Globalny identyfikator cyfrowy stoi w cieniu koronawirusa

Bank Światowy i Światowe Forum Ekonomiczne uznały tożsamość cyfrową wszystkich obywateli świata za ważny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju . Prawo do tożsamości prawnej jest częścią Globalnego Celu którym jest Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje. Jednym z wysiłków, aby to osiągnąć, jest sojusz ID2020. Partnerstwo publiczno-prywatne między agencjami ONZ, Światowym Forum Ekonomicznym, fundacjami i dużymi korporacjami technologicznymi. Jednak ten wielki cel budzi obawy dotyczące utraty prywatności, masowego nadzoru i całkowitej kontroli populacji. Ten program globalizacyjny ma swoją cenę, o której nikt, poza nielicznymi nie mówi, a co może mieć tragiczne konsekwencje dla wolności człowieka.