation circuit is required for rapid defense signal propagation. Proc Natl Acad Sci. 2013;110(21):8744-8749. doi:10.1073/pnas.1221294110
 114. Görlach A, Bertram K, Hudecova S, Krizanova O. Calcium and ROS: A mutual interplay. Redox Biol. 2015;6:260-271. doi:10.1016/j.redox.2015.08.010
 115. Feno S, Butera G, Vecellio Reane D, Rizzuto R, Raffaello A. Crosstalk between Calcium and ROS in Pathophysiological Conditions. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:e9324018. doi:10.1155/2019/9324018
 116. Beckman JS, Koppenol WH. Nitric oxide, superoxide, and peroxynitrite: the good, the bad, and ugly. Am J Physiol. 1996;271(5 Pt 1):C1424-1437. doi:10.1152/ajpcell.1996.271.5.C1424
 117. PACHER P, BECKMAN JS, LIAUDET L. Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease. Physiol Rev. 2007;87(1):315-424. doi:10.1152/physrev.00029.2006
 118. Radi R. Oxygen radicals, nitric oxide, and peroxynitrite: Redox pathways in molecular medicine. Proc Natl Acad Sci. 2018;115(23):5839-5848. doi:10.1073/pnas.1804932115
 119. Guzik TJ, West NEJ, Pillai R, Taggart DP, Channon KM. Nitric Oxide Modulates Superoxide Release and Peroxynitrite Formation in Human Blood Vessels. Hypertension. 2002;39(6):1088-1094. doi:10.1161/01.HYP.0000018041.48432.B5
 120. Roe ND, Ren J. Nitric oxide synthase uncoupling: A therapeutic target in cardiovascular diseases. Vascul Pharmacol. 2012;57(5):168-172. doi:10.1016/j.vph.2012.02.004
 121. Luo S, Lei H, Qin H, Xia Y. Molecular mechanisms of endothelial NO synthase uncoupling. Curr Pharm Des. 2014;20(22):3548-3553. doi:10.2174/13816128113196660746
 122. Chen W, Druhan LJ, Chen C-A, et al. Peroxynitrite induces destruction of the tetrahydrobiopterin and heme in endothelial nitric oxide synthase: transition from reversible to irreversible enzyme inhibition. Biochemistry. 2010;49(14):3129-3137. doi:10.1021/bi9016632
 123. Ozdemir B, Yazici A. Could the decrease in the endothelial nitric oxide (NO) production and NO bioavailability be the crucial cause of COVID-19 related deaths? Med Hypotheses. 2020;144:109970. doi:10.1016/j.mehy.2020.109970
 124. Guan SP, Seet RCS, Kennedy BK. Does eNOS derived nitric oxide protect the young from severe COVID-19 complications? Ageing Res Rev. 2020;64:101201. doi:10.1016/j.arr.2020.101201
 125. Nitric Oxide – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nitric-oxide
 126. Levine AB, Punihaole D, Levine TB. Characterization of the Role of Nitric Oxide and Its Clinical Applications. Cardiology. 2012;122(1):55-68. doi:10.1159/000338150
 127. Rosselli M, Keller PJ, Dubey RK. Role of nitric oxide in the biology, physiology and pathophysiology of reproduction. Hum Reprod Update. 1998;4(1):3-24. doi:10.1093/humupd/4.1.3
 128. Mel A de. Potential roles of nitric oxide in COVID-19: A perspective. Integr Mol Med. 2020;7(3). doi:10.15761/IMM.1000403
 129. Ricciardolo FLM, Bertolini F, Carriero V, Högman M. Nitric oxide’s physiologic effects and potential as a therapeutic agent against COVID-19. J Breath Res. 2020;15(1):014001. doi:10.1088/1752-7163/abc302
 130. Åkerström S, Gunalan V, Keng CT, Tan Y-J, Mirazimi A. Dual effect of nitric oxide on SARS-CoV replication: Viral RNA production and palmitoylation of the S protein are affected. Virology. 2009;395(1):1-9. doi:10.1016/j.virol.2009.09.007
 131. Hadi HA, Carr CS, Al Suwaidi J. Endothelial Dysfunction: Cardiovascular Risk Factors, Therapy, and Outcome. Vasc Health Risk Manag. 2005;1(3):183-198. Accessed September 28, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1993955/
 132. Bonetti PO, Lerman LO, Lerman A. Endothelial Dysfunction. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003;23(2):168-175. doi:10.1161/01.ATV.0000051384.43104.FC
 133. Endothelial Dysfunction in Diabetes | Diabetes Care. Accessed September 28, 2021. https://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_2/S285
 134. Patel PD, Velazquez JL, Arora RR. Endothelial dysfunction in African-Americans. Int J Cardiol. 2009;132(2):157-172. doi:10.1016/j.ijcard.2008.10.007
 135. Kalinowski L, Dobrucki IT, Malinski T. Race-specific differences in endothelial function: predisposition of African Americans to vascular diseases. Circulation. 2004;109(21):2511-2517. doi:10.1161/01.CIR.0000129087.81352.7A
 136. Ungvari Z, Tarantini S, Kiss T, et al. Endothelial dysfunction and angiogenesis impairment in the ageing vasculature. Nat Rev Cardiol. 2018;15(9):555-565. doi:10.1038/s41569-018-0030-z
 137. Reusch N, De Domenico E, Bonaguro L, et al. Neutrophils in COVID-19. Front Immunol. 2021;12:952. doi:10.3389/fimmu.2021.652470
 138. Cavalcante-Silva LHA, Carvalho DCM, Lima É de A, et al. Neutrophils and COVID-19: The road so far. Int Immunopharmacol. 2021;90:107233. doi:10.1016/j.intimp.2020.107233
 139. Knoll R, Schultze JL, Schulte-Schrepping J. Monocytes and Macrophages in COVID-19. Front Immunol. 2021;12:2952. doi:10.3389/fimmu.2021.720109
 140. Meidaninikjeh S, Sabouni N, Marzouni HZ, Bengar S, Khalili A, Jafari R. Monocytes and macrophages in COVID-19: Friends and foes. Life Sci. 2021;269:119010. doi:10.1016/j.lfs.2020.119010
 141. Phagocytes – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/phagocytes
 142. Respiratory Burst – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/respiratory-burst
 143. Superoxide Dismutase – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/superoxide-dismutase
 144. Myeloperoxidase – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/myeloperoxidase
 145. Spickett CM, Jerlich A, Panasenko OM, et al. The reactions of hypochlorous acid, the reactive oxygen species produced by myeloperoxidase, with lipids. Acta Biochim Pol. 2000;47(4):889-899.
 146. Hypochlorous_acid. Accessed September 28, 2021. https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Hypochlorous_acid.html
 147. Neutrophil extracellular traps in immunity and disease | Nature Reviews Immunology. Accessed September 28, 2021. https://www.nature.com/articles/nri.2017.105
 148. Kaplan MJ, Radic M. Neutrophil extracellular traps (NETs): Double-edged swords of innate immunity. J Immunol Baltim Md 1950. 2012;189(6):2689-2695. doi:10.4049/jimmunol.1201719
 149. Gillot C, Favresse J, Mullier F, Lecompte T, Dogné J-M, Douxfils J. NETosis and the Immune System in COVID-19: Mechanisms and Potential Treatments. Front Pharmacol. 2021;12:1999. doi:10.3389/fphar.2021.708302
 150. Arcanjo A, Logullo J, Menezes CCB, et al. The emerging role of neutrophil extracellular traps in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (COVID-19). Sci Rep. 2020;10(1):19630. doi:10.1038/s41598-020-76781-0
 151. Middleton EA, He X-Y, Denorme F, et al. Neutrophil extracellular traps contribute to immunothrombosis in COVID-19 acute respiratory distress syndrome. Blood. 2020;136(10):1169-1179. doi:10.1182/blood.2020007008
 152. Schönrich G, Raftery MJ, Samstag Y. Devilishly radical NETwork in COVID-19: Oxidative stress, neutrophil extracellular traps (NETs), and T cell suppression. Adv Biol Regul. 2020;77:100741. doi:10.1016/j.jbior.2020.100741
 153. Goud PT, Bai D, Abu-Soud HM. A Multiple-Hit Hypothesis Involving Reactive Oxygen Species and Myeloperoxidase Explains Clinical Deterioration and Fatality in COVID-19. Int J Biol Sci. 2021;17(1):62-72. doi:10.7150/ijbs.51811
 154. Edeas M, Saleh J, Peyssonnaux C. Iron: Innocent bystander or vicious culprit in COVID-19 pathogenesis? Int J Infect Dis. 2020;97:303-305. doi:10.1016/j.ijid.2020.05.110
 155. Habib HM, Ibrahim S, Zaim A, Ibrahim WH. The role of iron in the pathogenesis of COVID-19 and possible treatment with lactoferrin and other iron chelators. Biomed Pharmacother. 2021;136:111228. doi:10.1016/j.biopha.2021.111228
 156. Rahman A, Tabassum T, Araf Y, Al Nahid A, Ullah MdA, Hosen MJ. Silent hypoxia in COVID-19: pathomechanism and possible management strategy. Mol Biol Rep. Published online April 23, 2021:1-7. doi:10.1007/s11033-021-06358-1
 157. Tobin MJ, Laghi F, Jubran A. Why COVID-19 Silent Hypoxemia Is Baffling to Physicians. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202(3):356-360. doi:10.1164/rccm.202006-2157CP
 158. Kehrer JP. The Haber-Weiss reaction and mechanisms of toxicity. Toxicology. 2000;149(1):43-50. doi:10.1016/s0300-483x(00)00231-6
 159. Wardman P, Candeias LP. Fenton Chemistry: An Introduction. Radiat Res. 1996;145(5):523-531. doi:10.2307/3579270
 160. Sharpe MA, Robb SJ, Clark JB. Nitric oxide and Fenton/Haber–Weiss chemistry: nitric oxide is a potent antioxidant at physiological concentrations. J Neurochem. 2003;87(2):386-394. doi:10.1046/j.1471-4159.2003.02001.x
 161. Kanti Das T, Wati MR, Fatima-Shad K. Oxidative Stress Gated by Fenton and Haber Weiss Reactions and Its Association With Alzheimer’s Disease. Arch Neurosci. 2015;2(2). doi:10.5812/archneurosci.20078
 162. Barciszewska A-M. Elucidating of oxidative distress in COVID-19 and methods of its prevention. Chem Biol Interact. 2021;344:109501. doi:10.1016/j.cbi.2021.109501
 163. Ntyonga-Pono M-P. COVID-19 infection and oxidative stress: an under-explored approach for prevention and treatment? Pan Afr Med J. 2020;35(Suppl 2):12. doi:10.11604/pamj.2020.35.2.22877
 164. Forcados GE, Muhammad A, Oladipo OO, Makama S, Meseko CA. Metabolic Implications of Oxidative Stress and Inflammatory Process in SARS-CoV-2 Pathogenesis: Therapeutic Potential of Natural Antioxidants. Front Cell Infect Microbiol. 2021;11:457. doi:10.3389/fcimb.2021.654813
 165. Cumpstey AF, Clark AD, Santolini J, Jackson AA, Feelisch M. COVID-19: A Redox Disease—What a Stress Pandemic Can Teach Us About Resilience and What We May Learn from the Reactive Species Interactome About Its Treatment. Antioxid Redox Signal. Published online June 29, 2021. doi:10.1089/ars.2021.0017
 166. Hydroxyl Radical – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hydroxyl-radical
 167. Gligorovski S, Strekowski R, Barbati S, Vione D. Environmental Implications of Hydroxyl Radicals (•OH). Chem Rev. 2015;115(24):13051-13092. doi:10.1021/cr500310b
 168. Lyngsie G, Krumina L, Tunlid A, Persson P. Generation of hydroxyl radicals from reactions between a dimethoxyhydroquinone and iron oxide nanoparticles. Sci Rep. 2018;8(1):10834. doi:10.1038/s41598-018-29075-5
 169. Takeda K, Fujisawa K, Nojima H, Kato R, Ueki R, Sakugawa H. Hydroxyl radical generation with a high power ultraviolet light emitting diode (UV-LED) and application for determination of hydroxyl radical reaction rate constants. J Photochem Photobiol Chem. 2017;340:8-14. doi:10.1016/j.jphotochem.2017.02.020
 170. Kord Forooshani P, Pinnaratip R, Polega E, et al. Hydroxyl Radical Generation through the Fenton-like Reaction of Hematin- and Catechol-Functionalized Microgels. Chem Mater. 2020;32(19):8182-8194. doi:10.1021/acs.chemmater.0c01551
 171. Deng Y, Zhao R. Advanced Oxidation Processes (AOPs) in Wastewater Treatment. Curr Pollut Rep. 2015;1(3):167-176. doi:10.1007/s40726-015-0015-z
 172. Hypoxanthine – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/hypoxanthine
 173. Dowell FJ, Hamilton CA, McMurray J, Reid JL. Effects of a xanthine oxidase/hypoxanthine free radical and reactive oxygen species generating system on endothelial function in New Zealand white rabbit aortic rings. J Cardiovasc Pharmacol. 1993;22(6):792-797. doi:10.1097/00005344-199312000-00003
 174. Fig. 1. Generation of superoxide by xanthine-hypoxanthine oxidase and… ResearchGate. Accessed September 28, 2021. https://www.researchgate.net/figure/Generation-of-superoxide-by-xanthine-hypoxanthine-oxidase-and-NADH-SMP-systems-a-The_fig1_7927959
 175. Granger DN. Role of xanthine oxidase and granulocytes in ischemia-reperfusion injury. Am J Physiol. 1988;255(6 Pt 2):H1269-1275. doi:10.1152/ajpheart.1988.255.6.H1269
 176. Mao H, Yang A, Zhao Y, Lei L, Li H. Succinate Supplement Elicited “Pseudohypoxia” Condition to Promote Proliferation, Migration, and Osteogenesis of Periodontal Ligament Cells. Stem Cells Int. 2020;2020:e2016809. doi:10.1155/2020/2016809
 177. Lukyanova LD, Kirova YI. Mitochondria-controlled signaling mechanisms of brain protection in hypoxia. Front Neurosci. 2015;9:320. doi:10.3389/fnins.2015.00320
 178. Messner KR, Imlay JA. Mechanism of superoxide and hydrogen peroxide formation by fumarate reductase, succinate dehydrogenase, and aspartate oxidase. J Biol Chem. 2002;277(45):42563-42571. doi:10.1074/jbc.M204958200
