wici biuletyn 6

Biuletyn ten z założenia jest darmowy i rozprowadzany przez ludzi dobrej woli. To znaczy, każdy, kto dysponuje wersją biuletynu w formacie PDF, lub egzemplarzem w wersji drukowanej, na swój koszt zrobi xx kopii (tyle, ile będzie mógł) i je rozda między swoimi znajomymi, w pracy, kościele, na ulicy, na spotkaniach, w tramwaju, etc.

Szczepionka na koronawirusagroźniejsza od koronawirusa

Szczepionka na koronawirusa groźniejsza od koronawirusa

Moderna – firma zajmująca się szczepionkami, która próbuje wykorzystać platformętechnologiczną mRNA do szybkiego stworzenia szczepionki na koronawirusa – zostałaoskarżona o manipulację cenami akcji pump-and-dump, obejmującą podbijanie akcji firmy zapomocą szeroko promowanych informacji prasowych, które potwierdzają pozytywne wynikipierwszej fazy badań nad dopuszczeniem szczepionki do użytku

Koniec wolności – oszustwo dziejów

Śmiertelność z powodu koronawirusa jest dwudziestokrotnie mniejsza niż zakładano, tenwirus jest mniej groźny niż sezonowa grypa. Koronawirusy zarażają sezonowo – od grudniado kwietnia. Średnia życia ludzi, którzy zmarli na chorobę wywołaną przez koronawirusa jestwiększa niż 80 lat. Maseczka chroni przed zarażeniem tylko przez 20 min po założeniu –potem szkodzi i ułatwia zarażenie.

Zakończenie pandemii według Billa Gatesa

Bill Gates filantrop i współzałożyciel firmy Microsoft, niedawno na swoim blogu napisał, żeznaczną część swojego czasu poświęca sprawom szczepionek i pandemii. Jak zauważył„podejmowane przez nas decyzje będą miały ogromny wpływ na to, jak szybko, będziezmniejszać się liczba osób zarażonych przez CVID-19 i jak długo będzie zatrzymanagospodarka”. Dodał, że „zamknięcie ludzi w domach jest jedynym skutecznym środkiem”przeciwko koronawirusowi, obecnie istnieje duża szansa, aby „w przeciągu 6 do 10 tygodni”życie powróciło do pewnej normalności.

Stan Waszyngton zaklasyfikował ofiary strzelaniny jako “zmarłych na koronawirusa”

Epidemiolodzy pracujący dla wydziału zdrowia stanu Waszyngton przyznali wstydliwie, że dostatystyk “zmarłych na koronawirusa” dodawali… ofiary postrzeleń z broni palnej.“Mamy przypadki śmierci, które były klasyfikowane [jako ofiary koronawirusa], lecz bezżadnych wątpliwości zmarli oni z innych powodów. Mamy około 5 zgonów, które byłybezdyskusyjnie spowodowane innymi przyczynami.

Rząd w Singapurze wykorzystuje epidemie dowdrożenia robotów kontrolujących obywateli

Opublikowany w 2010 rokuraport Fundacji Rockefelleraopisał, iż wramach rozwojuepidemii na świecie rządy będą wprowadzały do przestrzeni miejskiej ido wspieraniaobywateli roboty. Obecnie widzimy realizację tych planów przy okazji wdrożeń dronówpatrolujących miasta na całym świecie wprowadzających nowe represyjne formy dozoru.Oprócz dronów wprowadzono również wiele robotów.

Chemikalia zawarte w kremachprzeciwsłonecznych są niebezpieczne

Zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym przez amerykańską Agencję ds. Żywności iLeków (Food and Drug Administration; w skrócie FDA), niektóre składniki filtrówprzeciwsłonecznych wchłaniają się do ludzkiego krwiobiegu w ilości 50-100 razy wyższej niżpoziom uznawany za bezpieczny. Naukowcy z należącego do FDA Ośrodka Oceny i BadańLeków (Center for Drug Evaluation and Research) przeprowadzili w okresie od lipca dosierpnia 2018 roku losowe badanie kontrolne. W badaniu przetestowano cztery składnikiczynne: awobenzon, oksybenzon, oktokrylen i ecamsule.