UNESCO

Sticky
LGBT w szkołach

Karta LGBT w oparciu o standardy WHO deklaruje przeprowadzanie w jednostkach administracji publicznej szkoleń z zakresu tak zwanej „edukacji seksualnej”. Już w niektórych szkołach działają tak zwani „Latarnicy”, którzy pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości.czytaj dalej