 179. Quinlan CL, Orr AL, Perevoshchikova IV, Treberg JR, Ackrell BA, Brand MD. Mitochondrial Complex II Can Generate Reactive Oxygen Species at High Rates in Both the Forward and Reverse Reactions. J Biol Chem. 2012;287(32):27255-27264. doi:10.1074/jbc.M112.374629
 180. Cowled P, Fitridge R. Pathophysiology of Reperfusion Injury. In: Fitridge R, Thompson M, eds. Mechanisms of Vascular Disease: A Reference Book for Vascular Specialists. University of Adelaide Press; 2011. Accessed September 28, 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534267/
 181. Sun Z-Y, Xia H-G, Zhu D-Q, Deng L-M, Zhu P-Z, Wang D-B. Clinical significance of mechanical ventilation on ischemic-reperfusion injury caused by lung chest trauma and VEGF expression levels in peripheral blood. Exp Ther Med. 2017;14(3):2531-2535. doi:10.3892/etm.2017.4825
 182. Gielis JF, Beckers PAJ, Briedé JJ, Cos P, Schil PEV. Oxidative and nitrosative stress during pulmonary ischemia-reperfusion injury: from the lab to the OR. Ann Transl Med. 2017;5(6):4-4. doi:10.21037/atm.2017.03.32
 183. Wu N-C, Liao F-T, Cheng H, Sung S-H, Yang Y-C, Wang J-J. Intravenous superoxide dismutase as a protective agent to prevent impairment of lung function induced by high tidal volume ventilation. BMC Pulm Med. 2017;17:105. doi:10.1186/s12890-017-0448-9
 184. Lipid Peroxidation – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/lipid-peroxidation
 185. Ayala A, Muñoz MF, Argüelles S. Lipid Peroxidation: Production, Metabolism, and Signaling Mechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal. Oxid Med Cell Longev. 2014;2014:360438. doi:10.1155/2014/360438
 186. Binder CJ, Papac-Milicevic N, Witztum JL. Innate sensing of oxidation-specific epitopes in health and disease. Nat Rev Immunol. 2016;16(8):485-497. doi:10.1038/nri.2016.63
 187. Leibundgut G, Witztum JL, Tsimikas S. Oxidation-specific epitopes and immunological responses: Translational biotheranostic implications for atherosclerosis. Curr Opin Pharmacol. 2013;13(2):10.1016/j.coph.2013.02.005. doi:10.1016/j.coph.2013.02.005
 188. Miller YI, Choi S-H, Wiesner P, et al. Oxidation-Specific Epitopes Are Danger-Associated Molecular Patterns Recognized by Pattern Recognition Receptors of Innate Immunity. Circ Res. 2011;108(2):235-248. doi:10.1161/CIRCRESAHA.110.223875
 189. Zhivaki D, Kagan JC. Innate immune detection of lipid oxidation as a threat assessment strategy. Nat Rev Immunol. Published online September 21, 2021:1-9. doi:10.1038/s41577-021-00618-8
 190. Macdonald J, Galley HF, Webster NR. Oxidative stress and gene expression in sepsis. Br J Anaesth. 2003;90(2):221-232. doi:10.1093/bja/aeg034
 191. Mantzarlis K, Tsolaki V, Zakynthinos E. Role of Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction in Sepsis and Potential Therapies. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:e5985209. doi:10.1155/2017/5985209
 192. Toufekoula C, Papadakis V, Tsaganos T, et al. Compartmentalization of lipid peroxidation in sepsis by multidrug-resistant gram-negative bacteria: experimental and clinical evidence. Crit Care. 2013;17(1):R6. doi:10.1186/cc11930
 193. Dominic P, Ahmad J, Bhandari R, et al. Decreased availability of nitric oxide and hydrogen sulfide is a hallmark of COVID-19. Redox Biol. 2021;43:101982. doi:10.1016/j.redox.2021.101982
 194. Yang M, Lai CL. SARS-CoV-2 infection: can ferroptosis be a potential treatment target for multiple organ involvement? Cell Death Discov. 2020;6(1):1-6. doi:10.1038/s41420-020-00369-w
 195. Jacobs W, Lammens M, Kerckhofs A, et al. Fatal lymphocytic cardiac damage in coronavirus disease 2019 (COVID-19): autopsy reveals a ferroptosis signature. ESC Heart Fail. 2020;7(6):3772-3781. doi:10.1002/ehf2.12958
 196. Tavakol S, Seifalian AM. Vitamin E at a high dose as an anti-ferroptosis drug and not just a supplement for COVID-19 treatment. Biotechnol Appl Biochem. n/a(n/a). doi:10.1002/bab.2176
 197. Sonnweber T, Boehm A, Sahanic S, et al. Persisting alterations of iron homeostasis in COVID-19 are associated with non-resolving lung pathologies and poor patients’ performance: a prospective observational cohort study. Respir Res. 2020;21(1):276. doi:10.1186/s12931-020-01546-2
 198. Žarković N, Orehovec B, Milković L, et al. Preliminary Findings on the Association of the Lipid Peroxidation Product 4-Hydroxynonenal with the Lethal Outcome of Aggressive COVID-19. Antioxidants. 2021;10(9):1341. doi:10.3390/antiox10091341
 199. Mehri F, Rahbar AH, Ghane ET, Souri B, Esfahani M. The comparison of oxidative markers between Covid-19 patients and healthy subjects. Arch Med Res. Published online June 7, 2021. doi:10.1016/j.arcmed.2021.06.004
 200. Cao Z, Xia H, Rajsbaum R, Xia X, Wang H, Shi P-Y. Ubiquitination of SARS-CoV-2 ORF7a promotes antagonism of interferon response. Cell Mol Immunol. 2021;18(3):746-748. doi:10.1038/s41423-020-00603-6
 201. Zhang H, Zheng H, Zhu J, et al. Ubiquitin-Modified Proteome of SARS-CoV-2-Infected Host Cells Reveals Insights into Virus–Host Interaction and Pathogenesis. J Proteome Res. Published online March 5, 2021:acs.jproteome.0c00758. doi:10.1021/acs.jproteome.0c00758
 202. Shi H, Zuo Y, Navaz S, et al. Endothelial cell-activating antibodies in COVID-19. MedRxiv Prepr Serv Health Sci. Published online July 9, 2021:2021.01.18.21250041. doi:10.1101/2021.01.18.21250041
 203. Chang R, Mamun A, Dominic A, Le N-T. SARS-CoV-2 Mediated Endothelial Dysfunction: The Potential Role of Chronic Oxidative Stress. Front Physiol. 2021;11:1752. doi:10.3389/fphys.2020.605908
 204. Mei ZW, van Wijk XMR, Pham HP, Marin MJ. Role of von Willebrand Factor in COVID-19 Associated Coagulopathy. J Appl Lab Med. 2021;6(5):1305-1315. doi:10.1093/jalm/jfab042
 205. Mancini I, Baronciani L, Artoni A, et al. The ADAMTS13-von Willebrand factor axis in COVID-19 patients. J Thromb Haemost JTH. 2021;19(2):513-521. doi:10.1111/jth.15191
 206. Ladikou EE, Sivaloganathan H, Milne KM, et al. Von Willebrand factor (vWF): marker of endothelial damage and thrombotic risk in COVID-19? Clin Med. 2020;20(5):e178-e182. doi:10.7861/clinmed.2020-0346
 207. Afrin LB, Weinstock LB, Molderings GJ. Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illness may be rooted in mast cell activation syndrome. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int Soc Infect Dis. 2020;100:327-332. doi:10.1016/j.ijid.2020.09.016
 208. Gebremeskel S, Schanin J, Coyle KM, et al. Mast Cell and Eosinophil Activation Are Associated With COVID-19 and TLR-Mediated Viral Inflammation: Implications for an Anti-Siglec-8 Antibody. Front Immunol. 2021;12:641. doi:10.3389/fimmu.2021.650331
 209. Java A, Apicelli AJ, Liszewski MK, et al. The complement system in COVID-19: friend and foe? JCI Insight. 5(15):e140711. doi:10.1172/jci.insight.140711
 210. Noris M, Benigni A, Remuzzi G. The case of complement activation in COVID-19 multiorgan impact. Kidney Int. 2020;98(2):314-322. doi:10.1016/j.kint.2020.05.013
 211. Holter JC, Pischke SE, Boer E de, et al. Systemic complement activation is associated with respiratory failure in COVID-19 hospitalized patients. Proc Natl Acad Sci. 2020;117(40):25018-25025. doi:10.1073/pnas.2010540117
 212. Chouaki Benmansour N, Carvelli J, Vivier E. Complement cascade in severe forms of COVID-19: Recent advances in therapy. Eur J Immunol. 2021;51(7):1652-1659. doi:10.1002/eji.202048959
 213. López-Pedrera C, Barbarroja N, Jimenez-Gomez Y, Collantes-Estevez E, Aguirre MA, Cuadrado MJ. Oxidative stress in the pathogenesis of atherothrombosis associated with anti-phospholipid syndrome and systemic lupus erythematosus: new therapeutic approaches. Rheumatol Oxf Engl. 2016;55(12):2096-2108. doi:10.1093/rheumatology/kew054
 214. Farris AD, Guthridge JM. Overlapping B cell pathways in severe COVID-19 and lupus. Nat Immunol. 2020;21(12):1478-1480. doi:10.1038/s41590-020-00822-z
 215. MacDonald L, Alivernini S, Tolusso B, et al. COVID-19 and RA share an SPP1 myeloid pathway that drives PD-L1+ neutrophils and CD14+ monocytes. JCI Insight. 2021;6(13). doi:10.1172/jci.insight.147413
 216. Schett G, Manger B, Simon D, Caporali R. COVID-19 revisiting inflammatory pathways of arthritis. Nat Rev Rheumatol. 2020;16(8):465-470. doi:10.1038/s41584-020-0451-z
 217. Luo M, Cao S, Wei L, et al. Intubation, mortality, and risk factors in critically ill Covid-19 patients: A pilot study. J Clin Anesth. 2020;67:110039. doi:10.1016/j.jclinane.2020.110039
 218. Tandon A, Pandey L. COVID-19, steroids, and mucormycosis: What an ophthalmologist should know. Indian J Ophthalmol. 2021;69(7):1970. doi:10.4103/ijo.IJO_1143_21
 219. Therapeutic Anticoagulation with Heparin in Critically Ill Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;385(9):777-789. doi:10.1056/NEJMoa2103417
 220. Free radicals: What are they and why should nurses care about them? American Nurse. Published April 11, 2011. Accessed September 28, 2021. https://www.myamericannurse.com/free-radicals-what-are-they-and-why-should-nurses-care-about-them/
 221. Ahsan H, Ali A, Ali R. Oxygen free radicals and systemic autoimmunity. Clin Exp Immunol. 2003;131(3):398-404. doi:10.1046/j.1365-2249.2003.02104.x
 222. 8.2: Generation of Free Radicals in the Body. Medicine LibreTexts. Published July 29, 2016. Accessed September 28, 2021. https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nutrition/Book%3A_An_Introduction_to_Nutrition_(Zimmerman)/08%3A_Nutrients_Important_as_Antioxidants/8.02%3A_Generation_of_Free_Radicals_in_the_Body
 223. Daiber A, Oelze M, Daub S, et al. Vascular Redox Signaling, Redox Switches in Endothelial Nitric Oxide Synthase (eNOS Uncoupling), and Endothelial Dysfunction. In: Laher I, ed. Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants. Springer; 2014:1177-1211. doi:10.1007/978-3-642-30018-9_48
 224. Gladyshev VN. The Free Radical Theory of Aging Is Dead. Long Live the Damage Theory! Antioxid Redox Signal. 2014;20(4):727-731. doi:10.1089/ars.2013.5228
 225. Junghanns FB. MATH+ Protocol. FLCCC | Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. Accessed September 28, 2021. https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/
 226. Lammi C, Arnoldi A. Food-derived antioxidants and COVID-19. J Food Biochem. 2021;45(1):e13557. doi:10.1111/jfbc.13557
 227. Żukowski P, Maciejczyk M, Matczuk J, et al. Effect of N-Acetylcysteine on Antioxidant Defense, Oxidative Modification, and Salivary Gland Function in a Rat Model of Insulin Resistance. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018:e6581970. doi:10.1155/2018/6581970
 228. Aldini G, Altomare A, Baron G, et al. N-Acetylcysteine as an antioxidant and disulphide breaking agent: the reasons why. Free Radic Res. 2018;52(7):751-762. doi:10.1080/10715762.2018.1468564
 229. Zhitkovich A. N-Acetylcysteine: Antioxidant, Aldehyde Scavenger, and More. Chem Res Toxicol. 2019;32(7):1318-1319. doi:10.1021/acs.chemrestox.9b00152
 230. Gilad E, Cuzzocrea S, Zingarelli B, Salzman AL, Szabó C. Melatonin is a scavenger of peroxynitrite. Life Sci. 1997;60(10):PL169-174. doi:10.1016/s0024-3205(97)00008-8
 231. Shaeib F, Khan SN, Ali I, et al. Melatonin Prevents Myeloperoxidase Heme Destruction and the Generation of Free Iron Mediated by Self-Generated Hypochlorous Acid. PLOS ONE. 2015;10(4):e0120737. doi:10.1371/journal.pone.0120737
 232. Elsaed WM, Alahmadi AM, Al-Ahmadi BT, Taha JA, Tarabishi RM. Gastroprotective and antioxidant effects of fluvoxamine on stress-induced peptic ulcer in rats. J Taibah Univ Med Sci. 2018;13(5):422-431. doi:10.1016/j.jtumed.2018.04.010
 233. Dallé E, Daniels WMU, Mabandla MV. Long-Term Treatment with Fluvoxamine Decreases Nonmotor Symptoms and Dopamine Depletion in a Postnatal Stress Rat Model of Parkinson’s Disease. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:e1941480. doi:10.1155/2020/1941480
 234. Braga PC, Dal Sasso M, Culici M, Bianchi T, Guffanti EE. Budesonide reduces superoxide and peroxynitrite anion chemiluminescence during human neutrophil bursts. Pharmacology. 2005;75(4):179-186. doi:10.1159/000088623
 235. Mikolka P, Kopincova J, Tomcikova Mikusiakova L, et al. Effects of surfactant/budesonide therapy on oxidative modifications in the lung in experimental meconium-induced lung injury. J Physiol Pharmacol Off J Pol Physiol Soc. 2016;67(1):57-65.
 236. Lamothe PH, Rao E, Serra AJ, et al. Comparative efficacy of cimetidine, famotidine, ranitidine, and mylanta in postoperative stress ulcers. Gastric pH control and ulcer prevention in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Gastroenterology. 1991;100(6):1515-1520. doi:10.1016/0016-5085(91)90647-4
 237. van Zyl JM, Kriegler A, van der Walt BJ. Anti-oxidant properties of H2-receptor antagonists. Effects on myeloperoxidase-catalysed reactions and hydroxyl radical generation in a ferrous-hydrogen peroxide system. Biochem Pharmacol. 1993;45(12):2389-2397. doi:10.1016/0006-2952(93)90218-l
 238. Ching T-L, Haenen GRMM, Bast A. Cimetidine and other H2 receptor antagonists as powerful hydroxyl radical scavengers. Chem Biol Interact. 1993;86(2):119-127. doi:10.1016/0009-2797(93)90116-G
 239. Peterson DA, Gerrard JM, Rao GHR, White JG. Inhibition of ferrous iron induced oxidation of arachidonic acid by indomethacin. Prostaglandins Med. 1979;2(2):97-108. doi:10.1016/0161-4630(79)90044-2
 240. Cross AL, Hawkes J, Wright HL, Moots RJ, Edwards SW. APPA (apocynin and paeonol) modulates pathological aspects of human neutrophil function, without supressing antimicrobial ability, and inhibits
  TNFα expression and signalling. Inflammopharmacology. 2020;28(5):1223-1235. doi:10.1007/s10787-020-00715-5
 241. Heumüller S, Wind S, Barbosa-Sicard E, et al. Apocynin Is Not an Inhibitor of Vascular NADPH Oxidases but an Antioxidant. Hypertension. 2008;51(2):211-217. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.100214
 242. de Almeida AC, dos Santos Vilela MM, Condino-Neto A, Ximenes VF. The Importance of Myeloperoxidase in Apocynin-Mediated NADPH Oxidase Inhibition. ISRN Inflamm. 2012;2012:260453. doi:10.5402/2012/260453
 243. NADPH oxidase Covid-19 Oxygen treatment? ResearchGate. Accessed September 28, 2021. https://www.researchgate.net/post/NADPH_oxidase_Covid-19_Oxygen_treatment
 244. Varga Z, Flammer AJ, Steiger P, et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. The Lancet. 2020;395(10234):1417-1418. doi:10.1016/S0140-6736(20)30937-5
 245. COVID19. Global Sepsis Alliance. Accessed September 28, 2021. https://www.global-sepsis-alliance.org/covid19
 246. HealthLeaders. Expert: Severe COVID-19 Illness Is Viral Sepsis. Accessed September 28, 2021. https://www.healthleadersmedia.com/clinical-care/expert-severe-covid-19-illness-viral-sepsis
 247. Aisa-Alvarez A, Soto ME, Guarner-Lans V, et al. Usefulness of Antioxidants as Adjuvant Therapy for Septic Shock: A Randomized Clinical Trial. Med Kaunas Lith. 2020;56(11):E619. doi:10.3390/medicina56110619
 248. Aisa-Alvarez A, Perez-Torres I, Camarena-Alejo G, et al. A Randomized clinical trial of antioxidant therapy in patients with septic shock. Reference study to propose adjuvant therapy in patients with critical organic damage by COVID-19. Published online September 28, 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-52169/v1
 249. Kashiouris MG, L’Heureux M, Cable CA, Fisher BJ, Leichtle SW, Fowler AA. The Emerging Role of Vitamin C as a Treatment for Sepsis. Nutrients. 2020;12(2):E292. doi:10.3390/nu12020292
 250. That “damn machine”: mechanical ventilators in the ICU. STAT. Published August 20, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.statnews.com/2021/08/20/that-damn-machine-the-dark-side-of-mechanical-ventilators-in-the-icu/
 251. Ferreira JC, Ho Y-L, Besen BAMP, et al. Protective ventilation and outcomes of critically ill patients with COVID-19: a cohort study. Ann Intensive Care. 2021;11(1):92. doi:10.1186/s13613-021-00882-w
 252. Effect of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2020;383(21):2030-2040. doi:10.1056/NEJMoa2022926
 253. Popp M, Stegemann M, Metzendorf M-I, et al. Ivermectin for preventing and treating COVID-19. Cochrane Database Syst Rev. 2021;7:CD015017. doi:10.1002/14651858.CD015017.pub2
 254. Acosta MAT, Singer BD. Pathogenesis of COVID-19-induced ARDS: implications for an aging population. Eur Respir J. Published online January 1, 2020. doi:10.1183/13993003.02049-2020
 255. dos Santos WG. Natural history of COVID-19 and current knowledge on treatment therapeutic options. Biomed Pharmacother. 2020;129:110493. doi:10.1016/j.biopha.2020.110493
 256. Dölken L, Stich A, Spinner CD. Remdesivir for Early COVID-19 Treatment of High-Risk Individuals Prior to or at Early Disease Onset—Lessons Learned. Viruses. 2021;13(6):963. doi:10.3390/v13060963
 257. Hydroxychloroquine does not benefit adults hospitalized with COVID-19. National Institutes of Health (NIH). Published November 9, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/hydroxychloroquine-does-not-benefit-adults-hospitalized-covid-19
 258. Ivermectin Won’t Treat Covid-19 but Demand for Drug Surges – The New York Times. Accessed September 28, 2021. https://www.nytimes.com/2021/08/30/health/covid-ivermectin-prescriptions.html
 259. What the FDA wants doctors to tell patients asking for ivermectin. American Medical Association. Accessed September 28, 2021. https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/what-fda-wants-doctors-tell-patients-asking-ivermectin
 260. AbbVie’s Kaletra doesn’t work in COVID-19, say Chinese scientists -. Accessed September 28, 2021. https://pharmaphorum.com/news/abbvies-kaletra-doesnt-work-in-covid-19-say-chinese-scientists/
 261. Chamary JV. The Strange Story Of Remdesivir, A Covid Drug That Doesn’t Work. Forbes. Accessed September 28, 2021. https://www.forbes.com/sites/jvchamary/2021/01/31/remdesivir-covid-coronavirus/
 262. Uttar Pradesh government says early use of Ivermectin helped to keep positivity, deaths low. The Indian Express. Published May 12, 2021. Accessed September 28, 2021. https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786/
 263. India Claims Ivermectin is Effective Against COVID – Orion’s Cold Fire. Accessed September 28, 2021. https://orionscoldfire.com/index.php/2021/09/16/india-claims-ivermectin-is-effective-against-covid/
 264. Dr. Soumya Swaminathan deletes her controversial tweet – Indian Bar Association. Accessed September 28, 2021. https://indianbarassociation.in/indian-bar-associationiba-vs-dr-soumyaswaminathan/
 265. Indian Bar Association Charges WHO Chief Scientist for Mass Murder – PaulCraigRoberts.org. Accessed September 28, 2021. https://www.paulcraigroberts.org/2021/08/23/indian-bar-association-charges-who-chief-scientist-for-mass-murder/
 266. Ivomec® (ivermectin) – Effective dewormer, trusted for more than 35 years. Boehringer Ingelheim Vetmedica. Published April 10, 2019. Accessed September 28, 2021. https://www.bi-vetmedica.com/species/cattle/products/ivomec.html
 267. CRUMP A, ŌMURA S. Ivermectin, ‘Wonder drug’ from Japan: the human use perspective. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2011;87(2):13-28. doi:10.2183/pjab.87.13
 268. Camero K. Some people are taking an anti-parasitic to treat COVID. Here’s why that’s a bad idea. Miami Herald. Accessed September 28, 2021. https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article253290108.html
 269. Editor AD News. University experts weigh in on using ivermectin ‘horse dewormer’ as COVID-19 treatment. Technician. Accessed September 28, 2021. https://www.technicianonline.com/news/university-experts-weigh-in-on-using-ivermectin-horse-dewormer-as-covid-19-treatment/article_319584f2-15dc-11ec-a985-5b35a9dc71ff.html
 270. Yang SNY, Atkinson SC, Wang C, et al. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the host nuclear transport importin α/β1 heterodimer. Antiviral Res. 2020;177:104760. doi:10.1016/j.antiviral.2020.104760
 271. Kosyna FK, Nagel M, Kluxen L, Kraushaar K, Depping R. The importin α/β-specific inhibitor Ivermectin affects HIF-dependent hypoxia response pathways. Biol Chem. 2015;396(12):1357-1367. doi:10.1515/hsz-2015-0171
 272. Shahbaznejad L, Davoudi A, Eslami G, et al. Effects of Ivermectin in Patients With COVID-19: A Multicenter, Double-blind, Randomized, Controlled Clinical Trial. Clin Ther. 2021;43(6):1007-1019. doi:10.1016/j.clinthera.2021.04.007
 273. Zaidi AK, Dehgani-Mobaraki P. The mechanisms of action of Ivermectin against SARS-CoV-2: An evidence-based clinical review article. J Antibiot (Tokyo). Published online June 15, 2021:1-13. doi:10.1038/s41429-021-00430-5
 274. Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 65 studies. Accessed September 28, 2021. https://ivmmeta.com/
 275. Israeli scientist says COVID-19 could be treated for under $1/day. The Jerusalem Post | JPost.com. Accessed September 28, 2021. https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientist-says-covid-19-could-be-treated-for-under-1day-675612
 276. Feuer W. Gilead’s coronavirus treatment remdesivir to cost $3,120 per U.S. patient with private insurance. CNBC. Published June 29, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.cnbc.com/2020/06/29/gileads-coronavirus-treatment-remdesivir-to-cost-3120-for-us-insured-patients.html
 277. Pharmaceutical companies pay low taxes and reap enormous profit from COVID vaccines. American Friends Service Committee. Published September 15, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.afsc.org/newsroom/pharmaceutical-companies-pay-low-taxes-and-reap-enormous-profit-covid-vaccines
 278. Obscene global vaccine profiteering by pharmaceutical companies. World Socialist Web Site. Accessed September 28, 2021. https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/01/vacc-a01.html
 279. Pharmaceutical Companies Reaping Immoral Profits From COVID Vaccines Yet Paying Low Tax Rates. Common Dreams. Accessed September 28, 2021. https://www.commondreams.org/newswire/2021/09/15/pharmaceutical-companies-reaping-immoral-profits-covid-vaccines-yet-paying-low
 280. Ennis M, Tiligada K. Histamine receptors and COVID-19. Inflamm Res. Published online November 18, 2020:1-9. doi:10.1007/s00011-020-01422-1
 281. Hogan II RB, Hogan III RB, Cannon T, et al. Dual-histamine receptor blockade with cetirizine – famotidine reduces pulmonary symptoms in COVID-19 patients. Pulm Pharmacol Ther. 2020;63:101942. doi:10.1016/j.pupt.2020.101942
 282. Mura C, Preissner S, Nahles S, Heiland M, Bourne PE, Preissner R. Real-world evidence for improved outcomes with histamine antagonists and aspirin in 22,560 COVID-19 patients. Signal Transduct Target Ther. 2021;6(1):1-3. doi:10.1038/s41392-021-00689-y
 283. Ishola AA, Joshi T, Abdulai SI, Tijjani H, Pundir H, Chandra S. Molecular basis for the repurposing of histamine H2-receptor antagonist to treat COVID-19. J Biomol Struct Dyn. 2021;0(0):1-18. doi:10.1080/07391102.2021.1873191
 284. Cross KM, Landis DM, Sehgal L, Payne JD. Melatonin for the Early Treatment of COVID-19: A Narrative Review of Current Evidence and Possible Efficacy. Endocr Pract. 2021;27(8):850-855. doi:10.1016/j.eprac.2021.06.001
 285. Camp OG, Bai D, Gonullu DC, Nayak N, Abu-Soud HM. Melatonin interferes with COVID-19 at several distinct ROS-related steps. J Inorg Biochem. 2021;223:111546. doi:10.1016/j.jinorgbio.2021.111546
 286. Marinella MA. Indomethacin and resveratrol as potential treatment adjuncts for SARS-CoV-2/COVID-19. Int J Clin Pract. 2020;74(9):e13535. doi:10.1111/ijcp.13535
 287. Yu L-M, Bafadhel M, Dorward J, et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk of complications in the community in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial. The Lancet. 2021;398(10303):843-855. doi:10.1016/S0140-6736(21)01744-X
 288. Ebell MH. Inhaled Budesonide Reduces the Risk of Emergency Department Evaluation or Hospitalization in Early COVID-19. Am Fam Physician. 2021;104(2):207-208. Accessed September 28, 2021. https://www.aafp.org/afp/2021/0800/p207.html
 289. Amici C, Di Caro A, Ciucci A, et al. Indomethacin has a potent antiviral activity against SARS coronavirus. Antivir Ther. 2006;11(8):1021-1030.
 290. Droplets vs Aerosols: What’s More Important in COVID-19 Spread? Published May 13, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/92564
 291. COVID-19: Droplet or Airborne Transmission? Penn Medicine Epidemiologists Issue Statement – Penn Medicine. Accessed September 28, 2021. https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/penn-physician-blog/2020/august/airborne-droplet-debate-article
 292. 239 Experts With One Big Claim: The Coronavirus Is Airborne – The New York Times. Accessed September 28, 2021. https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
 293. Goldman E. Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by fomites. Lancet Infect Dis. 2020;20(8):892-893. doi:10.1016/S1473-3099(20)30561-2
 294. Lewis D. COVID-19 rarely spreads through surfaces. So why are we still deep cleaning? Nature. 2021;590(7844):26-28. doi:10.1038/d41586-021-00251-4
 295. Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients | medRxiv. Accessed September 28, 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167395v1
 296. PolitiFact JG. What We Know About the Airborne Spread of the Coronavirus. Kaiser Health News. Published September 30, 2020. Accessed September 28, 2021. https://khn.org/news/fact-check-airborne-transmission-coronavirus-science-behind-aerosol-spread/
 297. A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19 | PNAS. Accessed September 28, 2021. https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118
 298. Chen CC, Willeke K. Aerosol penetration through surgical masks. Am J Infect Control. 1992;20(4):177-184. doi:10.1016/s0196-6553(05)80143-9
 299. Konda A, Prakash A, Moss GA, Schmoldt M, Grant GD, Guha S. Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. ACS Nano. 2020;14(5):6339-6347. doi:10.1021/acsnano.0c03252
 300. Guide for the Selection of Personal Protective Equipment for Emergency First Responders (Percutaneous Protection–Apparel), NIJ Guide 102-00, Volume IIc. National Institute of Justice. Accessed September 28, 2021. https://nij.ojp.gov/library/publications/guide-selection-personal-protective-equipment-emergency-first-responders-1
 301. US EPA O. EPA Researchers Test Effectiveness of Face Masks, Disinfection Methods Against COVID-19. Published April 5, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
 302. Caruhel J-B, Sigaux N, Crambert A, et al. Military gas mask to protect surgeons when performing tracheotomies on patients with COVID-19. BMJ Mil Health. Published online August 2020:bmjmilitary-2020-001547. doi:10.1136/bmjmilitary-2020-001547
 303. Coronavirus Protection Made Easy with the MaxAir CAPR®. Mopec. Published March 2, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.mopec.com/coronavirus-protection-made-easy-with-the-maxair-capr/
 304. Kitajima M, Ahmed W, Bibby K, et al. SARS-CoV-2 in wastewater: State of the knowledge and research needs. Sci Total Environ. 2020;739:139076. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.139076
 305. Sharif S, Ikram A, Khurshid A, et al. Detection of SARs-CoV-2 in wastewater using the existing environmental surveillance network: A potential supplementary system for monitoring COVID-19 transmission. PLOS ONE. 2021;16(6):e0249568. doi:10.1371/journal.pone.0249568
 306. Peccia J, Zulli A, Brackney DE, et al. Measurement of SARS-CoV-2 RNA in wastewater tracks community infection dynamics. Nat Biotechnol. 2020;38(10):1164-1167. doi:10.1038/s41587-020-0684-z
 307. McKinney KR, Gong YY, Lewis TG. Environmental transmission of SARS at Amoy Gardens. J Environ Health. 2006;68(9):26-30; quiz 51-52.
 308. Hung LS. The SARS epidemic in Hong Kong: what lessons have we learned? J R Soc Med. 2003;96(8):374-378. Accessed September 28, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539564/
 309. COVID-19 Could Spread Through Dry Floor Drains. CleanLink. Accessed September 28, 2021. https://www.cleanlink.com/news/article/COVID-19-Could-Spread-Through-Dry-Floor-Drains–25600
 310. ‘Leaky’ Vaccines Can Produce Stronger Versions of Viruses. Healthline. Published July 27, 2015. Accessed September 28, 2021. https://www.healthline.com/health-news/leaky-vaccines-can-produce-stronger-versions-of-viruses-072715
 311. MD BH. Let’s Stop Pretending About the Covid-19 Vaccines | RealClearScience. Published August 23, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.realclearscience.com/articles/2021/08/23/lets_stop_pretending_about_the_covid-19_vaccines_791050.html
 312. CDC Newsroom. CDC. Published January 1, 2016. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0730-mmwr-covid-19.html
 313. Brueck H. CDC: Everyone should mask up indoors — whether they’re fully vaccinated or not — as the Delta variant sweeps the US. Business Insider. Accessed September 28, 2021. https://www.businessinsider.com/cdc-fully-vaccinated-new-guidelines-wear-masks-indoors-delta-2021-7
 314. Lasting immunity found after recovery from COVID-19. National Institutes of Health (NIH). Published January 25, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lasting-immunity-found-after-recovery-covid-19
 315. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, et al. Comparing SARS-CoV-2 Natural Immunity to Vaccine-Induced Immunity: Reinfections versus Breakthrough Infections.; 2021:2021.08.24.21262415. doi:10.1101/2021.08.24.21262415
 316. Accelerated Covid-19 Vaccine Clinical Trials. JD Supra. Accessed September 28, 2021. https://www.jdsupra.com/legalnews/accelerated-covid-19-vaccine-clinical-95853/
 317. Were the COVID-19 vaccines rushed? Here’s how the vaccines were developed so fast. Accessed September 28, 2021. https://www.nebraskamed.com/COVID/were-the-covid-19-vaccines-rushed
 318. Reichmuth AM, Oberli MA, Jaklenec A, Langer R, Blankschtein D. mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles. Ther Deliv. 2016;7(5):319-334. doi:10.4155/tde-2016-0006
 319. Without these lipid shells, there would be no mRNA vaccines for COVID-19. Chemical & Engineering News. Accessed September 28, 2021. https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-delivery/Without-lipid-shells-mRNA-vaccines/99/i8
 320. CDC. Understanding mRNA COVID-19 Vaccines. Centers for Disease Control and Prevention. Published March 4, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
 321. What are mRNA vaccines and how do they work?: MedlinePlus Genetics. Accessed September 28, 2021. https://medlineplus.gov/genetics/understanding/therapy/mrnavaccines/
 322. Corbett KS, Edwards DK, Leist SR, et al. SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled by prototype pathogen preparedness. Nature. 2020;586(7830):567-571. doi:10.1038/s41586-020-2622-0
 323. PhD SM. How mRNA vaccines from Pfizer and Moderna work, why they’re a breakthrough and why they need to be kept so cold. The Conversation. Accessed September 28, 2021. http://theconversation.com/how-mrna-vaccines-from-pfizer-and-moderna-work-why-theyre-a-breakthrough-and-why-they-need-to-be-kept-so-cold-150238
 324. Martínez-Flores D, Zepeda-Cervantes J, Cruz-Reséndiz A, Aguirre-Sampieri S, Sampieri A, Vaca L. SARS-CoV-2 Vaccines Based on the Spike Glycoprotein and Implications of New Viral Variants. Front Immunol. 2021;12:2774. doi:10.3389/fimmu.2021.701501
 325. Prompetchara E, Ketloy C, Tharakhet K, et al. DNA vaccine candidate encoding SARS-CoV-2 spike proteins elicited potent humoral and Th1 cell-mediated immune responses in mice. PLOS ONE. 2021;16(3):e0248007. doi:10.1371/journal.pone.0248007
 326. COVID-19 Viral Vector Vaccines. Accessed September 28, 2021. https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/vaccines/covid-19-viral-vector-vaccines/
 327. Zimmerman RK. Helping patients with ethical concerns about COVID-19 vaccines in light of fetal cell lines used in some COVID-19 vaccines. Vaccine. 2021;39(31):4242-4244. doi:10.1016/j.vaccine.2021.06.027
 328. The Ethics of the SARS-CoV-2 Vaccines Revisited. Christian Medical & Dental Associations® (CMDA). Published September 15, 2021. Accessed September 28, 2021. https://cmda.org/the-ethics-of-the-sars-cov-2-vaccines-revisited/
 329. Canadian Covid Care Alliance. Accessed September 28, 2021. https://mailchi.mp/5666d252288c/canadian-covid-care-alliance
 330. Juraszek J, Rutten L, Blokland S, et al. Stabilizing the closed SARS-CoV-2 spike trimer. Nat Commun. 2021;12(1):244. doi:10.1038/s41467-020-20321-x
 331. The tiny tweak behind COVID-19 vaccines. Chemical & Engineering News. Accessed September 28, 2021. https://cen.acs.org/pharmaceuticals/vaccines/tiny-tweak-behind-COVID-19/98/i38
 332. SARS-COV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 Overview of Pharmacokinetic Test | BibSonomy. Accessed September 28, 2021. https://www.bibsonomy.org/bibtex/29920ce3643fa2f4fdbecccfa57790d2d/fordham1
 333. Krantz MS, Liu Y, Phillips EJ, Stone CA. COVID‐19 vaccine anaphylaxis: PEG or not? Allergy. 2021;76(6):1934-1937. doi:10.1111/all.14722
 334. Moghimi SM. Allergic Reactions and Anaphylaxis to LNP-Based COVID-19 Vaccines. Mol Ther. 2021;29(3):898-900. doi:10.1016/j.ymthe.2021.01.030
 335. Overview of translation (article). Khan Academy. Accessed September 28, 2021. https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/translation/a/translation-overview
 336. Thomas EN, Kim KQ, McHugh EP, Marcinkiewicz T, Zaher HS. Alkylative damage of mRNA leads to ribosome stalling and rescue by trans translation in bacteria. Dever TE, Storz G, eds. eLife. 2020;9:e61984. doi:10.7554/eLife.61984
 337. Karamyshev AL, Karamysheva ZN. Lost in Translation: Ribosome-Associated mRNA and Protein Quality Controls. Front Genet. 2018;9:431. doi:10.3389/fgene.2018.00431
 338. Mendonsa S, von Kuegelgen N, Bujanic L, Chekulaeva M. Charcot–Marie–Tooth mutation in glycyl-tRNA synthetase stalls ribosomes in a pre-accommodation state and activates integrated stress response. Nucleic Acids Res. 2021;49(17):10007-10017. doi:10.1093/nar/gkab730
 339. Zuko A, Mallik M, Thompson R, et al. tRNA overexpression rescues peripheral neuropathy caused by mutations in tRNA synthetase. Science. 2021;373(6559):1161-1166. doi:10.1126/science.abb3356
 340. Zhang S, Chen Y, Wang Y, Zhang P, Chen G, Zhou Y. Insights Into Translatomics in the Nervous System. Front Genet. 2020;11:1682. doi:10.3389/fgene.2020.599548
 341. Klein T, Eckhard U, Dufour A, Solis N, Overall CM. Proteolytic Cleavage—Mechanisms, Function, and “Omic” Approaches for a Near-Ubiquitous Posttranslational Modification. Chem Rev. 2018;118(3):1137-1168. doi:10.1021/acs.chemrev.7b00120
 342. Örd M, Faustova I, Loog M. The sequence at Spike S1/S2 site enables cleavage by furin and phospho-regulation in SARS-CoV2 but not in SARS-CoV1 or MERS-CoV. Sci Rep. 2020;10(1):16944. doi:10.1038/s41598-020-74101-0
 343. Lemmin T, Kalbermatter D, Harder D, Plattet P, Fotiadis D. Structures and dynamics of the novel S1/S2 protease cleavage site loop of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. J Struct Biol X. 2020;4:100038. doi:10.1016/j.yjsbx.2020.100038
 344. Belouzard S, Chu VC, Whittaker GR. Activation of the SARS coronavirus spike protein via sequential proteolytic cleavage at two distinct sites. Proc Natl Acad Sci. 2009;106(14):5871-5876. doi:10.1073/pnas.0809524106
 345. Ogata AF, Cheng C-A, Desjardins M, et al. Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clin Infect Dis. 2021;(ciab465). doi:10.1093/cid/ciab465
 346. Peacock TP, Goldhill DH, Zhou J, et al. The furin cleavage site in the SARS-CoV-2 spike protein is required for transmission in ferrets. Nat Microbiol. 2021;6(7):899-909. doi:10.1038/s41564-021-00908-w
 347. Bestle D, Heindl MR, Limburg H, et al. TMPRSS2 and furin are both essential for proteolytic activation of SARS-CoV-2 in human airway cells. Life Sci Alliance. 2020;3(9). doi:10.26508/lsa.202000786
 348. Cheng MH, Zhang S, Porritt RA, et al. Superantigenic character of an insert unique to SARS-CoV-2 spike supported by skewed TCR repertoire in patients with hyperinflammation. Proc Natl Acad Sci. 2020;117(41):25254-25262. doi:10.1073/pnas.2010722117
 349. Brown M, Bhardwaj N. Super(antigen) target for SARS-CoV-2. Nat Rev Immunol. 2021;21(2):72-72. doi:10.1038/s41577-021-00502-5
 350. Föhse K, Geckin B, Overheul G, et al. The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune response. Published online 2021. doi:10.1101/2021.05.03.21256520
 351. Wang H, Chen Q, Hu Y, et al. Pathogenic antibodies induced by spike proteins of COVID-19 and SARS-CoV viruses. Published online September 28, 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-612103/v2
 352. says R to the document-WB. Summary: Covid-19 Vaccine Concerns. Dr. Rich Swier. Published September 18, 2021. Accessed September 28, 2021. https://drrichswier.com/2021/09/18/summary-covid-19-vaccine-concerns/
 353. Commissioner O of the. Coronavirus (COVID-19) Update: July 13, 2021. FDA. Published July 13, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-july-13-2021
 354. Bell’s Palsy After COVID Vaccines Still Very Rare. Published August 16, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/94061
 355. Havla J, Schultz Y, Zimmermann H, Hohlfeld R, Danek A, Kümpfel T. First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. J Neurol. Published online June 11, 2021. doi:10.1007/s00415-021-10648-w
 356. Baggen J, Vanstreels E, Jansen S, Daelemans D. Cellular host factors for SARS-CoV-2 infection. Nat Microbiol. 2021;6(10):1219-1232. doi:10.1038/s41564-021-00958-0
 357. Perez-Miller S, Patek M, Moutal A, et al. Novel Compounds Targeting Neuropilin Receptor 1 with Potential To Interfere with SARS-CoV-2 Virus Entry. ACS Chem Neurosci. 2021;12(8):1299-1312. doi:10.1021/acschemneuro.0c00619
 358. Daly JL, Simonetti B, Klein K, et al. Neuropilin-1 is a host factor for SARS-CoV-2 infection. Science. 2020;370(6518):861-865. doi:10.1126/science.abd3072
 359. Nader D, Fletcher N, Curley GF, Kerrigan SW. SARS-CoV-2 uses major endothelial integrin αvβ3 to cause vascular dysregulation in-vitro during COVID-19. PLOS ONE. 2021;16(6):e0253347. doi:10.1371/journal.pone.0253347
 360. Petruk G, Puthia M, Petrlova J, et al. SARS-CoV-2 spike protein binds to bacterial lipopolysaccharide and boosts proinflammatory activity. J Mol Cell Biol. 2020;12(12):916-932. doi:10.1093/jmcb/mjaa067
 361. Suzuki YJ, Gychka SG. SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines. Vaccines. 2021;9(1):36. doi:10.3390/vaccines9010036
 362. Liu S, Selvaraj P, Lien CZ, et al. The PRRA Insert at the S1/S2 Site Modulates Cellular Tropism of SARS-CoV-2 and ACE2 Usage by the Closely Related Bat RaTG13. J Virol. 95(11):e01751-20. doi:10.1128/JVI.01751-20
 363. Johnson BA, Xie X, Kalveram B, et al. Furin Cleavage Site Is Key to SARS-CoV-2 Pathogenesis. bioRxiv. Published online August 26, 2020:2020.08.26.268854. doi:10.1101/2020.08.26.268854
 364. Deigin Y. Lab-made? CoV2 genealogy through the lens of gain-of-function research. Medium. Published May 3, 2020. Accessed September 28, 2021. https://yurideigin.medium.com/lab-made-cov2-genealogy-through-the-lens-of-gain-of-function-research-f96dd7413748
 365. Tetz G, Tetz V. SARS-CoV-2 Prion-Like Domains in Spike Proteins Enable Higher Affinity to ACE2. Published online March 29, 2020. doi:10.20944/preprints202003.0422.v1
 366. Fryer HR, McLean AR. There Is No Safe Dose of Prions. PLOS ONE. 2011;6(8):e23664. doi:10.1371/journal.pone.0023664
 367. Seneff S, Nigh G. Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. Int J Vaccine Theory Pract Res. 2021;2(1):38-79. Accessed September 28, 2021. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23
 368. Idrees D, Kumar V. SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration. Biochem Biophys Res Commun. 2021;554:94-98. doi:10.1016/j.bbrc.2021.03.100
 369. Rhea EM, Logsdon AF, Hansen KM, et al. The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice. Nat Neurosci. 2021;24(3):368-378. doi:10.1038/s41593-020-00771-8
 370. Zhang L, Zhou L, Bao L, et al. SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier accompanied with basement membrane disruption without tight junctions alteration. Signal Transduct Target Ther. 2021;6(1):1-12. doi:10.1038/s41392-021-00719-9
 371. Buzhdygan TP, DeOre BJ, Baldwin-Leclair A, et al. The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier. Neurobiol Dis. 2020;146:105131. doi:10.1016/j.nbd.2020.105131
 372. Ricke DO. Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Front Immunol. 2021;12:640093. doi:10.3389/fimmu.2021.640093
 373. Halstead SB, Katzelnick L. COVID 19 Vaccines: Should we fear ADE? J Infect Dis. Published online August 12, 2020:jiaa518. doi:10.1093/infdis/jiaa518
 374. Yahi N, Chahinian H, Fantini J. Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination? J Infect. 2021;0(0). doi:10.1016/j.jinf.2021.08.010
 375. (STUDY) Why so many vaccinated people are getting sick: Antibody Dependent Enhancement (ADE) | Sharyl Attkisson. Accessed September 28, 2021. https://sharylattkisson.com/2021/08/study-why-so-many-vaccinated-people-are-getting-sick/
 376. Lee WS, Wheatley AK, Kent SJ, DeKosky BJ. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nat Microbiol. 2020;5(10):1185-1191. doi:10.1038/s41564-020-00789-5
 377. Wen J, Cheng Y, Ling R, et al. Antibody-dependent enhancement of coronavirus. Int J Infect Dis. 2020;100:483-489. doi:10.1016/j.ijid.2020.09.015
 378. Wan Y, Shang J, Sun S, et al. Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry. J Virol. 2020;94(5):e02015-19. doi:10.1128/JVI.02015-19
 379. Liu Y, Arase N, Kishikawa J, et al. The SARS-CoV-2 Delta Variant Is Poised to Acquire Complete Resistance to Wild-Type Spike Vaccines.; 2021:2021.08.22.457114. doi:10.1101/2021.08.22.457114
 380. Zhang A, Stacey HD, Mullarkey CE, Miller MS. Original Antigenic Sin: How First Exposure Shapes Lifelong Anti–Influenza Virus Immune Responses. J Immunol. 2019;202(2):335-340. doi:10.4049/jimmunol.1801149
 381. Brown EL, Essigmann HT. Original Antigenic Sin: the Downside of Immunological Memory and Implications for COVID-19. mSphere. 6(2):e00056-21. doi:10.1128/mSphere.00056-21
 382. Antibody Dependent Enhancement – an overview | ScienceDirect Topics. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antibody-dependent-enhancement
 383. ADE. Accessed September 28, 2021. https://www.cdc.gov/dengue/training/cme/ccm/page57857.html
 384. Shukla R, Ramasamy V, Shanmugam RK, Ahuja R, Khanna N. Antibody-Dependent Enhancement: A Challenge for Developing a Safe Dengue Vaccine. Front Cell Infect Microbiol. 2020;10:597. doi:10.3389/fcimb.2020.572681
 385. Scientists Discover How Dengue Vaccine Fails to Protect Against Disease. Newsroom. Published June 23, 2021. Accessed September 28, 2021. https://news.unchealthcare.org/2021/06/scientists-discover-how-dengue-vaccine-fails-to-protect-against-disease/
 386. Mahalingam S, Herring BL, Halstead SB. Call to Action for Dengue Vaccine Failure. Emerg Infect Dis. 2013;19(8):1335-1337. doi:10.3201/eid1908.121864
 387. How the World’s First Dengue Vaccination Drive Ended in Disaster. Scientific American. doi:10.1038/scientificamerican0419-38
 388. Tseng C-T, Sbrana E, Iwata-Yoshikawa N, et al. Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus. PLOS ONE. 2012;7(4):e35421. doi:10.1371/journal.pone.0035421
 389. Zhang L, Richards A, Khalil A, et al. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome. BioRxiv Prepr Serv Biol. Published online December 13, 2020:2020.12.12.422516. doi:10.1101/2020.12.12.422516
 390. MIT & Harvard Study Suggests mRNA Vaccine Might Permanently Alter DNA After All. Rights and Freedoms. Published August 13, 2021. Accessed September 28, 2021. https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/08/13/mit-harvard-study-suggests-mrna-vaccine-might-permanently-alter-dna-after-all/
 391. The Injection Fraud – It’s Not a Vaccine – Solari Report. Accessed September 28, 2021. https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/
 392. Dec 19 LS| NE| CN|, 2017. Feds lift gain-of-function research pause, offer guidance. CIDRAP. Accessed September 28, 2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/12/feds-lift-gain-function-research-pause-offer-guidance
 393. Begley,STAT S. U.S. Lifts Moratorium on Funding Controversial, High-Risk Virus Research. Scientific American. Accessed September 28, 2021. https://www.scientificamerican.com/article/u-s-lifts-moratorium-on-funding-controversial-high-risk-virus-research/
 394. NIH Lifts Funding Pause on Gain-of-Function Research. National Institutes of Health (NIH). Published December 18, 2017. Accessed September 28, 2021. https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-lifts-funding-pause-gain-function-research
 395. Ralph S. Baric, PhD. UNC Gillings School of Global Public Health. Accessed September 28, 2021. https://sph.unc.edu/adv_profile/ralph-s-baric-phd/
 396. Ralph Baric: On the Front Lines of Coronavirus for Three Decades – UNC General Alumni Association. Accessed September 28, 2021. https://alumni.unc.edu/news/ralph-baric-on-the-front-lines-of-coronavirus-for-three-decades/
 397. Menachery VD, Yount BL, Debbink K, et al. A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence. Nat Med. 2015;21(12):1508-1513. doi:10.1038/nm.3985
 398. Inside the risky bat-virus engineering that links America to Wuhan. MIT Technology Review. Accessed September 28, 2021. https://www.technologyreview.com/2021/06/29/1027290/gain-of-function-risky-bat-virus-engineering-links-america-to-wuhan/
 399. Suryanarayanan S. Items from coronavirus expert Ralph Baric‘s emails. U.S. Right to Know. Published December 14, 2020. Accessed September 28, 2021. https://usrtk.org/biohazards-blog/ralph-baric-emails/
 400. Newsweek Op-Ed: “Congress Must Pursue Answers About the Origin of COVID-19” | Senator Rand Paul. Accessed September 28, 2021. https://www.paul.senate.gov/newsweek-op-ed-congress-must-pursue-answers-about-origin-covid-19
 401. Baker N. The Lab-Leak Hypothesis. Intelligencer. Published January 4, 2021. Accessed September 28, 2021. https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html
 402. Lerner S, Hvistendahl M, Hibbett M. NIH Documents Provide New Evidence U.S. Funded Gain-of-Function Research in Wuhan. The Intercept. Published September 10, 2021. Accessed September 28, 2021. https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/
 403. BOMBSHELL: Fauci Kept Funding Peter Daszak’s Wuhan “Gain of Function” Experiments with $7.5 Million after Trump Canceled Grant. National File. Published June 3, 2021. Accessed September 28, 2021. https://nationalfile.com/bombshell-fauci-kept-funding-peter-daszaks-wuhan-gain-of-function-experiments-with-7-5-million-after-trump-canceled-grant/
 404. miningawareness. USAID (PREDICT) & NIH Gave $ 1.9 Million to the Wuhan (WIV) Lab Through Daszak-EcoHealth Alliance; Daszak Talks China Partners’ Work on “Killer” Viruses; Biden Budget Requests More USAID Money for Similar Projects. Mining Awareness +. Published June 11, 2021. Accessed September 28, 2021. https://miningawareness.wordpress.com/2021/06/11/usaid-predict-nih-gave-1-9-million-to-the-wuhan-wiv-lab-through-daszak-ecohealth-alliance-daszak-talks-china-partners-work-on-killer-viruses-biden-admin-plans/
 405. Gallagher: This is Bigger than Dr. Fauci. Congressman Mike Gallagher. Published May 20, 2021. Accessed September 28, 2021. https://gallagher.house.gov/media/press-releases/gallagher-bigger-dr-fauci
 406. Blog A. EcoHealth Alliance, DARPA Toyed With Infecting Wild Chinese Bats With Covid, Leaked Docs Allege. Algora Blog. Published September 22, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.algora.com/Algora_blog/2021/09/22/ecohealth-alliance-darpa-toyed-with-infecting-wild-chinese-bats-with-covid-leaked-docs-allege
 407. Archive VA, feed G author R. Pentagon gave millions to EcoHealth Alliance for weapons research program. New York Post. Published July 2, 2021. Accessed September 28, 2021. https://nypost.com/2021/07/01/pentagon-gave-millions-to-ecohealth-alliance-for-wuhan-lab/
 408. Judicial Watch: New Documents Show Wuhan Lab Asked NIH Official for Information on Disinfectants; Nine Fauci Agency Grants for EcoHealth Bat Coronavirus Research. Judicial Watch. Published July 8, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.judicialwatch.org/press-releases/wuhan-lab-fauci-grants/
 409. JW v NIH Wuhan June 2021 00696. Judicial Watch. Accessed September 28, 2021. https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-nih-wuhan-june-2021-00696/
 410. Opinion | State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat coronaviruses. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/. Accessed September 28, 2021.
 411. Panetta G. US officials were reportedly concerned that safety breaches at a Wuhan lab studying coronaviruses in bats could cause a pandemic. Business Insider. Accessed September 28, 2021. https://www.businessinsider.com/us-officials-raised-alarms-about-safety-issues-in-wuhan-lab-report-2020-4
 412. (PDF) The possible origins of 2019-nCoV coronavirus. Accessed September 28, 2021. https://web.archive.org/web/20200214144447/https:/www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus
 413. Crist C. 3 Wuhan Lab Workers’ 2019 Illness Raises Concerns. WebMD. Accessed September 28, 2021. https://www.webmd.com/lung/news/20210524/wuhan-lab-researchers-illness
 414. Williams J. Fauci calls on China to release medical records of Wuhan researchers. TheHill. Published June 4, 2021. Accessed September 28, 2021. https://thehill.com/policy/healthcare/556815-fauci-calls-on-china-to-release-medical-records-of-wuhan-researchers
 415. Confidential Documents reveal Moderna sent mRNA Coronavirus Vaccine Candidate to University Researchers weeks before emergence of Covid-19. Rights and Freedoms. Published June 26, 2021. Accessed September 28, 2021. https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/06/26/confidential-documents-reveal-moderna-sent-mrna-coronavirus-vaccine-candidate-to-university-researchers-weeks-before-emergence-of-covid-19/
 416. Confidential Documents reveal Moderna sent mRNA Coronavirus Vaccine Candidate to University Researchers weeks before emergence of Covid-19 – The Expose. Accessed September 28, 2021. https://theexpose.uk/2021/06/18/confidential-documents-reveal-moderna-sent-mrna-coronavirus-vaccine-candidate-to-university-researchers-weeks-before-emergence-of-covid-19/
 417. Jan 11 LS| NE| CN|, 2020. China releases genetic data on new coronavirus, now deadly. CIDRAP. Accessed September 28, 2021. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/01/china-releases-genetic-data-new-coronavirus-now-deadly
 418. Whole genome of novel coronavirus, 2019-nCoV, sequenced. ScienceDaily. Accessed September 28, 2021. https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200131114748.htm
 419. Bendix SN Andrew Dunn, Aria. Moderna’s groundbreaking coronavirus vaccine was designed in just 2 days. Business Insider. Accessed September 28, 2021. https://www.businessinsider.com/moderna-designed-coronavirus-vaccine-in-2-days-2020-11
 420. Moderna designed its coronavirus vaccine in 2 days — here’s how – National | Globalnews.ca. Global News. Accessed September 28, 2021. https://globalnews.ca/news/7492076/moderna-coronavirus-vaccine-technology-how-it-works/
 421. Wallace-Wells D. We Had the Vaccine the Whole Time. Intelligencer. Published December 7, 2020. Accessed September 28, 2021. https://nymag.com/intelligencer/2020/12/moderna-covid-19-vaccine-design.html
 422. The Board of Directors of bioMerieux, chaired by Alain Merieux, has appointed Stephane Bancel Directeur General delegue (Chief Executive Officer) of bioMerieux starting January 1, 2007. bioMérieux Corporate Website. Accessed September 28, 2021. https://www.biomerieux.com/en/board-directors-biomerieux-chaired-alain-merieux-has-appointed-stephane-bancel-directeur-general
 423. Stéphane Bancel | HIMSS. Published September 24, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.himss.org/global-conference/speaker-stephane-bancel
 424. Alain Mérieux receives the prestigious Chinese Reform Friendship Award. Mérieux Foundation. Published September 17, 2013. Accessed September 28, 2021. https://www.fondation-merieux.org/en/news/alain-merieux-receives-the-prestigious-chinese-reform-friendship-award/
 425. Beijing JXTWLCI. The Wuhan lab at the core of a virus controversy. Accessed September 28, 2021. https://medicalxpress.com/news/2020-04-wuhan-lab-core-virus-controversy.html
 426. China Inaugurates the first biocontainment level 4 laboratory in Wuhan—-Wuhan Institute of Virology. Accessed September 28, 2021. http://english.whiov.cas.cn/ne/201712/t20171212_187624.html
 427. RaTG13 is fake. Nerd Has Power. Accessed September 28, 2021. https://nerdhaspower.weebly.com/ratg13-is-fake.html
 428. RaTG13 – the Undeniable Evidence That the Wuhan Coronavirus Is Man-Made. GNEWS. Published May 2, 2020. Accessed September 28, 2021. https://gnews.org/192144
 429. Scientific history of RaTG13. Peak Prosperity. Accessed September 28, 2021. https://www.peakprosperity.com/forum-topic/scientific-history-of-ratg13/
 430. No one can find the animal that gave people covid-19. MIT Technology Review. Accessed September 28, 2021. https://www.technologyreview.com/2021/03/26/1021263/bat-covid-coronavirus-cause-origin-wuhan/
 431. How WHO is working to track down the animal reservoir of the SARS-CoV-2 virus. Accessed September 28, 2021. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-who-is-working-to-track-down-the-animal-reservoir-of-the-sars-cov-2-virus
 432. Jewers C. More Lancet letter signatories found to have links to Wuhan. Mail Online. Published September 11, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9980015/26-Lancet-scientists-trashed-theory-Covid-leaked-Chinese-lab-links-Wuhan.html
 433. Wang N, Li S-Y, Yang X-L, et al. Serological Evidence of Bat SARS-Related Coronavirus Infection in Humans, China. Virol Sin. 2018;33(1):104-107. doi:10.1007/s12250-018-0012-7
 434. Daszak and scientists stand by Lancet letter condemning Wuhan lab “conspiracy theories.” MSN. Accessed September 28, 2021. https://www.msn.com/en-us/health/medical/daszak-and-scientists-stand-by-lancet-letter-condemning-wuhan-lab-conspiracy-theories/ar-AALT8w6
 435. Albaugh G. Journal That Mocked COVID Lab-Leak As “Conspiracy” Recants. Citizens Journal. Published September 22, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.citizensjournal.us/journal-that-mocked-covid-lab-leak-as-conspiracy-recants/
 436. Calisher C, Carroll D, Colwell R, et al. Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting COVID-19. The Lancet. 2020;395(10226):e42-e43. doi:10.1016/S0140-6736(20)30418-9
 437. Lancet’s COVID origins panel disbands over ties to Peter Daszak’s EcoHealth Alliance. swiftheadline. Published September 26, 2021. Accessed September 28, 2021. https://swiftheadline.com/lancets-covid-origins-panel-disbands-over-ties-to-peter-daszaks-ecohealth-alliance/
 438. WHO Covid Expert Peter Daszak’s Alleged China Connection and CCP Money Trail: What’s the Truth? Published February 11, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.ibtimes.sg/who-covid-expert-peter-daszaks-alleged-china-connection-ccp-money-trail-whats-truth-55511
 439. Rutz D. Media fact-checkers, Facebook cited Wuhan lab-linked scientist to knock down lab leak theory. Fox News. Published June 3, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.foxnews.com/media/daszak-fact-checks-coronavirus-wuhan-lab
 440. Daszak P, Chmura A. A Fall From Grace To… Virulence? Ecohealth. 2008;5(1):96-97. doi:10.1007/s10393-008-0163-3
 441. Bogich TL, Chunara R, Scales D, et al. Preventing pandemics via international development: a systems approach. PLoS Med. 2012;9(12):e1001354. doi:10.1371/journal.pmed.1001354
 442. Daszak P, Howard SE, Chmura AA. Rock, paper, scissors; chicken, human, swine. EcoHealth. 2009;6(1):159-160. doi:10.1007/s10393-009-0245-x
 443. Ge X-Y, Li J-L, Yang X-L, et al. Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor. Nature. 2013;503(7477):535-538. doi:10.1038/nature12711
 444. Latinne A, Hu B, Olival KJ, et al. Origin and cross-species transmission of bat coronaviruses in China. BioRxiv Prepr Serv Biol. Published online May 31, 2020:2020.05.31.116061. doi:10.1101/2020.05.31.116061
 445. Li H-Y, Zhu G-J, Zhang Y-Z, et al. A qualitative study of zoonotic risk factors among rural communities in southern China. Int Health. 2020;12(2):77-85. doi:10.1093/inthealth/ihaa001
 446. Li H, Chen Y, Machalaba CC, et al. Wild animal and zoonotic disease risk management and regulation in China: Examining gaps and One Health opportunities in scope, mandates, and monitoring systems. One Health Amst Neth. 2021;13:100301. doi:10.1016/j.onehlt.2021.100301
 447. Nava A, Shimabukuro JS, Chmura AA, Luz SLB. The Impact of Global Environmental Changes on Infectious Disease Emergence with a Focus on Risks for Brazil. ILAR J. 2017;58(3):393-400. doi:10.1093/ilar/ilx034
 448. Wang N, Li S-Y, Yang X-L, et al. Serological Evidence of Bat SARS-Related Coronavirus Infection in Humans, China. Virol Sin. 2018;33(1):104-107. doi:10.1007/s12250-018-0012-7
 449. Zeng L-P, Gao Y-T, Ge X-Y, et al. Bat Severe Acute Respiratory Syndrome-Like Coronavirus WIV1 Encodes an Extra Accessory Protein, ORFX, Involved in Modulation of the Host Immune Response. J Virol. 2016;90(14):6573-6582. doi:10.1128/JVI.03079-15
 450. David Martin. The Fauci COVID 19 Dossier.; 2021. Accessed September 28, 2021. http://archive.org/details/the-fauci-covid-19-dossier
  1. Coronavirus patients WELDED into homes in China as death toll spirals to 813. The US Sun. Published February 9, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.the-sun.com/news/378365/coronavirus-patients-welded-into-homes-in-china-as-death-toll-spirals-to-813/
 451. Archive VA, Author E the, Twitter F on, et al. COVID-19 deaths in NY nursing homes were 50 percent higher than claimed: probe. New York Post. Published January 28, 2021. Accessed September 28, 2021. https://nypost.com/2021/01/28/ny-nursing-home-covid-deaths-50-higher-than-stated-ag-probe/
 452. Ciavaglia DR and J. Investigations into Northeast nursing homes ongoing as true COVID death toll rises by 16K. The Intelligencer. Accessed September 28, 2021. https://www.theintell.com/story/news/coronavirus/2021/09/14/covid-nursing-homes-deaths-investigation-pa-ny-nj/8280221002/
 453. editor@palltimes.com A and SR. New York health chief, Cuomo defender, resigning. Oswego County News Now. Accessed September 28, 2021. http://www.oswegocountynewsnow.com/news/new-york-health-chief-cuomo-defender-resigning/article_4e6877f6-1d7a-11ec-b7fc-23eab87d9a8a.html
 454. Care homes accused of using powerful sedatives to kill corona victims quickly. The Sun. Published July 12, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.thesun.co.uk/news/12100515/care-homes-accused-sedatives-coronavirus-die-quickly/
 455. Wayne Smith, The Man Exposing The Midazolam Mass Murder Care Home Scandal Found Dead – Plandemic. Accessed September 28, 2021. https://plandemic.co/2021/08/19/wayne-smith-the-man-exposing-the-midazolam-mass-murder-care-home-scandal-found-dead/
 456. Did the ‘First Wave’ Mean the Mass Murder of the Elderly With Midazolam? – The White Rose. Accessed September 28, 2021. https://thewhiterose.uk/was-this-the-first-wave-mass-murder-of-the-elderly-with-midazolam/
 457. News: Face mask shortage prompts CDC to… (The Washington Post) – Behind the headlines – NLM. NCBI. Accessed September 28, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/8835
 458. Evstatieva M. U.S. Companies Shifted To Make N95 Respirators During COVID. Now, They’re Struggling. NPR. https://www.npr.org/2021/06/25/1009858893/u-s-companies-shifted-to-make-n95-respirators-during-covid-now-theyre-struggling. Published June 25, 2021. Accessed September 28, 2021.
 459. Pandemic Market Oddity: N95 Mask Shortage Despite Availability. Verisk. Accessed September 28, 2021. https://www.verisk.com/insurance/covid-19/iso-insights/pandemic-market-oddity-n95-mask-shortage-despite-availability/
 460. In the early days of the pandemic, the U.S. government turned down an offer to manufacture millions of N95 masks in America. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/investigations/in-the-early-days-of-the-pandemic-the-us-government-turned-down-an-offer-to-manufacture-millions-of-n95-masks-in-america/2020/05/09/f76a821e-908a-11ea-a9c0-73b93422d691_story.html. Accessed September 28, 2021.
 461. Cheong W. The US government turned down an offer to manufacture up to 1.7 million N95 masks weekly in January: report. Business Insider. Accessed September 28, 2021. https://www.businessinsider.com/us-government-rejected-an-offer-to-manufacture-up-to-17-million-n95-masks-weekly-2020-5
 462. Dugdale CM, Walensky RP. Filtration Efficiency, Effectiveness, and Availability of N95 Face Masks for COVID-19 Prevention. JAMA Intern Med. 2020;180(12):1612-1613. doi:10.1001/jamainternmed.2020.4218
 463. What’s a PCR test cycle threshold and why it matters. Full Fact. Published 16:47:37.518768+00:00. Accessed September 28, 2021. https://fullfact.org/health/cycle-threshold-values/
 464. Rajyalakshmi B, Samavedam S, Reddy PR, Aluru N. Prognostic Value of “Cycle Threshold” in Confirmed COVID-19 Patients. Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit Care Med. 2021;25(3):322-326. doi:10.5005/jp-journals-10071-23765
 465. Covid Mandates: Unscientific, Irrational And Fraudulent, Dozens Of Reasons To Stop Them Now | Covid Call To Humanity. Accessed September 28, 2021. https://covidcalltohumanity.org/2021/09/27/nicanor-perlas-covid-mandates-unscientific-irrational-and-fraudulent-dozens-of-reasons-to-stop-them-now/
 466. The COVID-19 PCR Test Is Key to the Pandemic Fraud | Principia Scientific Intl. Principia Scientific Intl. | A science-based community. Published September 8, 2020. Accessed September 28, 2021. https://principia-scientific.com/the-covid-19-pcr-test-is-key-to-the-pandemic-fraud/
 467. Mandavilli A. Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html. Published August 29, 2020. Accessed September 28, 2021.
 468. The Fog of COVID-19 Data: How many cases aren’t even cases? John Locke Foundation. Accessed September 28, 2021. https://www.johnlocke.org/update/the-fog-of-covid-19-data-how-many-cases-arent-even-cases/
 469. Caught Red-Handed: CDC Changes Test Thresholds To Virtually Eliminate New COVID Cases Among Vaxx’d. Rights and Freedoms. Published May 24, 2021. Accessed September 28, 2021. https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/05/24/caught-red-handed-cdc-changes-test-thresholds-to-virtually-eliminate-new-covid-cases-among-vaxxd/
 470. Trabert D. CDC: maximum 28 CT for post-vaccine COVID PCR tests. The Sentinel. Published May 3, 2021. Accessed September 28, 2021. https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/
 471. FLCCC-Alliance-MATHplus-Protocol-ENGLISH.pdf. Accessed September 28, 2021. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/01/FLCCC-Alliance-MATHplus-Protocol-ENGLISH.pdf
 472. Kashiouris MG, L’Heureux M, Cable CA, Fisher BJ, Leichtle SW, Fowler AA. The Emerging Role of Vitamin C as a Treatment for Sepsis. Nutrients. 2020;12(2):E292. doi:10.3390/nu12020292
 473. Obi J, Pastores SM, Ramanathan LV, Yang J, Halpern NA. Treating sepsis with vitamin C, thiamine, and hydrocortisone: Exploring the quest for the magic elixir. J Crit Care. 2020;57:231-239. doi:10.1016/j.jcrc.2019.12.011
 474. Harris R. “Tantalizing” Results For A Test Of Vitamin C For Sepsis. NPR. https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/10/01/766029397/mixed-results-for-a-test-of-vitamin-c-for-sepsis. Published October 1, 2019. Accessed September 28, 2021.
 475. nutraingredients.com. “Ethically and morally unacceptable”: Reaction to vitamin C for sepsis trial. nutraingredients.com. Accessed September 28, 2021. https://www.nutraingredients.com/Article/2020/01/28/Ethically-and-morally-unacceptable-Reaction-to-vitamin-C-for-sepsis-trial
 476. Research C for DE and. FDA Updates and Press Announcements on NDMA in Zantac (ranitidine). FDA. Published online July 1, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-ndma-zantac-ranitidine
 477. FDA studies: No post-ingestion NDMA from ranitidine. Accessed September 28, 2021. https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2021/6/fda-studies-no-post-ingestion-ndma-from-ranitidine
 478. Ahmadi A, Ebrahimzadeh MA, Ahmad-Ashrafi S, Karami M, Mahdavi MR, Saravi SSS. Hepatoprotective, antinociceptive and antioxidant activities of cimetidine, ranitidine and famotidine as histamine H2 receptor antagonists. Fundam Clin Pharmacol. 2011;25(1):72-79. doi:10.1111/j.1472-8206.2009.00810.x
 479. Nutrition C for FS and A. LES Labs – 593764 – 07/23/2020. Center for Food Safety and Applied Nutrition. Published July 29, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/les-labs-593764-07232020
 480. US senator, NPA press FDA on NAC supplements. Natural Products INSIDER. Published August 18, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.naturalproductsinsider.com/regulatory/us-senator-npa-press-fda-nac-supplements
 481. nutraingredients-usa.com. CRN: ‘This is not the final word on NAC.’ nutraingredients-usa.com. Accessed September 28, 2021. https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2021/05/11/CRN-This-is-not-the-final-word-on-NAC
 482. Amazon confirms plans on removing NAC supplements. Natural Products INSIDER. Published May 6, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.naturalproductsinsider.com/regulatory/amazon-confirms-plans-removing-nac-supplements
 483. Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate China Related Cases. Published January 28, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related
 484. Research Sponsors – Lieber Research GroupThe Lieber group is focused broadly on science and technology at the nanoscale – Lieber Research Group. Accessed September 28, 2021. http://cml.harvard.edu/resources/research-sponsors
 485. Shaw J. Virus-Sized Transistors. Harvard Magazine. Published December 16, 2010. Accessed September 28, 2021. https://www.harvardmagazine.com/2011/01/virus-sized-transistors
 486. Why did a Chinese university hire Charles Lieber to do battery research? Accessed September 28, 2021. https://www.science.org/content/article/why-did-chinese-university-hire-charles-lieber-do-battery-research
 487. Writer PRHS. Reading life’s building blocks. Harvard Gazette. Published January 5, 2012. Accessed September 28, 2021. https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/01/reading-lifes-building-blocks/
 488. Correspondent CM-MH. Harvard researchers present nanowire devices update. Harvard Gazette. Published July 2, 2019. Accessed September 28, 2021. https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-researchers-present-nanowire-devices-update/
 489. Harvard University Professor Indicted on False Statement Charges. Published June 9, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.justice.gov/usao-ma/pr/harvard-university-professor-indicted-false-statement-charges
 490. Barry E, Kolata G. China’s Lavish Funds Lured U.S. Scientists. What Did It Get in Return? The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/02/06/us/chinas-lavish-funds-lured-us-scientists-what-did-it-get-in-return.html. Published February 6, 2020. Accessed September 28, 2021.
 491. Subbaraman N. Harvard chemistry chief’s arrest over China links shocks researchers. Nature. Published online February 3, 2020. doi:10.1038/d41586-020-00291-2
 492. Portman R, Carper T. Threats to the U.S. Research Enterprise: China’s Talent Recruitment Plans. :109.
 493. Krige J. Scholars or Spies? U.S.-China Tension in Academic Collaboration. China Research Center. Published October 12, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.chinacenter.net/2020/china_currents/19-3/scholars-or-spies-u-s-china-tension-in-academic-collaboration/
 494. FBI_Risks_To_Academia.pdf. Accessed September 28, 2021. https://www.research.psu.edu/sites/default/files/FBI_Risks_To_Academia.pdf
 495. Zweig D, Kang S. AMERICA CHALLENGES CHINA’S NATIONAL TALENT PROGRAMS. :20.
 496. Zhang A, Zhao Y, You SS, Lieber CM. Nanowire probes could drive high-resolution brain-machine interfaces. Nano Today. 2020;31:100821. doi:10.1016/j.nantod.2019.100821
 497. Hong G, Lieber CM. Novel electrode technologies for neural recordings. Nat Rev Neurosci. 2019;20(6):330-345. doi:10.1038/s41583-019-0140-6
 498. Human Cells Eat Nanowires. IEEE Spectrum. Published December 19, 2016. Accessed September 28, 2021. https://spectrum.ieee.org/human-cells-eat-nanowires
 499. They’ve got the beat. Boston Herald. Published August 29, 2012. Accessed September 28, 2021. https://www.bostonherald.com/2012/08/29/theyve-got-the-beat-2/
 500. Tian B, Liu J, Dvir T, et al. Macroporous nanowire nanoelectronic scaffolds for synthetic tissues. Nat Mater. 2012;11(11):986-994. doi:10.1038/nmat3404
 501. Board of Directors: Advancing mRNA Science – Moderna. Accessed September 28, 2021. https://www.modernatx.com/modernas-board-directors
 502. Tognini G. MIT Scientist Bob Langer Becomes A Billionaire Thanks To Moderna Stock Rally. Forbes. Accessed September 28, 2021. https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2020/11/12/mit-scientist-bob-langer-becomes-a-billionaire-thanks-to-moderna-stock-rally/
 503. Moderna’s Stock Rally Makes Bob Langer a Billionaire. Accessed September 28, 2021. https://www.ceotodaymagazine.com/2020/11/modernas-stock-rally-makes-bob-langer-a-billionaire/
 504. Langer Lab – MIT Department of Chemical Engineering. Accessed September 28, 2021. https://langerlab.mit.edu/
 505. Nano-Bioelectronics. Lieber Research Group. Accessed September 28, 2021. http://cml.harvard.edu/research/nano-bioelectronics
 506. Durden T. Klaus Schwab: Great Reset Will “Lead To Fusion Of Our Physical, Digital, & Biological Identity.” Invesbrain. Published November 17, 2020. Accessed September 28, 2021. https://invesbrain.com/klaus-schwab-great-reset-will-lead-to-fusion-of-our-physical-digital-biological-identity/
 507. Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab, Nicholas Davis: 9781984822611 | PenguinRandomHouse.com: Books. Accessed September 28, 2021. https://www.penguinrandomhouse.com/books/598250/shaping-the-future-of-the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab-founder-and-executive-chairman-world-economic-forum-with-nicholas-davis/
 508. Love A. CONFIRMED! Graphene Oxide Main Ingredient In Covid Shots. Ariyana Love. Published August 9, 2021. Accessed September 28, 2021. https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/08/09/confirmed-graphene-oxide-main-ingredient-in-covid-shots/
 509. Graphene Oxide The Vector For Covid-19 Democide | The Liberty Beacon. Published July 30, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.thelibertybeacon.com/graphene-oxide-the-vector-for-covid-19-democide/
 510. ORWELL CITY: Official interim report of Pfizer’s vaccination vial analysis explained by La Quinta Columna. ORWELL CITY. Accessed September 28, 2021. https://www.orwell.city/2021/06/vaccination-vial-analysis-explained.html
 511. Yi J, Choe G, Park J, Lee JY. Graphene oxide-incorporated hydrogels for biomedical applications. Polym J. 2020;52(8):823-837. doi:10.1038/s41428-020-0350-9
 512. Kim YH, Jo MS, Kim JK, et al. Short-term inhalation study of graphene oxide nanoplates. Nanotoxicology. 2018;12(3):224-238. doi:10.1080/17435390.2018.1431318
 513. News · CBC. Potentially toxic masks distributed in schools and daycares in Quebec | CBC News. CBC. Published March 26, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/masks-early-pulmonary-toxicity-quebec-schools-daycares-1.5966387
 514. HAF. BOMBSHELL: Disposable Blue Face Masks Found to Contain Toxic, Asbestos-Like Substance that Destroys Lungs. https://humansarefree.com/. Accessed September 28, 2021. https://humansarefree.com/2021/04/bombshell-disposable-blue-face-masks-found-to-contain-toxic-asbestos-like-substance-that-destroys-lungs.html/
 515. Reuters. Japan suspends 1.6M doses of Moderna shot after contamination reports. NBC News. Accessed September 28, 2021. https://www.nbcnews.com/news/world/japan-suspends-1-6m-doses-moderna-shot-after-contamination-reports-n1277669
 516. Contaminant in Moderna COVID-19 vaccine vials found in Japan was metallic particles: report. FiercePharma. Accessed September 28, 2021. https://www.fiercepharma.com/pharma/contaminant-moderna-covid-19-vaccine-vials-found-japan-was-metallic-particles-report
 517. Administrator A. Japan Suspects Contaminant In Moderna Vaccines Is Metallic, ‘Reacts To Magnets.’ The Burning Platform. Published August 27, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.theburningplatform.com/2021/08/27/japan-suspects-contaminant-in-moderna-vaccines-is-metallic-reacts-to-magnets/
 518. Franceschi Biagioni A, Cellot G, Pati E, et al. Graphene oxide prevents lateral amygdala dysfunctional synaptic plasticity and reverts long lasting anxiety behavior in rats. Biomaterials. 2021;271:120749. doi:10.1016/j.biomaterials.2021.120749
 519. Soothing the symptoms of anxiety with graphene oxide. Graphene Flagship. Accessed September 28, 2021. https://graphene-flagship.eu/graphene/news/soothing-the-symptoms-of-anxiety-with-graphene-oxide/
 520. SARS-CoV-2 Spike Proteins Disrupt the Blood-Brain Barrier, Potentially Raising Risk of Neurological Damage in COVID-19 Patients. Temple Health. Accessed September 28, 2021. https://www.templehealth.org/about/news/sars-cov-2-spike-proteins-disrupt-the-blood-brain-barrier-potentially-raising-risk-of-neurological-damage-in-covid-19-patients
 521. NEUROMODULATORY EFFECTS OF SARS-COV-2 ON THE BLOOD-BRAIN BARRIER. CROI Conference. Accessed September 28, 2021. https://www.croiconference.org/abstract/neuromodulatory-effects-of-sars-cov-2-on-the-blood-brain-barrier/
 522. Ohta S, Kikuchi E, Ishijima A, Azuma T, Sakuma I, Ito T. Investigating the optimum size of nanoparticles for their delivery into the brain assisted by focused ultrasound-induced blood–brain barrier opening. Sci Rep. 2020;10(1):18220. doi:10.1038/s41598-020-75253-9
 523. Vu MN, Rajasekhar P, Poole DP, et al. Rapid Assessment of Nanoparticle Extravasation in a Microfluidic Tumor Model. ACS Appl Nano Mater. 2019;2(4):1844-1856. doi:10.1021/acsanm.8b02056
 524. Saraiva C, Praça C, Ferreira R, Santos T, Ferreira L, Bernardino L. Nanoparticle-mediated brain drug delivery: Overcoming blood–brain barrier to treat neurodegenerative diseases. J Controlled Release. 2016;235:34-47. doi:10.1016/j.jconrel.2016.05.044
 525. Pappas S. Rare magnetism found in the world’s strongest material. livescience.com. Published October 14, 2020. Accessed September 28, 2021. https://www.livescience.com/graphene-hides-rare-magnetism.html
 526. Augustyniak-Jabłokow MA, Tadyszak K, Strzelczyk R, Fedaruk R, Carmieli R. Slow spin relaxation of paramagnetic centers in graphene oxide. Carbon. 2019;152:98-105. doi:10.1016/j.carbon.2019.06.024
 527. Sang M, Shin J, Kim K, Yu KJ. Electronic and Thermal Properties of Graphene and Recent Advances in Graphene Based Electronics Applications. Nanomaterials. 2019;9(3):374. doi:10.3390/nano9030374
 528. INBRAIN Neuroelectronics Secures $17 Million in Series A Funding for First AI-Powered Graphene-Brain Interface. Published March 30, 2021. Accessed September 28, 2021. https://www.businesswire.com/news/home/20210330005388/en/INBRAIN-Neuroelectronics-Secures-17-Million-in-Series-A-Funding-for-First-AI-Powered-Graphene-Brain-Interface
 529. DARPA and the Brain Initiative. Accessed September 28, 2021. https://www.darpa.mil/program/our-research/darpa-and-the-brain-initiative
 530. Six Paths to the Nonsurgical Future of Brain-Machine Interfaces. Accessed September 28, 2021. https://www.darpa.mil/news-events/2019-05-20
 531. Neuralink and the Brain’s Magical Future. Wait But Why. Published April 20, 2017. Accessed September 28, 2021. https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html
 532. Martins NRB, Angelica A, Chakravarthy K, et al. Human Brain/Cloud Interface. Front Neurosci. 2019;13:112. doi:10.3389/fnins.2019.00112
 533. Lee S, Shin Y, Woo S, Lee KK and H-N. Review of Wireless Brain-Computer Interface Systems. IntechOpen; 2013. doi:10.5772/56436
 534. Researchers demonstrate first human use of high-bandwidth wireless brain-computer interface. Brown University. Accessed September 28, 2021. https://www.brown.edu/news/2021-03-31/braingate-wireless
 535. AI and VR Transform Thoughts to Action with Wireless BCI | Psychology Today. Accessed September 28, 2021. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-future-brain/202107/ai-and-vr-transform-thoughts-action-wireless-bci
 536. Haselager P. Did I Do That? Brain–Computer Interfacing and the Sense of Agency. Minds Mach. 2013;23(3):405-418. doi:10.1007/s11023-012-9298-7
 537. Mind reading and brain computer interface technology: the future is coming, fast. Privacy SOS. Accessed September 28, 2021. https://privacysos.org/technologies_of_controlmind_reading/
 538. With Magnetic Nanoparticles, Scientists Remotely Control Neurons and Animal Behavior. Accessed September 28, 2021. http://www.buffalo.edu/news/releases/2010/07/11518.html
 539. Brain-machine interfaces may be used to study and regulate mood – Science in the News. Accessed September 28, 2021. https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2019/brain-machine-interfaces-may-used-study-regulate-mood/?web=1&wdLOR=c97F3B6A1-B18A-433D-96C4-477F88B46A83
 540. Shanechi MM. Brain–machine interfaces from motor to mood. Nat Neurosci. 2019;22(10):1554-1564. doi:10.1038/s41593-019-0488-y
 541. Opinion / The Last Humans and the Next Brands – Critical Mass – Adforum.com. Accessed September 28, 2021. https://www.adforum.com/agency/6664937/press-releases/70226/opinion-the-last-humans-and-the-next-brands
 542. Bonaci T, Herron J, Matlack C, Chizeck HJ. Securing the exocortex: A twenty-first century cybernetics challenge. In: 2014 IEEE Conference on Norbert Wiener in the 21st Century (21CW). ; 2014:1-8. doi:10.1109/NORBERT.2014.6893912
 543. Can dark triad leaders be a good choice for a leadership position? – Egon Zehnder. Can dark triad leaders be a good choice for a leadership position? – Egon Zehnder. Accessed September 28, 2021.
  https://www.egonzehnder.com/insight/can-dark-triad-leaders-be-a-good-choice-for-a-leadership-position
 544. Silver J. The Startling Accuracy of Referring to Politicians as “Psychopaths.” The Atlantic. Published July 31, 2012. Accessed September 28, 2021. https://www.theatlantic.com/health/archive/2012/07/the-startling-accuracy-of-referring-to-politicians-as-psychopaths/260517/
 545. Schlesinger T. The Rise of the Psychopath and Sociopath to Political Power. World Issues — Politics, Economics, and More. Published December 1, 2020. Accessed September 28, 2021. https://medium.com/world-issues-politics-economics-and-more/the-rise-of-the-psychopath-and-sociopath-to-political-power-b67ef9073477
 546. Commentary: 12% of corporate leaders are psychopaths. It’s time to take this problem seriously. Fortune. Accessed September 28, 2021. https://fortune.com/2021/06/06/corporate-psychopaths-business-leadership-csr/
 547. 21 percent of CEOs are psychopaths. Only 21 percent? Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/on-small-business/wp/2016/09/16/gene-marks-21-percent-of-ceos-are-psychopaths-only-21-percent/. Accessed September 28, 2021.
 548. McCullough J. The Psychopathic CEO. Forbes. Accessed September 28, 2021. https://www.forbes.com/sites/jackmccullough/2019/12/09/the-psychopathic-ceo/
 549. The brain-computer interface: new rights or new threats to fundamental freedoms? Accessed September 28, 2021. https://pace.coe.int/en/files/28722

żródło – extramuros

obrazek – pxhere

Dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu wolne media mogą funkcjonować. Proszę wesprzyj naszą walkę o wolność słowa.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.